Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa
C#, naučite web programiranje za 21 dan

Preuzmite KOD   Preuzmite KÔD

C++ Visual C++ C# C++ Visual C++ C#

C#, naučite web programiranje za 21 dan

Autor: Philip Syme
Broj strana: 0
ISBN broj: 86-7310-214-6
Izdavač: Kompjuter biblioteka Kompjuter biblioteka
Godina izdanja: 2003.
Kataloški broj: 198.

                 
Twitter   Facebook   Linkedin   Pinterest   Email
                 
Rasprodata

 

Za samo 21 dan, tehnikom vežbanja i jasnih objašnjenja koja se koristi kroz ovu prakti?nu knjigu ?ete nau?iti kako da koristite C# i novi .NET kostur za Internet programiranje. Ova knjiga bazirana na primerima stavlja na raspolaganje prakti?ne informacije koje su Vam potrebne za pisanje web programa pomo?u C#. Nau?ite veštine i koncepte za kreiranje dinami?kih web strana i web servisa koriste?i C# sa najnovijim .NET tehnologijama. Primenite svoje znanje u realnosti. Kreirajte sofisticirane web aplikacije pomo?u C# i .NET kostura.

Knjiga po?inje objašnjenjem klju?nih aspekata .NET platforme koji omogu?uju programerima da brzo postanu produktivni. Knjiga se potom usredsre?uje na to kako da kreirate aplikacije na bazi Interneta, objašnjavaju?i kako se C# može kombinovati sa ASP.NET za kreiranje dinami?kih web sajtova i web servisa. Knjiga tako?e objašnjava kako da koristite ADO.NET i XML da biste kreirali mo?ne web aplikacije i servise koji rade sa podacima. Knjiga se završava detaljnim objašnjenjem konfiguracije, postavljanja i arhitekture web aplikacije.

SAMS – Nau?ite sami C# web programiranje za 21 dan

  • Jasani i korisni primeri koda i projekti koji pomažu programerima da u?e kroz rad
  • Primeri koda i projekti “kako da” koji objašnjavaju kako da napravite dinami?ke web strane koje koriste web forme i web kontrole
  • Instrukcije “korak po korak” za dodavanje XML podrške web programima pomo?u C# i .NET
  • Kompletne instrukcije za kreiranje, objavljivanje i upotrebu web servisa pomo?u C# i .NET
  • Jasno objašnjenje naprednih tema web aplikacija kao što su razmatranja bezbednosti i postavljanja

Prona?ite IT rešenje na www.informit.com

O autorima

Philip Syme je programirao u C++ i Visual Basicu još od izdanja Windowsa 3.1. On je doprineo razvoju nekoliko projekata za Fortune 100 kompanije koje koriste Microsoft tehnologije i bio je koautor dva ?lanka prikazana na IEEE simpozijumima. Phil je diplomirao na Carnegie Mellon University na ra?unarskim naukama 1995. godine

Peter Atken je dobro poznat autor u oblasti ra?unarskih aplikacija i razvoju — sa više od 30 knjiga koje mu se pripisuju. Skorašnje knjige obuhvataju Sams Teach Yourself Internet Programming with Visual Basic 6 in 21 days i Sams Teach Yourself C in 21 days. Peter je tako?e stalni saradnik magazina Office Developer i DevX Web sajta

Kratak pregled sadržaja

Uvod

Nedelja 1 – Kratak pregled

Dan 1 – Uvod u Web programiranje pomo?u .NET
2 – Uvod u ASP.NET
3 – Upotreba web formi
4 – Rad sa web kontrolama
5 – Upotreba naprednih ASP.NET kontrola
6 – Rad sa korisni?kim kontrolama
7 – Pisanje Internet aplikacija za mobilne ure?aje
Nedelja 1 – Obnavljanje

Nedelja 2 – Kratak pregled

Dan 8 – Upotreba XML u Vašim aplikacijama
9 – Uvod u ADO.NET
10 – Rad sa setovima podataka
11 – Zajedni?ka upotreba ADO.NET i XML
12 – Obuhvatanje svega ovoga u celinu pomo?u ASP.NET
13 – Uvod u web servise
14 – Publikovanje web servisa
Nedelja 2 – Obnavljanje

Nedelja 3 – Kratak pregled

Dan 15 – Koriš?enje web servisa
16 – Obuhvatanje svega ovoga u celinu pomo?u web servisa
17 – Upotreba zaveštanog koda u .NET
18 – Konfigurisanje Internet aplikacija
19 – Bezbednost Internet aplikacija
20 – Postavljanje Internet aplikacija
21 – Kreiranje arhitekture Vaših aplikacija
Nedelja 3 – Obnavljanje

Dodatak A – Odgovori na kviz pitanja i vežbanja

Index

 

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

Preporučujemo

Visual C# 2012 korak po korak

Visual C# 2012 korak po korak

C# 8 i .NET Core 3, moderno međuplatformsko programiranje, prevod IV izdanja

C# 8 i .NET Core 3, moderno međuplatformsko programiranje, prevod IV izdanja

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272