Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa
ECDL Modul 4: Tabelarni proračuni

ECDL ECDL

ECDL Modul 4: Tabelarni proračuni

Autor: Zvonko Aleksić
Broj strana: 193
ISBN broj: 8673103894
Izdavač: Kompjuter biblioteka Kompjuter biblioteka
Godina izdanja: 2007.
Kataloški broj: 371.

                 
Twitter   Facebook   Linkedin   Pinterest   Email
                 
Rasprodata

 

Naučićete kako da:

 • startujete Microsoft Excel
 • kreirate novu radnu svesku na nekoliko načina
 • prilagodite postavke aplikacije i koristite funkciju pomoći
 • unesete tekstualne i numeričke podatke
 • formatirate tekstualne i numeričke podatke
 • promenite već postojeći sadržaj ćelije
 • editujete radni list
 • dodate komentar uz ćeliju
 • kreirate i editujete dijagram
 • dodate i podesite izgled slike
 • podesite opcije štampanja
 • štampate tabelarni proračun

Sadržaj:

Uvod

Čemu služe tabelarni proračuni?
Kome je namenjena knjiga?

Poglavlje I: Korišćenje aplikacije

Početni koraci u radu sa alatima za tabelarne proračune
Otvaranje i zatvaranje aplikacije za tabelarne proračune
Otvaranje radne sveske
Zadatak: Otvoriti novu radnu svesku
Snimanje radne sveske 9
Zadatak: Snimiti radnu svesku na određenu
lokaciju na hard disku 9
Zadatak: Snimiti radnu svesku pod drugim nazivom 11
Zadatak: Snimiti radnu svesku u drugom formatu 11
Snimanje radne sveske u toku rada 13
Zatvaranje radne sveske 13
Otvaranje više radnih svezaka 14
Zadatak: Otvoriti jednu i više radnih svezaka 14
Zadatak: Prelazak između otvorenih radnih svezaka 15
Kretanje kroz radnu svesku 16
Radni list 17
Kretanje kroz radni list 17
Prikaz radnog lista 18
Imenovanje radnih listova 19
Zadatak: Imenujte radne listove 19
Dodavanje i repozicioniranje radnih listova 20
Zadatak: Dodajte radni list 20
Zadatak: Promenite poziciju radnog lista 21
Kopiranje i premeštanje radnog lista 22
Zadatak: Kopirajte radni list metodom prevlačenja 22
Zadatak: Kopirajte radni list pomoću okvira za dijalog 22
Zadatak: Premestite radni list pomoću okvira za dijalog 24
Zadatak: Brisanje radnih listova 25
Prilagođavanje postavki 25
Funkcije za zumiranje stranice 25
Zadatak: Koristiti funkcije za zumiranje stranice 26
Podešavanje paleta alata linije menija 26
Zadatak: Prikazati i sakriti palete alata 27
Zadatak: Prikazati i sakriti dugmad alata 28
Podešavanje linije menija 29
Izmena osnovnih postavki u aplikaciji 29
Podešavanje postavki Regional Settings 31
Zadatak: Podesiti postavke Regional Settings 31
Funkcija pomoći 32
Zadatak: Koristiti funkciju pomoći u aplikaciji 32

Poglavlje II: Unos i formatiranje podataka 37

Unos podataka u ćeliju 38
Unošenje tekstualnih podataka (Labela) 38
Zadatak: Unos tekstualnih podatka u radni list 39
Umetanje simbola 40
Zadatak: Umetnuti simbol 40
Automatsko podešavanje širine ćelija i prelamanje teksta 42
Zadatak: Automatsko podešavanje širine ćelija 42
Zadatak: Prelamanje teksta prema širini kolone 43
Unošenje numeričkih podataka (vrednosti) 44
Zadatak: Unos numeričkih podatka u radni list 44
Unošenje referenci 45
Zadatak: Unos referenci 46
Unošenje podataka korišćenjem namenske liste 46
Zadatak: Unesite podatke koristeći namensku listu 46
Zadatak: Kreiranje namenske liste 48
Uređivanje (editovanje) postojećih sadržaja ćelije 49
Zadatak: Dodavanje i zamena podataka 49
Zadatak: Brisanje podataka 50
Kopiranje i premeštanje sadržaja ćelije 52
Zadatak: Kopiranje podataka opcijom Copy - Paste 53
Zadatak: Kopiranje podataka prevlačenjem miša 55
Zadatak: Premeštanje podataka 56
Formatiranje podataka 57
Formatiranje fonta 57
Zadatak: Podesite izgled fonta korišćenjem
palete alata Formating 58
Formatiranje fonta korišćenjem okvira za dijalog
Format Cells 60
Zadatak: Podesite izgled fonta korišćenjem okvira za dijalog Format Cells 61
Poravnanje teksta (Alignment) 62
Zadatak: Promenite opciju poravnanja 62
Zadatak: Promenite opciju vertikalnog poravnanja 64
Korišćenje uvlačenja 65
Zadatak: Upotrebite alat za uvlačenje teksta 65
Orijentacija teksta 66
Zadatak: Rotirajte tekst u ćeliji 66
Formatiranje numeričkih podataka 67
Zadatak: Primena formata General 68
Zadatak: Formatiranje opšteg prikaza brojeva 70
Zadatak: Formatiranje novčanih vrednosti 71
Unos i formatiranje prikaza datuma i vremena 73
Zadatak: Formatiranje prikaza datuma 73
Zadatak: Formatiranje prikaza datuma 75
Zadatak: Formatiranje procentualnih vrednosti 77
Zadatak: Pretvaranje numeričkih podataka u tekst 79
Preslikavanje formatiranja 79
Zadatak: Preslikajte formatiranje 80
Sortiranje podataka 81
Zadatak: Jednostavno sortiranje podataka 82
Zadatak: Složeno sortiranje podataka 84
Komande Undo i Redo 85
Pronalaženje i zamena teksta 86
Zadatak: Korišćenje alata Find 87
Zadatak: Korišćenje alata Replace 87
Provera poštovanja pravopisa i ispravka teksta 88

Poglavlje III: Formule i funkcije 91

Rad sa formulama 92
Sabiranje ćelija - Zbir 92
Oduzimanje ćelija - Razlika 94
Množenje ćelija - Proizvod 95
Deljenje ćelija - Količnik 96
Kombinovanje računskih operacija 97
Zadatak: Primena računskih operatora i
njihovo kombinovanje 98
Upotreba fiksnog faktora u proračunima 101
Zadatak: Upotreba fiksnog faktora 101
Menjanje formula 104
Zadatak: Promenite postavku formule 104
Standardne poruke o greškama u upotrebi formula 105
Kopiranje formula 106
Zadatak: Kopiranje formula opciom Copy-Paste 106
Zadatak: Kopiranje formula opcijom prevlačenja 107
Kopiranje formula s fiksnim faktorom 107
Zadatak: Kopiranje formula koje sadrže fiksni faktor 108
Rad sa funkcijama 109
Funkcija SUM - Sabiranje 110
Sabiranje ćelija upotrebom opcije AutoSum 112
Funkcija SUMIF - Uslovno sabiranje 113
Funkcija AVERGE - Prosečna vrednost 114
Funkcija MIN - najmanji broj 116
Funkcija MAX - najveći broj 117
Funkcija COUNT 119
Funkcija IF 120

Poglavlje IV: Editovanje (uređivanje) radnog lista 123

Umetanje i brisanje ćelija 124
Umetanje i brisanje kolone 126
Umetanje i brisanje reda 129
Podešavanje širine kolone 132
Podešavanje visine reda 134
Spajanje ćelija i centriranje teksta 135
Zadatak: Spojiti ćelije i centrirati tekst 135
Zamrzavanje zaglavlja redova i kolona 137
Zadatak: Zamrzavanje i odmravanje
zaglavlja redova i kolona 137
Skrivanje redova i kolona 139
Zadatak: Skrivanje i prikazivanje redova i kolona 139
Dodavanje okvira 140
Zadatak: Dodavanje okvira korišćenjem palete alata Formating 140
Zadatak: Dodavanje okvira korišćenjem okvira za dijalog Format Cells 141
Dodavanje boje i teksture 144
Zadatak: Dodavanje boje korišćenjem palete alata Formating 144
Zadatak: Dodavanje boje i teksture korišćenjem
okvira za dijalog Format Cells 145
Formatiranje radnog lista korišćenjem opcije AutoFormat 148
Zadatak: Primena opcija AutoFormat 148
Dodavanje komentara uz ćelije 150
Zadatak: Dodavanje komentara 150
Zadatak: Editovanje (uređivanje) komentara 151
Zadatak: Brisanje komentara 152

Poglavlje V: Dijagrami i slike 153

Korišćenje dijagrama 154
Vrste dijagrama 154
Elementi dijagrama 157
Kreiranje dijagrama 158
Editovanje (uređivanje) dijagrama 162
Zadatak: Promena vrste dijagrama 162
Zadatak: Promena izvora podataka koji se
ističu u dijagramu 164
Zadatak: Promena opcija dijagrama 165
Zadatak: Promena lokacije dijagrama 167
Zadatak: Dodavanje serije podataka i linije trenda 167
Zadatak: Promena pozicije i veličine dijagrama 170
Zadatak: Promena boja elemenata na dijagramu 171
Zadatak: Formatiranje pojedinih delova dijagrama 173
Dodavanje slika 176
Zadatak: Dodavanje slika sa diska 176
Zadatak: Dodavanje Clip Art slika 178
Manipulisanje slikama 180
Zadatak: Podešavanje veličine slike 180
Podešavanje izgleda slike upotrebom palete alata Picture 182
Kopiranje, premeštanje i brisanje dijagrama i slika 183
Zadatak: Kopiranje dijagrama i slika 183
Zadatak: Premeštanje dijagrama i slika 183
Zadatak: Brisanje dijagrama i slika 184

Poglavlje VI: Štampanje 185

Podešavanje opcija štampanja - Page Stup 186
Pregled pre štampe - Print Preview 189
Štampanje dokumenata - Print 191

 

Komentari

• aleksandar jakovljevic
obzirom da sam pocetnik u exel-u i da tragam za korektnim priprucnikom, sam sadrzaj koji ste naveli je ono sto mi je potrebno.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

Preporučujemo

Nema slike

Popust cena:
rsd

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272