Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa
Barke u svakodnevnom životu i religiji Egipta Starog carstva

Istorija Istorija

Barke u svakodnevnom životu i religiji Egipta Starog carstva

Autor: Tamara Micković
Broj strana: 100
ISBN broj: 9788689647013
Izdavač: Centar za alternativno društveno i kulturno delovanje Centar za alternativno društveno i kulturno delovanje
Godina izdanja: 2015.

                 
Twitter   Facebook   Linkedin   Pinterest   Email
                 
Rasprodata

 

Tamara Micković je u knjizi Barke u svakodnevnom životu i reli­giji Egipta Starog carstva pokušala da homogenizuje raznolikost izvora o ovoj temi i time istakne važnost barki u različitim domeni­ma života. Takvim pristupom i odabirom barke kao reperne tačke autorka je predstavila transformaciju praktičnog predmeta i ideje o njemu kao takvom, u novi entitet sa posebnom i drugačijom sim­bolikom i težinom koju poprima. Kroz takvo izlaganje uviđa se da je iz osnovne namene i velikog značaja ovog predmeta u tom obliku, promenom i unapređivanjem u novim kontekstima zadržao visok nivo važnosti, ako ne i veći. Ovom studijom dobili smo pogled stručnjaka na specifičnosti jedne kulture kroz prizmu višeslojnog prou­čavanja jednog kompleksnog predmetnog fenomena koji čitaocima pruža novu vizuru u sagledavanju perioda jedne civilizacije. Način rada i metodologija prezentovani u ovoj knjizi prevazilaze okvire jedne nauke i predstavljaju vredan prilog i smernicu budućim istra­živanjima na ovu ili slične teme. Knjiga Tamare Micković odgovorila je postavljenom zadatku i ispunila sve što je najavljeno u uvodu što podrazumeva da, na osnovu raspoloživih izvora i dostupne građe, prikaže evoluciju pojma barke kroz razne ideje i koncepte i objasni težinu svih tih tumačenja. Knjiga Barke u svakodnevnom životu i religiji Egipta starog carstva namenjena je stručnoj javnosti ali i široj publici, a autorka uspeva najednostavan ali dovoljno ozbiljan način ukaže na značaj jednog bitnog fenomena proučenog sa novog aspekta. Istovremeno, knjiga ostavlja prostora za dalja istraživanje i smernice za nove pristupe.

Nikola Kilibarda

 

Knjiga Barke u svakodnevnom životu i religiji Egipta Starog carstva, predstavlja prvu i jedinstvenu studiju na srpskom jeziku koja je u celini posvećena istraživanju ove kompleksne problematike. Kao takva, ona ima poseban značaj i ujedno predstavlja izuzetno korisno i nezaobilazno štivo za sve koji se bave ovom problematikom, ali i drugim temama iz oblasti egiptologije.

Kristijan Obšust

 

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

Preporučujemo

Nema slike

Popust cena:
rsd

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272