Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa
CompTIA Security+: SY0-601 vodič za sertifikaciju

Preuzmite poglavlje   Preuzmite poglavlje

Zaštita i sigurnost Zaštita i sigurnost

CompTIA Security+: SY0-601 vodič za sertifikaciju

Autor: Ian Neil
Broj strana: 544
ISBN broj: 9788673105727
Izdavač: Kompjuter biblioteka Kompjuter biblioteka
Godina izdanja: 2022.
Kataloški broj: 549.

                 
Twitter   Facebook   Linkedin   Pinterest   Email
                 
         
   
Naruči ili rezerviši sa 40 % popusta
 
         
         
Cena: 2750 rsd Vi plaćate: 2200 rsd

10% dodatnog popusta za 2 ili više knjiga, osim knjiga koje su u pretplati i kompleta knjiga.

• Isporuka za 24 časa (osim za knjige u pretplati)
• Plaćanje kuriru

 

CompTIA Security+ sertifikatom dobijate potvrdu da posedujete osnovno znanje potrebno da obavite najvažnije bezbednosne zadatke i zakoračite u IT bezbednosnu karijeru. Ova knjiga, čiji je autor Ian Neil svetski poznat CompTIA Security+ predavač, je najbolja literatura koja potpuno pokriva CompTIA+ 601 teme za ispit.

Sa zadacima za samo-procenu i pitanjima za ispit, ova knjiga će Vam pomoći da savladate osnovne koncepte za polaganje ispita - prvi put kada je pročitate. Pomoću relevantnih primera, naučićete osnovne bezbednosne koncepte, od sertifikata i enkripcije do identiteta i menadžmenta pristupa (IAM). Zatim, na red dolaze važne oblasti za ispit, cloud bezbednost, pretnje, napadi i ranjivosti, tehnologije i alati, arhitekture i dizajn, menadžment rizika, kriptografija i infrastuktura javnih ključeva (PKI). Ova knjiga ima preko 600 praktičnih pitanja sa detaljnim objašnjenjima i dva lakša testa sa samo-procenu.

Do kraja knjige, razumećete primenu najvažnijih Security+ oblasti i bićete potpuno spremni da položite ispit.

Sadržaj

Oblast 1: Svrha i ciljevi bezbednosti

Poglavlje 1: Osnove bezbednosti

 • Osnove bezbednosti

 • CIA koncept

 • Najniža privilegija

 • Detaljan model odbrane

 • Poređenje načina kontrole

 • Upravljačke kontrole

 • Operacione kontrole

 • Tehničke kontrole

 • Udaljavajuće kontrole

 • Istraživačke kontrole

 • Ispravljačke kontrole

 • Kontrole nadoknade

 • Preventivne kontrole

 • Pristupne kontrole

 • Diskreciona pristupna kontrola

 • Obavezna pristupna kontrola

 • Pristupna kontrola na bazi uloga

 • Pristupna kontrola na bazi pravila

 • Pristupna kontrola na bazi atributa

 • Pristupna kontrola na bazi grupe

 • Pristupna kontrola na bazi Linux-a

 • Fizička bezbednosna kontrola

 • Opsežna bezbednost

 • Građevinska bezbednost

 • Zaštita uređaja

 • Digitalna forenzika

 • Praksa za pet minuta

 • Kolekcija dokaza

 • Cloud forenzika

 • Pitanja za ponavljanje gradiva

Poglavlje 2: Implementacija infrastrukture javnih ključeva (PKI)

 • Koncepti PKI

 • Hijerarhija sertifikata

 • Poverenje u sertifikat

 • Validnost sertifikata

 • Koncepti upravljanja sertifikatima

 • Tipovi sertifikata

 • Asimetrična i simetrična enkripcija

 • Enkripcija

 • Digitalni potpisi

 • Kriptografski algoritmi i njihove karakteristike

 • Simetrični algoritmi

 • Asimetrični algoritmi

 • Sličnosti između simetričnih i asimetričnih algoritama

 • XOR enkripcija

 • Algoritmi za proširenje ključa

 • Metodi šifrovanja

 • Analogija između šifre niza i blok šifre

 • Operacioni modovi

 • Kvantni računari

 • Blockchain i javni dokument

 • Hešing i integritet podataka

 • Poređenje osnovnih koncepta kriptografije

 • Asimetrični PKI

 • Simetrični algoritmi - modovi operacija

 • Hešing algoritmi

 • Kripto provajder

 • Kripto modul

 • Zaštita podataka

 • Osnovna kriptografska terminologija

 • Sakrivanje podataka

 • Generator pseudo slučajnih brojeva

 • Bitcoin blok

 • Perfektna tajnost prosleđivanja

 • Bezbednost na osnovu tajnosti

 • Kolizija

 • Steganografija

 • Homomorfna enkripcija

 • Difuzija

 • Implementacione odluke

 • Najčešća upotreba kriptografije

 • Poverljivost

 • Integritet

 • Neporecivost

 • Sakrivanje

 • Uređaji male snage

 • Visoka otpornost

 • Autentifikacija

 • Bezbednosna ograničenja

 • Praktične vežbe

 • Vežba 1 - Server za sertifikate

 • Vežba 2 - Enkripcija podataka sa EFS i krađa sertifikata

 • Vežba 3 - Opozivanje EFS sertifikata

 • Pitanja za ponavljanje gradiva

Poglavlje 3: Provera identiteta i upravljanje pristupom

 • Identitet i koncepti upravljanja pristupom

 • Tipovi identiteta

 • Tipovi naloga

 • Bezbednosni žetoni i uređaji

 • Autentifikacija na bazi sertifikata

 • Implementacija rešenja za autentifikaciju i autorizaciju

 • Upravljanje autentifikacije

 • Protokoli autentifikacije

 • Autentifikacija, autorizacija i akaunting (AAA) serveri

 • Premise

 • Cloud

 • Polise upravljanja naloga

 • Pravljenje naloga

 • Odeljenja za selidbu zaposlenih

 • Ponovna sertifikacija

 • Održavanje naloga

 • Monitoring naloga

 • Bezbednosne informacije i menadžment događaja

 • Kontrola pristupa bazirana na grupama

 • Praktična vežba - Polise za šifre

 • Pitanja za ponavljanje gradiva

 

 

Poglavlje 4: Virtualizacija i koncept cloud-a

 • Pregled cloud tehnologija

 • Implementiranje različitih cloud modela

 • Cloud modeli usluga

 • Infrastruktura kao usloga (IaaS)

 • Softver kao usluga (SaaS)

 • Platforma kao usluga (PaaS)

 • Bezbednost kao usluga (SECaaS)

 • Sve kao usluga (XaaS)

 • Koncepti računarskog cloud-a

 • Koncepti čuvanja podataka na cloud-u

 • Kontrola bezbednosti cloud-a

 • Pristupne zone visoke dostupnosti

 • Polise resursa

 • Tajno upravljanje

 • Integracija i revizija

 • Skladište podataka

 • Mreže

 • Izračunavanje

 • Rešenja

 • Virtualna mrežna okruženja

 • Pitanja za ponavljanje gradiva

Oblast 2: Monitoring bezbednosne infrastrukture

Poglavlje 5: Monitoring, skeniranje i penetracioni testovi

 • Koncepti penetracionog testiranja

 • Pravila o angažovanju (ROE)

 • Tehnike mrežne eksploatacije

 • Pasivna i aktivna osmatranja

 • Alati za osmatranje

 • Tipovi vežbi

 • Koncepti skeniranja ranjivosti

 • Skeniranje sa i bez kredencijala

 • Intruzivno i ne-intruzivno skeniranje ranjivosti

 • Drugi načini za skeniranje

 • Penetraciono skeniranje i skeniranje ranjivosti

 • Sistemski logovi/Bezbednosne informacije i menadžment događaja

 • Bezbednosna orkestracija, automatizacija, i odgovor

 • Otkrivanje pretnji

 • Praktična vežba - skener za ranjivosti sa kredencijalima

 • Pitanja za ponavljanje gradiva

Poglavlje 6: Sigurni i nesigurni protokoli

 • Uvod u protokole

 • Nebezbedni protokoli i uslovi korišćenja

 • Bezbedni protokoli i uslovi korišćenja

 • Dodatni uslovi korišćenja i njihovi protokoli

 • Pretplatni servisi i njihovi protokoli

 • Rutiranje i protokoli

 • Komutacija i protokoli

 • Aktivni direktorijum i njegovi protokoli

 • Pitanja za ponavljanje gradiva

Poglavlje 7: Mreža i bezbednosni koncepti

 • Instalacija i konfiguracija mrežnih komponenata

 • Zaštitna barijera

 • Ruter za prevođenje mrežnih adresa

 • Ruter

 • Pristupna kontrolna lista - mrežni uređaji

 • Svič

 • Uređaji za analizu saobraćaja na mreži

 • Svičevi za agregaciju

 • Tegla sa medom

 • Proksi server

 • Server za upravljanje uređajima

 • Usmeravanje saobraćaja

 • Daljinski pristup

 • IPSec

 • Daljinsko upravljanje VPN-om

 • Višestruko tunelovanje

 • Daljinska podrška

 • Koncepti bezbedne mrežne arhitekture

 • Softverski definisana mreža

 • Mrežno segmentiranje

 • Sistem za prevenciju napada

 • Sistem za detekciju napada

 • Operativni modovi

 • Senzor i kolektor

 • Nadgledanje podataka

 • Kontrola pristupa mreži

 • Domain Name System (DNS)

 • DNS trovanje

 • Ispitivanje i otkrivanje mreže

 • Osnove za eksploataciju

 • Forenzičarske alatke

 • IP adresiranje

 • IP verzija 4

 • Maske podmrežavanja

 • CIDR maska

 • DHCP

 • IP verzija 6 adresiranje

 • Pitanja za ponavljanje gradiva

Poglavlje 8: Bezbednost bežičnih i mobilnih rešenja

 • Bezbednost bežične mreže

 • Kontroleri bežičnih pristupnih tačaka

 • Obezbeđenje pristupa WAP-u

 • Bežični protok/Selekcija opsega

 • Kanali za bežičnu mrežu

 • Tipovi antena

 • Opseg pokrivanja bežične mreže

 • Autentifikacija otvorenog sistema

 • Bežična enkripcija

 • Početni portal

 • Bežični napadi

 • Bežični protokoli za autentifikaciju

 • Bezbedna upotreba mobilnih uređaja

 • Upravljanje mobilnim uređajima

 • Ponesite svoj uređaj

 • Izaberite svoj uređaj

 • Korporativno-privatni uređaji

 • Metodi za povezivanje mobilnih uređaja

 • Koncepti upravljanja mobilnim uređajima

 • Upravljanje uređajima

 • Zaštita uređaja

 • Podaci na uređaju

 • Primena i monitoring mobilnih uređaja

 • Pitanja za ponavljanje gradiva

Oblast 3: Zaštita i bezbednost okoline

Poglavlje 9: Identifikacija pretnji, napada, i ranjivosti

 • Napadi virusima i zlonameranim softverom

 • Napadi socijalnim inženjeringom

 • Napadači

 • Napredni napadi

 • Napadi na šifre

 • Fizički napadi

 • Napad na putu

 • Mrežni napadi

 • Napadi na aplikacionom sloju

 • Napadi preuzimanjem kontrole

 • Manipulacija drajverima

 • Kriptografski napadi

 • Pitanja za ponavljanje gradiva

Poglavlje 10: Upravljanje, rizik i saglasnost

 • Koncepti i menadžment procesa

 • Tipovi rizika

 • Strategije upravljanja rizikom

 • Analize rizika

 • Proračun gubitaka

 • Nesreće

 • Uticaji na poslovanje

 • Napadači, vektori napada i informacioni koncepti

 • Napadači

 • Vektor napada

 • Izvori informacija o pretnjama

 • Istraživački izvori

 • Važnost polisa bezbednosti

 • Ličnost

 • Raznolikost tehnika za obuku

 • Upravljanje rizikom treće strane

 • Podaci

 • Polise kredencijala

 • Organizacione polise

 • Propisi, standardi i zakonodavstvo

 • Ključni koncepti

 • Procene/Bezbednosna konfiguracija

 • Koncepti privatnosti i osetljivih podataka

 • Posledice kršenja privatnosti

 • Obaveštenja o prekršajima

 • Tipovi podataka

 • Tehnologije za širenje privatnosti

 • Uloga podataka i odgovornosti

 • Životni ciklus informacije

 • Procena uticaja

 • Uslovi dogovora

 • Izjava o privatnosti

 • Pitanja za ponavljanje gradiva

Poglavlje 11: Upravljanje bezbednošću aplikacija

 • Implementacija hosta ili aplikaciona bezbednost

 • Integritet pokretanja računara

 • Zaštita krajnje tačke

 • Baze podataka

 • Aplikaciona bezbednost

 • Jačanje sistema

 • Enkripcija celog diska (FDE)

 • Samo-enkriptovanje skladišta podataka (SED)

 • Bezbednost namenskih i specijalnih sistema

 • Internet stvari (IoT)

 • Operativni sistemi realnog vremena (RTOS)

 • Multifunkcionalni štampači (MFPs)

 • Sistemi za nadzor

 • Sistem na čipu (SoC)

 • Grejanje, ventilacija, i klimatizacija (HVAC)

 • Specijalni uređaji

 • Namenski sistemi

 • Supervizorska kontrola i prikupljanje podataka (SCADA)

 • Industrijski kontrolni sistemi

 • Komunikacija

 • Ograničenja

 • Bezbedno razvijanje aplikacije, i automatizacija

 • Raznolikost softvera

 • Proširivost

 • Skalabilnost

 • Sredina

 • Automatizacija/Skriptovanje

 • Pristup podacima

 • Provera integriteta

 • Projekat bezbednosti otvorene web aplikacije (OWASP)

 • Pitanja za ponavljanje gradiva

Poglavlje 12: Procedure za odgovor na incident

 • Procedure za odgovor na incident

 • Vežbe za oporavak od nesreće

 • Napadi

 • Upravljanje interesima

 • Kontinuitet planiranja operacija (COOP)

 • Upotreba izvora podataka za istraživanja

 • Skeniranje ranjivosti

 • SIEM komandna tabla

 • Log fajlovi

 • Log menadžeri

 • Journalctl

 • Nxlog

 • Monitoring propusnog opsega

 • Meta podaci

 • Monitoring mreže

 • Analiza protokola

 • Primena tehnika i kontrola za umanjenje rizika

 • Lista dozvoljenih aplikacija

 • Lista blokiranih aplikacija

 • Karantin

 • Promene konfiguracije

 • Izolacija

 • Metodologija pristupnih tačaka

 • Segmentacija

 • Bezbednosna orkestracija, automatizacija i odgovor (SOAR)

 • Implementacija bezbednosnog proširenja

 • Rezervne komponente

 • Pitanja za ponavljanje gradiva

Oblast 4: Testovi

Poglavlje 13: Test 1

 • Procena za test

Poglavlje 14: Test 2

 • Procena za test

 

 

Komentari

• Dejan
Preporuka

• Nikola
Preporuka za prevod. Koliko sam primetio i na Amazonu ima ocenu nešto manje od čiste 5-ce.

• Natasa
Sadrzaj knjige obecava. Preporuka za prevod.

• Dalibor Vukovič
Jako bitna knjiga u oblasti IT sigurnosti koju vredi prevesti!!! Ja sam prvi koji bi već danas kupio prevod.

• Dušan Todorovic
Knjiga koju verujem da većina želi da bude prevedena. Opasno potrebna.

• Alan Tapic
Sve vise je potrebe za ovakvom knjigom.

• Nenad A
Odlična knjiga za početak Infosec karijere !!!

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

Preporučujemo

CompTIA Security+: SY0-601 vodič za sertifikaciju

CompTIA Security+: SY0-601 vodič za sertifikaciju

Popust cena:
2200.00 rsd

Zaštita od zlonamernih programa (Malware analysis)

Zaštita od zlonamernih programa (Malware analysis)

Popust cena:
2100.00 rsd

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272