Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa
ECDL Modul 7: Informacije i komunikacija - Internet

ECDL ECDL

ECDL Modul 7: Informacije i komunikacija - Internet

Autor: Zvonko Aleksić
Broj strana: 186
ISBN broj: 9788673103860
Izdavač: Kompjuter biblioteka Kompjuter biblioteka
Godina izdanja: 2007.
Kataloški broj: 368.

                 
Twitter   Facebook   Linkedin   Pinterest   Email
                 
Rasprodata

 

Knjiga je osmišljena kao priručnik početnicima da upoznaju Internet i nauče da koriste sve njegove pogodnosti. Rađena je prema nastavnom programu za Modul 7 međunarodnog sertifikacionog ispita ECDL. Više informacija o ovom sertifikatu možete saznati na web adresi www.ecdl.co.yu. Koncepti pretraživanja Interneta, slanje i primanje elektronske pošte (e-mail) i karakteristike aplikacija za izvođenje tih radnji su objašnjeni rečima iz svakodnevnog jezika, pa su koraci u zadacima jednostavni za praćenje i izvođenje.

 

Kratak sadržaj:

Uvod 1

Kome je namenjena knjiga? 1
Šta je Internet i čemu služi ? 1
Ko koristi Internet? 2
Jezik na Internetu 2
Cenzura 3
Aktivnosti na Internetu 3
World Wide Web 3
E-pošta i druge alatke za komunikaciju 4
Preuzimanje (download) i unošenje (upload) fajlova 4
Obavljanje poslovnih aktivnosti 5
Zabava 5

Metodi povezivanja na Internet i razumevanje osnovnih pojmova 7

Kako se povezati na Internet 8
Telefonski (dial-up) pristup 8
Digitalna pretplatnička veza (digital subscriber line - DSL) 9
Kablovski pristup 9
Fiksni bežični pristup 10
Mobilni bežični pristup 10
Izbor dobavljača (provajdera) internet usluga 12
Povezivanje na Internet 13
Podešavanje računara 13
Povezivanje na Internet (konekcija) 18
Raskidanje veze sa Internetom 19
Web sajtovi, web strane i web serveri 20
Web sajtovi 20
Web strane 23
Web serveri 24
IP adrese, nazivi domena i URL-ovi 25
IP adrese 25
Nazivi domena 25
Uniformni lokatori izvora (Uniform Resource Locator — URL) 26

Upotreba programa za pregled weba - Microsoft Internet Explorer 27

Web čitač Microsoft Internet Explorer 28
Pokretanje čitača i učitavanje web strane 30
Zadatak: Pokrenuti čitač i učitati web stranu 31
Korišćenje linkova i upotreba opcija web strane 33
Filteri reklama 34
Navigacija pregledanim web stranama 35
Zadatak: Navigacija nedavno pregledanim stranama 37
Upotrebe prečica u čitaču za posetu web strana 41
Upotreba liste Address 41
Zadatak: Upotrebiti listu Address za ponovnu
posetu web strane 41
Kreiranje i upotreba omiljene strane (favorite) 43
Zadatak: Kreirati omiljenu stranu 43
Zadatak: Organizovati omiljene strane 46
Upotreba liste History 48
Zadatak: Ponovo posetiti odre|enu web stranu
pomoću liste History 48
Brisanje liste History 50
Kreiranje prečice ka web strani na desktopu 51
Zadatak: Kreirati prečicu za web stranu na desktopu 52
Prikaz web stranice u novom prozoru 53
Pretraživanje web strane 54
Zadatak: Upotrebom alatke Find pretražiti stranu 54
Funkcija pomoći u aplikaciji 56
Zadatak: Koristiti funkciju pomoći iz menija Help 56
Zadatak: Koristiti funkciju pomoći iz okvira za dijalog 59
^uvanje podataka sa mreže 60
^uvanje web strane 60
Zadatak: Sačuvati web stranu 61
Slanje web strane e-poštom 62
^uvanje slika sa web strane 63
[tampanje web strane 65
Pregled pre štampe i podešavanje opcija 66
Kopiranje delova Web stranice u dokument 69
Zadatak: Kopirajte tekst, sliku i URL-a sa
Web stranice u Wordov dokument 69
Preuzimanje (Download) fajlova 71
Zadatak: Preuzimanje zvučnih i video zapisa, softvera
sa Web sajtova na odre|enu lokaciju na disku 71
Autorska prava 74
Izmena opcija čitača 75
Personalizovanje izgleda prozora čitača 75
Zadatak: Promeniti izgled prozora čitača 75
Izmena opcija fonta 77
Zadatak: Podesi prikaz fonta 77
Izmena osnovne strane 80
Zadatak: Promeniti osnovnu početnu stranu 80
Brže učitavanje web strana 82
Razumeti pojmove „kolačići” (cookie) 83
Internet keš 85

Pretraživanje Web-a 87

Pretraga Weba 88
Proces pretrage 88
Izbor najbolje alatke za pretragu 89
Formulisanje upita pretrage 89
Korišćenje fraza za formulisanje upita pretrage 91
Korišćenje logičkih operatora za formulisanje
upita pretrage 91
Alatke za pretragu 92
Upotreba imenika (kataloga) 92
Zadatak: Upotrebiti imenik 93
Upotreba pretraživača 97
Zadatak: Upotrebiti pretraživač 97
Napredne tehnike pretrage 101
Upotreba višestrukih pretraživača 102
Zadatak: Upotrebite višestruki pretraživač Dogpile 102
Pretrage pomoću čitača 103
Pretraga Weba pomoću adresne linije 103
Zadatak: Pretražiti web pomoću adresne linije 104
Pretraga Weba pomoću opcije Search Companion 105
Zadatak: Pretražiti Web pomoću opcije
Search Companion 105
Personalizovanje opcije Search Companion 108
Zadatak: Promeniti osnovni pretraživač opcije
Search Companion 109
Pregled rezultata pretrage i ocena njihovog kredibiliteta 110
Popunjavanje interaktivnih obrazaca 111
Zadatak: Popunjavanjem interaktivnog
obrasca naručiti knjigu 111
Kupovina na Webu 113
Web lokacije sa ograničenim pristupom 114
Nevidljivi Web 114

Komunikacija na mreži 115

Komunikacija na mreži 116
Sistemi za e-poštu 116
Adrese za e-poštu 117
Klijenti, serveri i protokoli za e-poštu 117
Klijent za e-poštu 118
Anatomija poruke e-pošte 118
Upotreba Outlook Expressa 119
Pregled prozora Outlook Expressa 120
Konfigurisanje Outlook Expressa 123
Zadatak: Konfigurišite Outlook Express 123
Pregled pristiglih poruka 126
Zadatak: Otvoriti Outlook Express i primiti
poruku e-pošte 126
Odgovaranje na poruku e-pošte 130
Zadatak: Odgovoriti na poruku e-pošte 130
Pregled i čuvanje priloga 132
Zadatak: Pregledati i sačuvati poruku sa prilogom 132
[tampanje poruke e-pošte 135
Prosle|ivanje poruke e-pošte 136
Zadatak: Proslediti poruku 136
Sastavljanje i slanje poruke 138
Kreiranje fajla sa potpisom 138
Zadatak: Kreirati fajl sa potpisom 138
Kreiranje nove poruke i dodavanje priloga 140
Zadatak: Sastaviti i poslati poruku sa prilogom 141
Kopiranje teksta u e-poruke i korišćenje provere pravopisa 143
Zadatak: Kopiranje teksta u e-poruke 143
Zadatak: Provera pravopisne ispravnosti 144
Nedovršene poruke (sanduče Drafts) 146
Poruka sa naznačenim prioritetom 146
Zadatak: Poslati poruku visokog prioriteta 146
Vraćena e-pošta i potvr|ivanje prijema 147
Upravljanje porukama 148
Kreiranje direktorijuma za poruke 148
Zadatak: Kreirati novi direktorijum za poruke 148
Premeštanje poruke 150
Zadatak: Premestiti pristiglu poruku u direktorijum 150
Pretraživanje poruka 152
Zadatak: Pretražiti poruke prema pošiljaocu,
predmetu ili sadržaju 152
Razvrstavanje poruka 153
Zadatak: Razvrstati poruke po imenu i datumu 153
Brisanje poruke 155
Zadatak: Obrisati poruku i isprazniti
direktorijum Deleted Items 155
Zadatak: Vratiti obrisane poruke 156
Zadatak: Isprazniti direktorijum za obrisane poruke 156
Obeležavanje poruke 157
Upravljanje kontaktima 158
Kreiranje kontakata 158
Zadatak: Kreirati kontakt 159
Upotreba kontakata 161
Zadatak: Poslati poruku e-pošte kontaktu 162
Izmena i brisanje kontakata 162
Zadatak: Izmeniti informacije o kontaktu 163
Kreiranje distribucione liste 163
Zadatak: Kreirati distribucionu listu 163
Zadatak: Isključivanje kontakata sa liste 166
Funkcija pomoći u aplikaciji 166
Zadatak: Koristiti funkciju pomoći iz menija Help 166
Zadatak: Koristiti funkciju pomoći iz okvira za dijalog 169
Promene osnovnih postavki 169
Zadatak: Dodati ili ukloniti rubrike u sandučetu kao
što su: pošiljalac, predmet, datum prijema poruke 169
Zadatak: Prikazati i sakriti ugra|enu traku alata 170
Zadatak: Promena veličine fonta u aplikaciji 172
Upotreba servisa za e-poštu na Webu 173
Zadatak: Prijavljivanje na MSN Hotmail 174
Komunikacije na mreži u realnom vremenu 175
„Ćaskanje“ 175
Instant poruke 176

Upotreba Weba: Rizici i zaštita 177

Rizici i zaštita 178
Spam - neželjena e-pošta 178
Zadatak: Zaštita od neželjene e-pošte 178
Zaštita kompjutera od hakera 180
Zaštita od nedoličnog sadržaja 180
Zaštita od kompjuterskih virusa 181

Rečnik internet pojmova 183

 

Komentari

• Sladjana Jolic
Vrlo poucne i korisne knjige....

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

Preporučujemo

Nema slike

Popust cena:
rsd

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272