Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa
GSM/GPRS PROJEKTI

Elektrotehnika Elektrotehnika

GSM/GPRS PROJEKTI

Autor:
Broj strana: 206
ISBN broj:
Izdavač: InfoElektronika InfoElektronika
Godina izdanja: 2017.

                 
Twitter   Facebook   Linkedin   Pinterest   Email
                 
         
   
Naruči ili rezerviši sa 40 % popusta
 
         
         
1550 rsd

10% dodatnog popusta za 2 ili više knjiga, osim knjiga koje su u pretplati i kompleta knjiga.

• Isporuka za 24 časa
• Plaćanje poštaru

 

GSM/GPRS Projekti

Ova knjiga je namenjena onima koji žele da nauče kako da koriste GSM i GPRS modeme u projektima koji se zasnivaju na mikrokontrolerima. U ovoj knjizi su razmatrana dva tipa popularnih porodica mikrokontrolera: PIC mikrokontroleri i Arduino. Veoma popularni mikrokontroler PIC18F87J50 srednjih performansi koristi se u projektima koji se zasnivaju na PIC mikrokontroleru, zajedno sa GSM Click pločicom. Osim toga, u Arduino Uno projektima koristi se SIM900 GSM/GPRS modul. U ovoj knjizi su sadržani projekti koji se zasnivaju na GSM-u i GPRS-u.

Knjiga će vam omogućiti da kontrolišete opremu daljinskim putem slanjem SMS poruka sa mobilnog telefona na mikrokontroler, slanjem očitavanja ambijentalne temperature sa mikrokontrolera na mobilni telefon kao SMS poruke, upotrebom GPRS komande za pristup internetu sa mikrokontrolera, slanjem očitavanja temperature na „oblak“ (cloud) pomoću UDP i TCP protokola.

Pretpostavlja se da čitalac ima osnovno poznavanje C jezika i upotrebe mikrokontrolera u jednostavnim projektima. Iako nije neophodno, poznavanje najmanje jednog člana porodice PIC mikrokontrolera i Arduino Uno-a će biti prednost.

Prateći programi za projekte mogu se besplatno preuzeti na veb sajtu izdavača.

Sadržaj

• 5

SADRŽAJ

PREDGOVOR ................................................................................................9

O AUTORIMA .................................................................................................10

POGLAVLJE 1 ● GSM I GPRS.........................................................................11

1.1 Uvod ...............................................................................................11

1.2 Arhitektura GSM mreže......................................................................12

1.3 • 1G, 2G, 3G, 4G i 5G .......................................................................13

1.4 UPOTREBA GSM-A I GPRS-A U PROJEKTIMA ZA MIKROKONTROLER .............16

1.5 GPRS ..............................................................................................18

1.6 Rezime ............................................................................................19

POGLAVLJE 2 • GSM/GPRS PLOČICE..............................................................20

2.1 GSM Click pločica ..............................................................................20

2.2 Korišćenje GSM Click pločice na računaru .............................................25

2.3 GSM AT komande za GSM Click pločicu ...............................................28

2.3.1 Sintaksa AT komandi ......................................................................29

2.3.2 AT komande za opštu namenu .........................................................30

2.3.3 Pristup telefonskom imeniku ............................................................35

2.3.4 Upravljanje satom ..........................................................................37

2.3.5 Zvuk upozorenja ............................................................................37

2.3.6 Kontrola operatera i mreže ..............................................................39

2.3.7 Neke korisne opšte komande ...........................................................40

2.3.8 Kontrola poziva..............................................................................42

2.3.9 Slanje i primanje SMS poruka ..........................................................43

2.4 Modul SIM900 GSM/GPRS za Arduino ..................................................52

2.4.1 AT komande modula SIM900 GSM/GPRS ...........................................55

2.5 Korišćenje programa AT Command Tester ............................................58

2.6 Rezime ............................................................................................62

2.7 Vežbe..............................................................................................62
POGLAVLJE 3 • PROGRAMERSKE ALATKE MIKROKONTROLERA ..........................63

3.1 Softverske programerske alatke..........................................................63

3.1.1 Uređivači teksta .............................................................................64

3.1.2 Asembleri i kompajleri ....................................................................64

3.1.3 Simulatori .....................................................................................65

3.1.4 Integrisano razvojno okruženje (IDE) ...............................................65

3.2 Hardverske programerske alatke.........................................................65

3.2.1 Razvojne ploče ..............................................................................66

3.2.2 Uređaji za programiranje.................................................................70

3.2.3 Prototipske ploče............................................................................71

3.3 Primer programa za razvojnu ploču Clicker 2 za PIC18FJ ........................72

3.4 Primer programa za razvojnu ploču Arduino Uno ...................................81

3.5 Rezime ............................................................................................82

3.6 Vežbe..............................................................................................83

POGLAVLJE 4 • GSM PROJEKTI PIC MIKROKONTROLERA NA GSM CLICK PLOČICI .........84

4.1 Projekat 1 – Slanje SMS tekstualne poruke na mobilni telefon.................84

4.1.1 Hardver ........................................................................................84

4.1.2 Softver .........................................................................................86

4.1.3 Poboljšani program ........................................................................90

4.2 Projekat 2 – Slanje temperature kao SMS tekstualne poruke ..................98

4.2.1 Hardver ........................................................................................98

4.2.2 Senzor temperature .......................................................................99

4.2.3 Softver .......................................................................................101

4.3 Projekat 3 – Relej koji kontroliše SMS ................................................109

4.31 Hardver .......................................................................................109

4.3.2 Softver .......................................................................................114

4.3.3 Poboljšani program.......................................................................123

4.4 Rezime ..........................................................................................132

POGLAVLJE 5 • GSM PROJEKTI ZA ARDUINO UNO SIM900 GSM/GPRS MODUL ..133

5.1 Projekat 1 – Slanje SMS poruke na mobilni telefon ..............................133

5.1.1 Hardver ......................................................................................133

5.1.2 Softver .......................................................................................134

5.1.3 Modifikovani program ...................................................................137

5.2 Projekat 2 – Slanje temperature kao SMS poruke ................................140

5.2.1 Hardver ......................................................................................140

5.2.2 Softver .......................................................................................142

5.3 Projekat 3 – Relej koji kontroliše SMS ................................................147

5.3.1 Hardver ......................................................................................147

5.3.2 Softver .......................................................................................149

5.3.3 Poboljšani program.......................................................................154

5.4 Projekat 4 – Kontrola sobne temperature pomoću SMS komandi............159

5.4.1 Hardver ......................................................................................160

5.4.2 Softver ......................................................................................162

5.5 Rezime ..........................................................................................170

POGLAVLJE 6 • GPRS PROJEKTI ..................................................................171

6.1 GPRS veza .....................................................................................171

6.2 Čitanje sadržaja veb stranice ............................................................172

6.3 Razmena podataka putem TCP i UDP protokola ...................................174

6.4 Projekat 1 – Slanje podataka o temperaturi na računar pomoću UDP protokola..179

6.4.1 Hardver ......................................................................................179

6.4.2 Softver .......................................................................................180

6.5 Projekat 2 – Slanje podataka o temperaturi na računar pomoću TCP-a ...188

6.5.1 Hardver ......................................................................................188

6.5.2 Softver .......................................................................................188

6.6 Projekat 3 – Skladištenje podataka o temperaturi u oblaku (cloud) ........196

6.6.1 Hardver ......................................................................................196

6.6.2 Oblak (cloud)...............................................................................197

6.6.3 Softver .......................................................................................200

6.7 Rezime ..........................................................................................206

 

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

Preporučujemo

Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici

Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici

RAZVODNA POSTROJENJA

RAZVODNA POSTROJENJA

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272