Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa
Elektronika, naučite osnove elektronike

Elektrotehnika Elektrotehnika

Elektronika, naučite osnove elektronike

Autor: Radojle Radetić
Broj strana: 188
ISBN broj: 9788680134154
Izdavač: InfoElektronika InfoElektronika
Godina izdanja: 2018.

                 
Twitter   Facebook   Linkedin   Pinterest   Email
                 
         
   
Naruči ili rezerviši sa 40 % popusta
 
         
         
Cena: 1700 rsd

10% dodatnog popusta za 2 ili više knjiga, osim knjiga koje su u pretplati i kompleta knjiga.

• Isporuka za 24 časa (osim za knjige u pretplati)
• Plaćanje kuriru

 

Knjiga je namenjena upoznavanju čitalaca sa elementarnim pojmovima savremene elektronike. Pisana je tako da približno prati i srednjoškolski program, ali nije udžbenik. Pošto se ne radi o udžbeniku autor je imao slobodu da pojedinim temama pristupi na drugi način i da ih obradi prema svom osećaju za teoriju i praksu elektronike. Knjiga se sastoji od 11 teorijskih poglavlja, i dodataka. 

U teorijakim poglavljima materija je podeljena po oblastima koje predstavljaju zaokružene logičke celine, počev od fizičkih osnova, do konkretnih primena pojedinih elektronskih komponenata. Prikazana je osnovna teorija poluprovodnika, P-N spoja i komponenata zasnovanih na njima kao što su: diode, (ispravljačke, Cenerove, Šotkojeve, varikap, …), tranzistori (bipolarni i sa efektom polja), tiristori, trijaci, dijaci, optoelektronske komponente, itd. Pored upoznavanja sa principima rada, prikazani su primeri njihove primene kao i osnovni elementi proračuna elektronskih kola sa njima. Posebno i detaljno su analilizirani pojačavači i oscilatori.

U dodatku je obrađena osnovna problematika praktične elektronike, počev od projektovanja štampanih kola, njihove amaterske izrade, bušenja i lemljenja.

Sadržaj

Uvod
Elektronika, njen nastanak i razvoj
Struktura atoma i provođenje struje
Kristalna struktura poluprovodnika
Poluprovodnici P i N tipa
Provođenje struje u poluprovodniku
Dobijanje kristala poluprovodnika
Diode – princip rada, vrste i primena
Bipolarni tranzistori
Pojačavači sa bipolarnim tranzistorima
Tranzistori sa efektom polja – FET
Pojačavači sa FET-ovima
Višestepeni pojačavači
Oscilatori
Tranzistor kao prekidač
Tiristor, trijak, dijak
Optoelektronika
Dodatak

O autoru

Radojle Radetić diplomirao je na elektro odseku – smer energetika, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 1981. godine. Magistrirao na ETF u Beograu iz oblasti energetske elektronike a doktorsku disertaciju odbranio na FTN u Novom Sadu iz oblasti električnih merenja. Trenutno radi u Elektromreži Srbije – Pogon prenosa Bor. Za svoj rad dobio je značajna društvena priznanja. Objavio je preko 60 naučnih i stručnih radova iz energetske elektronike i električnih merenja, kao i veliki broj članaka za popularizaciju nauke i tehnike.

Detaljan sadržaj

1.1. ELEKTRONIKA, NJEN NASTANAK I RAZVOJ 8
1.2. STRUKTURA ATOMA I PROVOĐENJE STRUJE 9
1.2.1. STRUKTURA ATOMA9
1.2.2. PROVOĐENJE STRUJE 9
1.3. KRISTALNA STRUKTURA POLUPROVODNIKA 11
1.4. POLUPROVODNICI P I N TIPA 12
1.5. PROVOĐENJE STRUJE U POLUPROVODNIKU 12
1.6. DOBIJANJE KRISTALA POLUPROVODNIKA 13

2. DIODE -PRINCIP RADA, VRSTE I PRIMENA 14
2.1. P-N SPOJ 14
2.1.1. POLARIZACIJA P-N SPOJA 15
2.1.2. NAPONSKO STRUJNA KARAKTERISTIKA P-N SPOJA 16
2.1.3. PROBOJ P-N SPOJA 17
2.2. DIODE 18
2.2.1. VRSTE DIODA19
2.3. ISPRAVUAČI (USMERAČI) 19
2.3.1. JEDNOSTRANI ISPRAVUAČ 20
2.3.2. DVOSTRANI ISPRAVUAČ 24
2.3.3. GRECOV (MOSTNI) ISPRAVUAČ 26
2.4. DIODE ZA STABILIZACIJU NAPONA - CENEROVE DIODE 28
2.4.1. KARAKTERISTIKE CENEROVIH DIODA 28
2.4.2. PRIMENA CENEROVIH DIODA 30
2.5. KAPACITIVNOST P-N SPOJA31
2.6. ISPRAVUAČKE, PREKIDAČKE, ŠOTKIJEVE I PIN DIODE 33

3. BIPOLARNITRANZISTORI 37
3.1. PRINCIP RADA TRANZISTORA 37
3.1.1. POLARIZACIJA I STRUJE TRANZISTORA 38
3.2. KOMPONENTE STRUJA U TRANZISTORU I POJAČANJE 40
3.2.1. INVERZNE STRUJE ZASIĆENJA 41
3.3. NAČINI VEZIVANJA TRANZISTORA 42
3.4. KARAKTERISTIKE TRANZISTORA 42
3.4.1. STATIČKE KARAKTERISTIKE TRANZISTORA 43
3.5. OBLASTI RADA TRANZISTORA 44
3.6. OGRANIČENJA U RADU TRANZISTORA 45
3.6.1. MAKSIMALNI KOLEKTORSKI NAPON 45
3.6.2. MAKSIMALNA STRUJA KOLEKTORA 46
3.6.3. MAKSIMALNA SNAGA DISIPACIJE 46
3.7. PARAMETRI TRANZISTORA 47
3.8. EKVIVALENTNE SEME TRANZISTORA 49
3.8.1. EKVIVALENTNA ŠEMA SA "H" PARAMETRIMA 49
3.8.2. EKVIVALENTNA "p" ŠEMA 51
3.9. ZAGREVANJE I HLAĐENJE POLUPROVODNIKA I PRORAČUN 54

4. POJAČAVAČI SA BIPOLARNIM TRANZISTORIMA 57
4.1. OPŠTE OSOBINE POJAČAVAČA 57
4.1.1. NAPONSKO POJAČANJE POJAČAVAČA 58
4.1.2. STRUJNO POJAČANJE POJAČAVAČA 58
4.1.3. POJAČANJE SNAGE 59
4.1.4. ULAZNA OTPORNOST POJAČAVAČA 59
4.1.5. IZLAZNA OTPORNOST POJAČAVAČA 59
4.1.6. FREKVENCIJSKI PROPUSTNI OPSEG 60
4.1.7. IZOBLIČENJA POJAČAVAČA 61
4.2. POJAČAVAČ SA ZAJEDNIČKIM EMITEROM 64
4.2.1. RADNA PRAVA I RADNA TAČKA 64
4.2.2. NESTABILNOST RADNE TAČKE I STABILIZACIJA 67
4.2.3. POJAČANJE POJAČAVAČA 71
4.2.4. FREKVENCIJSKA KARAKTERISTIKA POJAČAVAČA 77
4.3. OSTALE VRSTE POJAČAVAČA 78
4.4. KLASIFIKACIJA POJAČAVAČA 79
4.5. SIMULACIJA RADA ELEKTRONSKIH KOLA NA RAČUNARU 79
5. TRANZISTORI SA EFEKTOM POUA- FET 81
5.1. SPOJNI TRANZISTOR SA EFEKTOM POUA - JFET81
5.1.1. PRINCIP RADAJFET-A 82
5.1.2. STATIČKE KARAKTERISTIKE JFET-A 83
5.2. TRANZISTORI TIPA MOSFET85
5.2.1. VRSTE MOSFET-OVA85
5.2.2. UNUTRAŠNJA STRUKTURA I PRINCIP RADA MOSFET-OVA 86
5.2.3. STATIČKE KARAKTERISTIKE MOSFET-OVA89
5.3. TRANZISTORI TIPA IGBT 91
5.4. EKVIVALENTNA ŠEMA TRANZISTORA SA EFEKTOM POUA 92

6. POJAČAVAČI SA FET-OVIMA 93
6.1. POJAČAVAČ SA ZAJEDNIČKIM SORSOM 93
6.2. AUTOMATSKI PREDNAPON95
6.3. POJAČAVAČ SA ZAJEDNIČKIM SORSOM 97

7. VIŠESTEPENI POJAČAVAČI 102
7.1. VIŠESTEPENI POJAČAVAČI - OPŠTE102
7.1.1. TROSTEPENI POJAČAVAČ 104
7.2. POVRATNA SPREGA 106
7.2.1. NEGATIVNA POVRATNA SPREGA 110
7.3. DARLINGTONOV SPOJ 113
7.4. KLASE RADA POJAČAVAČA 115
7.5. POJAČAVAČI SA KOMPLEMENTARNIM PAROM TRANZISTORA 119

8. OSCILATORI 127
8.1. POZITIVNA POVRATNA SPREGA 127
8.2. BARKHAUZENOV USLOV OSCILOVANJA 129
8.3. OSCILATOR SA VINOVIM KOLOM 131
8.4. KOLPICOV OSCILATOR 134

9. TRANZISTOR KAO PREKIDAČ 137
9.1. BIPOLARNI TRANZISTOR KAO PREKIDAČ 137
9.1.1. NAPON ZASIĆENJA (SATURACIJE) 139
9.1.2. UKUUČENJE I ISKUUČENJE BIPOLARNOG TRANZISTORA 139
9.1.3. POBUĐIVANJE BIPOLARNIH PREKIDAČKIH TRANZISTORA 140
9.2. MOSFET KAO PREKIDAČ SNAGE 142

10. TIRISTOR, TRIJAK, DIJAK 147
10.1. TIRISTORI 147
10.1.1. DVOTRANZISTORSKI MODELTIRISTORA 148
10.1.2. RAD TIRISTORA 149
10.1.3. PRIMENA TIRISTORA 153
10.2. DIJAK 156
10.3. TRIJAK157
10.3.1. PRIMER PRIMENE TRIJAKA I DIJAKA 158

11. OPTOELEKTRONIKA 160
11.1. OSNOVE FOTOMETRIJE 160
11.2. FOTOELEMENTI 161
11.2.1. FOTO SENZORI 161
11.2.2. FOTO EMITERI 164
11.3. TEČNI KRISTALI 169

12. DODATAK 172
12.1. PRAKTIČAN RAD U ELEKTRONICI 172
12.2. IZRADA ŠTAMPANIH PLOČICA 173
12.3. OZNAČAVANJE ELEMENATA - SIMBOLI 177
12.4. KARAKTERISTIKE KOMPONENATA 184 

LITERATURA 188

 

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

Preporučujemo

Elektronika za sve, priručnik praktične elektronike

Elektronika za sve, priručnik praktične elektronike

Projektovanje ugrađenih sistema pomoću ARM Cortex-M razvojne ploče od 0 do 1

Projektovanje ugrađenih sistema pomoću ARM Cortex-M razvojne ploče od 0 do 1

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272