Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa
ECDL Modul 4: Tabelarni proračuni

ECDL ECDL

ECDL Modul 4: Tabelarni proračuni

Autor: Zvonko Aleksić
Broj strana: 193
ISBN broj: 86-7310-389-4
Izdavač: Kompjuter biblioteka Kompjuter biblioteka
Godina izdanja: 2007.
Kataloški broj: 371.

Pregleda (30 dana / ukupno): 27 / 13105

                 
Twitter   Facebook   Linkedin   Pinterest   Email
                 
         
   
Naruči ili rezerviši sa 40 % popusta
 
         
         
330 rsd 270 rsd

10% dodatnog popusta za 2 ili više knjiga, osim knjiga koje su u pretplati i kompleta knjiga.

• Isporuka za 24 časa
• Plaćanje poštaru

 

Naučićete kako da:

 • startujete Microsoft Excel
 • kreirate novu radnu svesku na nekoliko načina
 • prilagodite postavke aplikacije i koristite funkciju pomoći
 • unesete tekstualne i numeričke podatke
 • formatirate tekstualne i numeričke podatke
 • promenite već postojeći sadržaj ćelije
 • editujete radni list
 • dodate komentar uz ćeliju
 • kreirate i editujete dijagram
 • dodate i podesite izgled slike
 • podesite opcije štampanja
 • štampate tabelarni proračun

Sadržaj:

Uvod

Čemu služe tabelarni proračuni?
Kome je namenjena knjiga?

Poglavlje I: Korišćenje aplikacije

Početni koraci u radu sa alatima za tabelarne proračune
Otvaranje i zatvaranje aplikacije za tabelarne proračune
Otvaranje radne sveske
Zadatak: Otvoriti novu radnu svesku
Snimanje radne sveske 9
Zadatak: Snimiti radnu svesku na određenu
lokaciju na hard disku 9
Zadatak: Snimiti radnu svesku pod drugim nazivom 11
Zadatak: Snimiti radnu svesku u drugom formatu 11
Snimanje radne sveske u toku rada 13
Zatvaranje radne sveske 13
Otvaranje više radnih svezaka 14
Zadatak: Otvoriti jednu i više radnih svezaka 14
Zadatak: Prelazak između otvorenih radnih svezaka 15
Kretanje kroz radnu svesku 16
Radni list 17
Kretanje kroz radni list 17
Prikaz radnog lista 18
Imenovanje radnih listova 19
Zadatak: Imenujte radne listove 19
Dodavanje i repozicioniranje radnih listova 20
Zadatak: Dodajte radni list 20
Zadatak: Promenite poziciju radnog lista 21
Kopiranje i premeštanje radnog lista 22
Zadatak: Kopirajte radni list metodom prevlačenja 22
Zadatak: Kopirajte radni list pomoću okvira za dijalog 22
Zadatak: Premestite radni list pomoću okvira za dijalog 24
Zadatak: Brisanje radnih listova 25
Prilagođavanje postavki 25
Funkcije za zumiranje stranice 25
Zadatak: Koristiti funkcije za zumiranje stranice 26
Podešavanje paleta alata linije menija 26
Zadatak: Prikazati i sakriti palete alata 27
Zadatak: Prikazati i sakriti dugmad alata 28
Podešavanje linije menija 29
Izmena osnovnih postavki u aplikaciji 29
Podešavanje postavki Regional Settings 31
Zadatak: Podesiti postavke Regional Settings 31
Funkcija pomoći 32
Zadatak: Koristiti funkciju pomoći u aplikaciji 32

Poglavlje II: Unos i formatiranje podataka 37

Unos podataka u ćeliju 38
Unošenje tekstualnih podataka (Labela) 38
Zadatak: Unos tekstualnih podatka u radni list 39
Umetanje simbola 40
Zadatak: Umetnuti simbol 40
Automatsko podešavanje širine ćelija i prelamanje teksta 42
Zadatak: Automatsko podešavanje širine ćelija 42
Zadatak: Prelamanje teksta prema širini kolone 43
Unošenje numeričkih podataka (vrednosti) 44
Zadatak: Unos numeričkih podatka u radni list 44
Unošenje referenci 45
Zadatak: Unos referenci 46
Unošenje podataka korišćenjem namenske liste 46
Zadatak: Unesite podatke koristeći namensku listu 46
Zadatak: Kreiranje namenske liste 48
Uređivanje (editovanje) postojećih sadržaja ćelije 49
Zadatak: Dodavanje i zamena podataka 49
Zadatak: Brisanje podataka 50
Kopiranje i premeštanje sadržaja ćelije 52
Zadatak: Kopiranje podataka opcijom Copy - Paste 53
Zadatak: Kopiranje podataka prevlačenjem miša 55
Zadatak: Premeštanje podataka 56
Formatiranje podataka 57
Formatiranje fonta 57
Zadatak: Podesite izgled fonta korišćenjem
palete alata Formating 58
Formatiranje fonta korišćenjem okvira za dijalog
Format Cells 60
Zadatak: Podesite izgled fonta korišćenjem okvira za dijalog Format Cells 61
Poravnanje teksta (Alignment) 62
Zadatak: Promenite opciju poravnanja 62
Zadatak: Promenite opciju vertikalnog poravnanja 64
Korišćenje uvlačenja 65
Zadatak: Upotrebite alat za uvlačenje teksta 65
Orijentacija teksta 66
Zadatak: Rotirajte tekst u ćeliji 66
Formatiranje numeričkih podataka 67
Zadatak: Primena formata General 68
Zadatak: Formatiranje opšteg prikaza brojeva 70
Zadatak: Formatiranje novčanih vrednosti 71
Unos i formatiranje prikaza datuma i vremena 73
Zadatak: Formatiranje prikaza datuma 73
Zadatak: Formatiranje prikaza datuma 75
Zadatak: Formatiranje procentualnih vrednosti 77
Zadatak: Pretvaranje numeričkih podataka u tekst 79
Preslikavanje formatiranja 79
Zadatak: Preslikajte formatiranje 80
Sortiranje podataka 81
Zadatak: Jednostavno sortiranje podataka 82
Zadatak: Složeno sortiranje podataka 84
Komande Undo i Redo 85
Pronalaženje i zamena teksta 86
Zadatak: Korišćenje alata Find 87
Zadatak: Korišćenje alata Replace 87
Provera poštovanja pravopisa i ispravka teksta 88

Poglavlje III: Formule i funkcije 91

Rad sa formulama 92
Sabiranje ćelija - Zbir 92
Oduzimanje ćelija - Razlika 94
Množenje ćelija - Proizvod 95
Deljenje ćelija - Količnik 96
Kombinovanje računskih operacija 97
Zadatak: Primena računskih operatora i
njihovo kombinovanje 98
Upotreba fiksnog faktora u proračunima 101
Zadatak: Upotreba fiksnog faktora 101
Menjanje formula 104
Zadatak: Promenite postavku formule 104
Standardne poruke o greškama u upotrebi formula 105
Kopiranje formula 106
Zadatak: Kopiranje formula opciom Copy-Paste 106
Zadatak: Kopiranje formula opcijom prevlačenja 107
Kopiranje formula s fiksnim faktorom 107
Zadatak: Kopiranje formula koje sadrže fiksni faktor 108
Rad sa funkcijama 109
Funkcija SUM - Sabiranje 110
Sabiranje ćelija upotrebom opcije AutoSum 112
Funkcija SUMIF - Uslovno sabiranje 113
Funkcija AVERGE - Prosečna vrednost 114
Funkcija MIN - najmanji broj 116
Funkcija MAX - najveći broj 117
Funkcija COUNT 119
Funkcija IF 120

Poglavlje IV: Editovanje (uređivanje) radnog lista 123

Umetanje i brisanje ćelija 124
Umetanje i brisanje kolone 126
Umetanje i brisanje reda 129
Podešavanje širine kolone 132
Podešavanje visine reda 134
Spajanje ćelija i centriranje teksta 135
Zadatak: Spojiti ćelije i centrirati tekst 135
Zamrzavanje zaglavlja redova i kolona 137
Zadatak: Zamrzavanje i odmravanje
zaglavlja redova i kolona 137
Skrivanje redova i kolona 139
Zadatak: Skrivanje i prikazivanje redova i kolona 139
Dodavanje okvira 140
Zadatak: Dodavanje okvira korišćenjem palete alata Formating 140
Zadatak: Dodavanje okvira korišćenjem okvira za dijalog Format Cells 141
Dodavanje boje i teksture 144
Zadatak: Dodavanje boje korišćenjem palete alata Formating 144
Zadatak: Dodavanje boje i teksture korišćenjem
okvira za dijalog Format Cells 145
Formatiranje radnog lista korišćenjem opcije AutoFormat 148
Zadatak: Primena opcija AutoFormat 148
Dodavanje komentara uz ćelije 150
Zadatak: Dodavanje komentara 150
Zadatak: Editovanje (uređivanje) komentara 151
Zadatak: Brisanje komentara 152

Poglavlje V: Dijagrami i slike 153

Korišćenje dijagrama 154
Vrste dijagrama 154
Elementi dijagrama 157
Kreiranje dijagrama 158
Editovanje (uređivanje) dijagrama 162
Zadatak: Promena vrste dijagrama 162
Zadatak: Promena izvora podataka koji se
ističu u dijagramu 164
Zadatak: Promena opcija dijagrama 165
Zadatak: Promena lokacije dijagrama 167
Zadatak: Dodavanje serije podataka i linije trenda 167
Zadatak: Promena pozicije i veličine dijagrama 170
Zadatak: Promena boja elemenata na dijagramu 171
Zadatak: Formatiranje pojedinih delova dijagrama 173
Dodavanje slika 176
Zadatak: Dodavanje slika sa diska 176
Zadatak: Dodavanje Clip Art slika 178
Manipulisanje slikama 180
Zadatak: Podešavanje veličine slike 180
Podešavanje izgleda slike upotrebom palete alata Picture 182
Kopiranje, premeštanje i brisanje dijagrama i slika 183
Zadatak: Kopiranje dijagrama i slika 183
Zadatak: Premeštanje dijagrama i slika 183
Zadatak: Brisanje dijagrama i slika 184

Poglavlje VI: Štampanje 185

Podešavanje opcija štampanja - Page Stup 186
Pregled pre štampe - Print Preview 189
Štampanje dokumenata - Print 191

 

Komentari

• aleksandar jakovljevic
obzirom da sam pocetnik u exel-u i da tragam za korektnim priprucnikom, sam sadrzaj koji ste naveli je ono sto mi je potrebno.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

Preporučujemo

ECDL modul 4, Tabelarne kalkulacije, Microsoft Excel 2010

ECDL modul 4, Tabelarne kalkulacije, Microsoft Excel 2010

ECDL Modul 3: Obrada teksta

ECDL Modul 3: Obrada teksta

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272