Projektni obrasci

Cena 1,300.00 RSD
Naša povoljnija cena
1,170.00 RSD

10% DODATNOG
popusta za 2 ili više
naručenih knjiga.
Projektni obrasci

Autor: Alan Shalloway
Broj strana: 280
ISBN broj: 86-7555-238-6
Pregleda(30 dana/ukupno): 25 / 2003

Isporuka za 24 časa.
Plaćanje poštaru.
Nove tehnike objektno orjentisanog projektovanja

Knjiga Projektni obrasci: nove tehnike objektno orijentisanog programiranja spaja principe objektno orijentisanog programiranja sa snagom projektnih obrazaca, čime se stvara okruženje za razvoj robustnog i pouzdanog softvera. Puna praktičnih i primenljivih primera, ova knjiga vas uči da rešavate uobičajene programerske probleme pomoću obrazaca i objašnjava prednosti korišćenja obrazaca u projektovanju savremenog softvera. Dat je potpun pregled osnova obrazaca, i istaknuta je važnost analize i projektovanja.

Autori jasno pokazuju kako obrasci podržavaju celokupan razvojni proces. Objašnjeni su ključni principi objektno orijentisanog projektovanja, te namena i prednosti određenih obrazaca. Služeći se slikovitim primerima na jezicima C++ i Java, knjiga demistifikuje sva pitanja o obrascima i objašnjava njihovu realizaciju. Ona utire put za poboljšanje projekata, a početnicima daje precizan i koristan uvid u objektno orijentisane projektne obrasce.

Obuhvaćene su sledeće ključne teme: - nov način posmatranja objekata, kapsuliranja i nasleđivanja - ideja projektnih obrazaca, njihovo poreklo i primena u projektovanju softvera - korišćenje UML-a za objektno orijentisan razvoj softvera zasnovan na obrascima - način realizovanja ključnih obrazaca: Strategy, Observer, Bridge, Decorator i mnogih drugih - analiza srodnosti i razlika, projektni obrasci, i kako oni utiču na apstraktne klase

Sadržaj
Predgovor
Poglavlje 1: Objektno orijentisani model
Poglavlje 2: UML - Objedinjeni jezik za modelovanje
Poglavlje 3: Problem koji zahteva fleksibilan kôd
Poglavlje 4: Standardno objektno orijentisano rešenje
Poglavlje 5: Uvod u projektne obrasce
Poglavlje 6: Obrazac Facade
Poglavlje 7: Obrazac Adapter
Poglavlje 8: Širenje horizonta
Poglavlje 9: Obrazac Bridge
Poglavlje 10: Obrazac Abstract Factory
Poglavlje 11: Kako projektuju stručnjaci
Poglavlje 12: Rešavanje CAD/CAM problema pomoću obrazaca
Poglavlje 13: Principi i strategije projektnih obrazaca
Poglavlje 14: Obrazac Strategy
Poglavlje 15: Obrazac Decorator
Poglavlje 16: Obrasci Singleton i obrazac Double-Checked Locking
Poglavlje 17: Obrazac Observer
Poglavlje 18: Obrazac Template Method
Poglavlje 19: Obrazac Factory Method
Poglavlje 20: Matrica analize
Poglavlje 21: Projektni obrasci sagledani iz nove perspektive objektno orijentisanog projektovanja
Poglavlje 22: Bibliografija
Spisak termina korišćenih u knjizi
Indeks

O autorima
Alan Shalloway je osnivač, izvršni direktor i viši konsultant organizacije za savetovanje i podučavanje Net Objectives. Magistrirao je računarske nauke i ima preko trideset godina iskustva u razvoju softvera i nekoliko godina iskustva kao mentor i predavač.

James R. Trott je magistrirao primenjenu matematiku, interkulturalne odnose i poslovnu administraciju. Proveo je sedamnaest godina radeći na razvoju veštačke inteligencije, modelovanja znanja i upravljanju znanjem. Stručnjak je za primenu kognitivnih projektnih obrazaca i metodologije KADS.

Komentari:

Budite prvi koji će ostaviti komentar

OSTAVITE KOMENTAR, SVAKOGA DANA ĆEMO NEKOGA NAGRADITI.

Molimo, sačekajte da kreiramo formular...


[Queries: 24] [0.1509 sec.]