Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa
Android 9, Kotlin i Android Studio 3.2 u jednoj knjizi

Preuzmite KOD   Preuzmite KÔD

Web design Web design

Android 9, Kotlin i Android Studio 3.2 u jednoj knjizi

Autor: Neil Smith
Broj strana: 818
ISBN broj: 9788673105345
Izdavač: Kompjuter biblioteka Kompjuter biblioteka
Godina izdanja: 2018.
Kataloški broj: 511.

                 
Twitter   Facebook   Linkedin   Pinterest   Email
                 
         
   
Naruči ili rezerviši sa 40 % popusta
 
         
         
Cena: 3300 rsd Vi plaćate: 2500 rsd

10% dodatnog popusta za 2 ili više knjiga, osim knjiga koje su u pretplati i kompleta knjiga.

• Isporuka za 24 časa (osim za knjige u pretplati)
• Plaćanje kuriru

 

 

Potpuno ažurirana za Android Studio 3.2 i Android 9, cilj ove knjige je da vas nauči veštine potrebne za razvoj aplikacija zasnovanih na Androidu upotrebom Android Strudia, Kotlin programskog jezika i Android Architecture Componenta.

Ova knjiga započinje od osnova i obezbeđuje opis koraka potrebnih za podešavanje Android razvojnog okruženja i okruženja za testiranje, a zatim je predstavljeno programiranje u Kotlinu uključujući tipove podataka, kontrolu toka, funkcije, lambda izraze i objektno-orijentisano programiranje.

Pregled Android Studioa uključuje opis područja kao što su prozori alatki, editor koda i alatka Layout Editor. Zatim je predstavljena arhitektura Androida i uključen je detaljni pregled dizajna Android aplikacija i korisničkih interfejsa upotrebom Android Studio okruženja.

Takođe su uključena poglavlja koja opisuju Android Architecture Components uključujući modele prikaza, upravljanje životnim ciklusima, pristup Room bazi podataka, navigaciju aplikacije, “žive” podatke i povezivanje podataka.

Takođe su opisane i naprednije teme kao što su namere, rukovanje ekranom osetljivim na dodir, prepoznavanje pokreta prstom, pristup kameri i reprodukovanje i snimanje video i audio zapisa. Ovo izdanje knjige takođe obuhvata štampanje, prelaze i skladištenje fajlova zasnovano na oblaku.

Detaljno su opisani i koncepti kao što je Material Design, uključujući upotrebu plutajućih komandnih dugmadi, Snackbara, interfejsa sa karticama, prikaza kartica, navigacionih fioka i palete sa alatkama koje se skupljaju.

Osim opisa osnovnih tehnika Android razvoja, knjiga takođe uključuje teme specifične za Google Play kao što su implementiranje mapa pomoću Google Maps Android API-ja, i slanje aplikacija na Google Play Developer Consoleu.

Ostale ključne funkcije Android Studioa 3.2 i Androida 9 takođe su opisane detaljno, uključujući Layout Editor, ConstraintLayout i ConstraintSet klase, ulančavanje ograničenja i barijera, obaveštenja o direktnom odgovoru i podrška za više prozora.

Pod pretpostavkom da već imate određeno iskustvo u programiranju i da ste spremni da preuzmete Android Studio, spremni ste za početak rada

- Učenje osnova Kotlin programiranja

- Razumevanje Android Architecture

- Upoznavanje Android Studio alatke Layout Editor

- Praćenje Android Architecture smernica

- Detektovanje dodira ekrana i pokreta prstom

- Upotreba Android Architecture Componenti

- Dizajniranje korisničkih interfejsa pomoću klase ConstraintLayout

- Implementiranje akcija, namera i servisa

- Izgradnja funkcije Instant App

- Slanje i primanje obaveštenja

- Implementiranje podrške Picture-in-Picture

- Poboljšanje otkrivanja aplikacije upotrebom funkcije App Link

Kratak sadržaj

Kratak sadržaj, iii

POGLAVLJE 1 Uvod, 1

POGLAVLJE 2 Podešavanje Android Studio razvojnog okruženja, 3

POGLAVLJE 3 Kreiranje primera Android aplikacije u Android Studiou, 13

POGLAVLJE 4 Pregled korisničkog interfejsa razvojnog okruženja Android Studio, 29

POGLAVLJE 5 Kreiranje Android virtuelnog ureÐaja (AVD) u razvojnom okruženju Android Studio, 37

POGLAVLJE 6 Upotreba i konfigurisanje Android Studio AVD emulatora, 47

POGLAVLJE 7 Testiranje Android Studio aplikacija na fizičkom Android ureÐaju, 57

POGLAVLJE 8 Osnove editora koda razvojnog okruženja Android Studio, 63

POGLAVLJE 9 Pregled Android arhitekture, 75

POGLAVLJE 10 Anatomija Android aplikacije, 79

POGLAVLJE 11 Uvod u Kotlin, 83

POGLAVLJE 12 Kotlin tipovi podataka, promenljive i vrednost null, 87

POGLAVLJE 13 Kotlin operatori i izrazi, 97

POGLAVLJE 14 Kotlin kontrola toka, 105

POGLAVLJE 15 Pregled Kotlin funkcija i lambda izraza, 113

POGLAVLJE 16 Osnove objektno-orijentisanog programiranja u Kotlinu, 119

POGLAVLJE 17 Uvod u Kotlin nasleÐivanje i izradu potklasa, 129

POGLAVLJE 18 Razumevanje „životnih ciklusa“ Android aplikacije i aktivnosti, 135

POGLAVLJE 19 Obrada promena stanja Android aktivnosti, 141

POGLAVLJE 20 Promene stanja Android aktivnosti kroz primer, 149

POGLAVLJE 21 Snimanje i vraćanje stanja Android aktivnosti, 157

POGLAVLJE 22 Layout Editor alatka razvojnog okruženja Android Studio, 163

POGLAVLJE 23 Vodič za upotrebu rasporeda ConstraintLayout 

u razvojnom okruženju Android Studio, 177

POGLAVLJE 24 Upotreba lanaca i razmera klase ConstraintLayout 

u razvojnom okruženju Android Studio, 195

POGLAVLJE 25 Uputstvo za klasu ConstraintLayout za Layout Editor alatku 

razvojnog okruženja Android Studio, 203

POGLAVLJE 26 Ručno dizajniranje XML rasporeda u razvojnom okruženju Android Studio, 213

POGLAVLJE 27 Upravljanje ograničenjima upotrebom skupova ograničenja, 219

POGLAVLJE 28 Uputstvo za Android klasu ConstraintSet, 225

POGLAVLJE 29 Vodič za upotrebu funkcije Instant Run u razvojnom okruženju Android Studio, 233

POGLAVLJE 30 Pregled i primer Android funkcije za obradu dogaÐaja, 239

POGLAVLJE 31 Obrada dogaÐaja dodira i višestrukog dodira na Androidu, 247

POGLAVLJE 32 Detektovanje uobičajenih pokreta prstom upotrebom Android 

Gesture Detector klase, 255

POGLAVLJE 33 Implementiranje prilagoÐenih pokreta prstom i prepoznavanje 

primicanja i odmicanja prstiju na Androidu, 261

POGLAVLJE 34 Uvod u Android fragmente, 273

POGLAVLJE 35 Upotreba fragmenata u razvojnom okruženju Android Studio – primer, 281

POGLAVLJE 36 Moderna arhitektura Android aplikacije sa Jetpackom, 293

POGLAVLJE 37 Uputstvo za Android Jetpack komponentu ViewModel, 299

POGLAVLJE 38 Uputstvo za Android Jetpack LiveData komponentu, 307

POGLAVLJE 39 Pregled Android JetpackData Binding biblioteke, 311

POGLAVLJE 40 Uputstvo za Android Jetpack povezivanje podataka, 319

POGLAVLJE 41 Upotreba Android komponenata koje su svesne „životnog ciklusa“, 329

POGLAVLJE 42 Uputstvo za Android Jetpack svesnost „životnog ciklusa“, 333

POGLAVLJE 43 Pregled Android Navigation Architecture Componenta, 339

POGLAVLJE 44 Uputstvo za Android Jetpack komponentu navigacije, 347

POGLAVLJE 45 Kreiranje Overflow menija na Androidu i upravljanje njima , 361

POGLAVLJE 46 Animacija korisničkog interfejsa pomoću Android Transitions radnog okvira , 371

POGLAVLJE 47 Uputstvo za Android prelaze upotrebom metoda beginDelayedTransition , 381

POGLAVLJE 48 Implementiranje Android prelaza scene – uputstvo , 387

POGLAVLJE 49 Upotreba plutajućeg komandnog dugmeta i Snackbara , 395

POGLAVLJE 50 Kreiranje interfejsa sa karticama upotrebom komponente TabLayout , 405

POGLAVLJE 51 Upotreba vidžeta RecyclerView i CardView , 417

POGLAVLJE 52 Uputstvo za Android komponente RecyclerView i CardView , 423

POGLAVLJE 53 Uputstvo za primer podataka Layout Editor alatke , 433

POGLAVLJE 54 Upotreba rasporeda AppBar i Collapsing Toolbar , 443

POGLAVLJE 55 Implementiranje Android navigacione fioke , 453

POGLAVLJE 56 Uputstvo za Android Studio šablon Master/DetailFlow , 461

POGLAVLJE 57 Pregled Android namere , 471

POGLAVLJE 58 Android eksplicitne namere – primenjeni primer , 477

POGLAVLJE 59 Android implicitne namere – primenjeni primer , 485

POGLAVLJE 60 Android objekti Broadcast Intents i Broadcast Receivers , 493

POGLAVLJE 61 Pregled osnova programske niti i klase AsyncTasks , 501

POGLAVLJE 62 Pregled Android pokrenutih i vezanih servisa , 509

POGLAVLJE 63 Implementiranje Android pokrenutog servisa – primenjeni primer, 515

POGLAVLJE 64 Android lokalni vezani servis – primenjeni primer, 523

POGLAVLJE 65 Android udaljeni vezani servisi – primenjeni primer, 531

POGLAVLJE 66 Uputstvo za Android obaveštenja, 537

POGLAVLJE 67 Uputstvo za Android Direct Reply obaveštenja, 551

POGLAVLJE 68 Uvod u Android podršku za više prozora, 561

POGLAVLJE 69 Uputstvo za Android Studio režime sa više prozora Split-Screen i Freeform, 569

POGLAVLJE 70 Pregled Android SQLite baza podataka, 575

POGLAVLJE 71 Android Room Persistence biblioteka, 581

POGLAVLJE 72 Uputstvo za Android TableLayout i TableRow, 591

POGLAVLJE 73 Uputstvo za Android Room bazu podataka i skladište, 599

POGLAVLJE 74 Pristupanje skladištu u oblaku upotrebom Android Storage Access radnog okvira, 613

POGLAVLJE 75 Primer za Android Storage Access radni okvir, 619

POGLAVLJE 76 Implementiranje video reprodukovanja na Androidu 

upotrebom klasa VideoView i MediaController, 629

POGLAVLJE 77 Android Picture-in-Picture režim, 637

POGLAVLJE 78 Uputstvo za Android Picture-in-Picture režim, 643

POGLAVLJE 79 Snimanje video zapisa i fotografija na Androidu pomoću objekta CameraIntent, 651

POGLAVLJE 80 Kreiranje zahteva za dozvolu izvršenja u Androidu, 657

POGLAVLJE 81 Snimanje i reprodukovanje audio fajlova na Androidu 

upotrebom klasa MediaPlayer i MediaRecorder, 665

POGLAVLJE 82 Upotreba Google Maps Android API-ja u razvojnom okruženju Android Studio, 677

POGLAVLJE 83 Štampanje pomoću Android Printing radnog okvira, 691

POGLAVLJE 84 Primer štampanja HTML-a i veb sadržaja na Androidu, 699

POGLAVLJE 85 Vodič za štampanje sopstvenog dokumenta na Androidu, 709

POGLAVLJE 86 Predstavljanje Android funkcije App Links, 723

POGLAVLJE 87 Uputstvo za Android Studio App Links, 727

POGLAVLJE 88 Predstavljanje Android funkcije Instant Apps, 739

POGLAVLJE 89 Uputstvo za Android funkciju Instant App, 745

POGLAVLJE 90 PrilagoÐavanje Android Studio projekta za funkciju Instant App, 751

POGLAVLJE 91 Vodič za Android Studio alatku Profiler, 757

POGLAVLJE 92 Uputstvo za Android biometrijsku proveru identiteta, 769

POGLAVLJE 93 Kreiranje, testiranje i slanje paketa Android aplikacije, 777

POGLAVLJE 94 Pregled Gradle sistema u Android Studiou, 795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

Preporučujemo

Dreamweaver CS3 na dlanu

Dreamweaver CS3 na dlanu

Popust cena:
1500.00 rsd

Naučite Angular 2

Naučite Angular 2

Popust cena:
1000.00 rsd

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272