Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

 

Web design

JavaScript

C++ Visual C++ C#

Apple - MAC OS X

Visual Basic .NET, VBA, V. Studio

Android

PHP I MYSQL

FULL STACK DEVELOPMENT

Python programiranje

Java

Marketing

WordPress

AutoCad, ArchiCAD, SolidWorks, Catia, Pro/Engineer

Serija Roberta C. Martina

Veštačka inteligencija

Mašinsko učenje

Access

Animacija

Audio, Multimedia, Video

Baze podataka

Cloud

CSS

Delphi

Digitalna fotografija

Django

E-komerc

ECDL

GOOGLE

Grafika, Dizajn, Štampa

Hardver

Internet

Joomla

jQuery

Mreže

MS Office

Obrada teksta

OFFICE 2013

Programiranje

Raspberry PI

Rečnici

Robotika

Ruby i Ruby on Rails

Sertifikati

SQL Server

Statistika

Tabele

Telekomunikacije

Unix, Linux

Windows

Windows 7

Windows 8

Zaštita i sigurnost

 

 

Knjige – izdavač AGM knjiga

Ukupno: 34, strana 2 od 2

Veštačenje požara i eksplozija

Veštačenje požara i eksplozija

Martin Djovčoš

Godina izdanja: 2015.
Strana: 148,
1210 rsd

Rukopis po strukturi čine dva dela – prvi, koji je teorijske prirode u kome su date osnovne smernice koje se odnose na tragove koji nastaju na materijalima, instalacijama i delovima objekta posle delovanja požara, i drugi deo, po obimu veći, u kome su navedeni primeri iz prakse.
 
 
Stabilnost konstrukcija - zbirka rešenih zadataka

Stabilnost konstrukcija - zbirka rešenih zadataka

Slavko Zdravković

Godina izdanja: 2015.
Strana: 220,
1296 rsd

Zbirka je podeljena u sedam glava. Zadaci su razvrstani prema primenjenoj metodologiji i postupcima za rešavanje. Za uspešno shvatanje obrađene materije stabilnosti konstrukcija i teorije drugog reda, u okviru svake glave i poglavlja izložene su, u najkraćem, teorijske osnove primenjenih metoda.
 
 
Elektroinstalaterski radovi - Predmer radova sa cenama

Elektroinstalaterski radovi - Predmer radova sa cenama

Nenad Mladenović

Godina izdanja: 2015.
Strana: 172,
1100 rsd

Ovaj priručnik je namenjen projektantima, inženjerima, investitorima, izvođačima radova, kao i svima ostalima koji su na bilo koji način povezani sa elektroinstalacijama u građevinarstvu. U knjizi se nalaze opisi radova sa cenama izvođenja tih radova.
 
 
Građevinski materijali - struktura, osobine, tehnologija, korozija

Građevinski materijali - struktura, osobine, tehnologija, korozija

Bartul Skenderović, Milan Kekanović

Godina izdanja: 2015.
Strana: 292,
1320 rsd

Ova knjiga je namenjena studentima građevinskih i drugih tehničkih fakulteta. Isto tako nadamo se da će biti od koristii i za inženjere u praksi kod projektovanja, građenja i eventualne sanacije objekata.
 
 
Osnove seizmičkog planiranja i projektovanja za inženjere arhitekture i građevine

Osnove seizmičkog planiranja i projektovanja za inženjere arhitekture i građevine

Srđan Janković

Godina izdanja: 2015.
Strana: 279,
2090 rsd

Namera autora je bila da ovom knjigom pruži čitljivo i atraktivno štivo iz oblasti seizmičkog planiranja i projektovanja i to kako za arhitekte koji nemaju širu tehničku podlogu iz oblasti zemljotresnog inženjerstva i seizmologije, tako i za građevinske inženjere kao uvodno štivo neophodno za eventualno kasniju detaljniju primjenu u projektovanju i proračunu seizmički otpornih objekata. Na ovaj način je napravljen pokušaj popune dela praznine koja evidentno postoji u našoj stručnoj literaturi iz ove oblasti.
 
 
Montaža betonskih konstrukcija zgrada

Montaža betonskih konstrukcija zgrada

Milan V. Trivuković

Godina izdanja: 2015.
Strana: 282,
1080 rsd

Drugo dopunjeno izdanje knjige je prošireno poglavljem PREFABRIKACIJA BETONSKIH ELEMENATA .
 
 
Ekološka energetika - širenje primene

Ekološka energetika - širenje primene

Slaviša Đukanović

Godina izdanja: 2015.
Strana: 300,
1870 rsd

Knjiga Ekološka energetika - širenje primene, prirodan je nastavak autorove prethodne knjige Obnovljvii izvori energije - ekonomska ocena.
 
 
Dinamika konstrukcija - zbirka rešenih zadataka

Dinamika konstrukcija - zbirka rešenih zadataka

Slavko Zdravković

Godina izdanja: 2015.
Strana: 302,
1296 rsd

Sistemi sa jednim stepenom slobode, sistemi sa više stepeni slobode, oscilacije sistema sa kontinualno raspoređenom masom, prilozi, tablice i najnovija međunarodna skala seizmičkog intenziteta MSK-64, pravilnik o tehničkim normativima visokogradnje, nacrt pravilnika o tehničkim normativima za projektovanje. . .
 
 
Zidane konstrukcije u savremenoj građevinskoj praksi

Zidane konstrukcije u savremenoj građevinskoj praksi

Zbornik radova

Godina izdanja: 2015.
Strana: 224,
770 rsd

* Materijali * Aspekti arhitekture * Konstrukcijska problematika * Seizmologija i problematika aseizmičnosti objekata * Građevinska fizika, zaštita i trajnost objekta
 
 
Limarski radovi

Limarski radovi

Stevan Krunić, Jelena Krunić

Godina izdanja: 2015.
Strana: 192,
880 rsd

Treće obnovljeno izdanje knjige LIMARSKI RADOVI, kao što sam naslov govori, odnosi se na limarske radove u oblasti industrije, građevinarstva, zanata i samostalne delatnosti. Da bi tematika predstavljala zaokruženu celinu prikazani su osnovni materijali za limarske radove, alati i mašine, kao i tehnologija projektovanja, krojenja i montaže pojedinih složenih elemenata.
 
 
Pristup projektovanju Ex uređaja NOVO

Pristup projektovanju Ex uređaja NOVO

Mr Radovan M. Jovanov

Godina izdanja: 2015.
Strana: 136,
1100 rsd

Eksplozije i požari predstavljaju posebne događaje, koji često za posledicu imaju nanošenje gubitaka ljudskih života i neprocenjivih materijalnih šteta. U cilju smanjenja ovako izazvanih posledica na najmanje moguću meru, na nivou Evropske unije je usvojena grupa tkzv. ATEX Direktiva, čijom se primenom ostvaruju uslovi za bezbedan rad u eksplozivno ugroženim prostorima, uz efikasnu primenu metodologije upravljanja rizikom od mogućeg udesnog događaja.
 
 
Primena proizvoda od gline u izgradnji energetski efikasnih zgrada

Primena proizvoda od gline u izgradnji energetski efikasnih zgrada

Grupa autora

Godina izdanja: 2012.
Strana: 135,
648 rsd

Ovaj Zbornik radova ima za cilj da projektantima i ugrađivačima ukaže kako primenom opeke, blokova i crepa, kao prirodnog materijala u izgradnji zgrada, može da se dobije kvalitetan i siguran objekat sa spekta življenja, što podrazumva kvalitetnu zaštitu od požara, dobru zvučnu i toplotnu izolaciju, tj. energetski efikasnu zgradu.
 
 
Savremene metode i alati u geotehnologiji

Savremene metode i alati u geotehnologiji

Dragoslav Rakić

Godina izdanja: 2012.
Strana: 177,
648 rsd

Ovaj zbornik radova pratio je Regionalni Kongres Studenata (GEOREKS) održan aprila 2010. godine u Vrnjačkoj Banji. On sadrži 19 radova koji su razvrstani u tri tematske grupe koje praktično obuhvataju sve aspekte geotehnologije (geologiju, rudarstvo i građevianrstvo).
 
 
Proračun temelja

Proračun temelja

Nataša Vujadinović, Johan Sklena

Godina izdanja: 2012.
Strana: 226,
Rasprodata

Ova knjiga se bavi praktičnim proračunima i zato su teorijske postavke iznete u najkraćim crtama uz svaki tip temelja koji se ovde obrašuje. Može koristiti kao pomoćni udžbenik za predmet FUNDIRANJE za studente gradjeivne i arhitekture jer je sadržaj dobrim delom usaglašen sa nastavnim programom za predmet Fundiranje.
 
 
Strane: 1 2

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272