Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa
Office 2007 na dlanu - KOLORNA KNJIGA

MS Office MS Office

Office 2007 na dlanu - KOLORNA KNJIGA

Autor: Steve Johnson
Broj strana: 728
ISBN broj: 9788673104089
Izdavač: Kompjuter biblioteka Kompjuter biblioteka
Godina izdanja: 2007.
Kataloški broj: 389.

                 
Twitter   Facebook   Linkedin   Pinterest   Email
                 
Predlog za prevod Rasprodata

 

O knjizi

Perspection je napisao i objavio veliki broj knjiga o razli?itim softverskim proizvodima, kao što su Microsoft Office 2003 i XP, Microsoft Windows XP, Apple Mac OS X Panther, Adobe Photoshop CS2, Macromedia Flash 8, Macromedia Director MX i Macromedia Fireworks, kao i knjige iz oblasti web izdavaštva. Nakon rada u Apple Computers i Microsoftu, Steve Johnson je 1991. godine osnovao Perspection, Inc. Perspection obezbe?uje materijal i obuku radi poboljšanja efikasnosti u koriš?enju softvera. Perspection je napisao preko 80 knjiga iz oblasti ra?unara, koje su prodate u više od 5 miliona primeraka.
Obuhvata i program MCAS ispita!

Ovaj priru?nik obuhvata i program ispita za sticanje zvanja Microsoft Certified Application Specialist (MCAS). Kada završite sa izu?avanjem priru?nika, bi?ete spremni za polaganje MCAS ispita. Više podataka o sticanju zvanja specijaliste za Microsoftove aplikacije možete na?i na adresi www.microsoft.com.

Obuhvata MCAS ispitni program

Šabloni
Komandna traka
Quick Styles
Teme
Orijentacija
Veli?ina papira
Margine
Brojevi stranica
Datum i vreme
Quick Parts
Hiperlinkovi
Tabele
AutoCorrect
Paleta alata Quick Access
Stilovi
Pomo?na memorija
SmartArt grafika
Slike
Oblici
WordArt
Sen?enje
Prora?uni
Markup
Komentari
Prava

Za one koji više vole demonstraciju od pri?e
Numerisani koraci vas vode kroz svaki zadatak
Da li ste znali? — daje dodatne savete i tehnike
Videti — usmerava ?itaoca na srodne teme u okviru knjige
Zadaci su prikazani na jednoj ili dve stranice
Slike sa grafi?kim prikazom pojedina?nih koraka

Kako da upotrebite:

  • Office: Organizujte svoje podatke i poboljšajte izgled dokumenata pomo?u sli?ica, SmartArt dijagrama, tabela i grafikona sa novim interfejsom orijentisanim ka krajnjim rezultatima
  • Word: Brže kreiranje dokumenata poboljšanog izgleda pomo?u tema, stilova i šablona
  • Excel: Kreirajte podatke pomo?u alatki za njihovu organizaciju, obradu i prezentaciju
  • PowerPoint: Brže kreiranje mo?nih prezentacija pomo?u dizajnerskih šablona i tema
  • Outlook: Rad sa alatkama za kreiranje i upravljanje elektronskom poštom, kalendarom, kontaktima i zadacima
  • Publisher: Brzo kreiranje brošura i biltena pomo?u panela zadataka ?ak i ako niste dizajner
  • SharePoint: Grupni rad i deljenje dokumenata i podataka
  • Pripremite se za ispit Microsoft Certified Application Specialist
  • Uvežbajte nove veštine pomo?u vežbi koje su date u knjizi

Kratak sadržaj

1 Uvod u Office 1
2 Rad sa zajedni?kim Office alatima 33
3 Dekorisanje Office dokumentima 57
4 Dodavanje grafi?kih objekata Office dokumentima 93
5 Formatiranje Office dokumenata 115
6 Kreiranje dokumenta u Wordu 131
7 Formatiranje dokumenta u Wordu 153
8 Poboljšanje izgleda Word dokumenta 173
9 Kreiranje radnog lista u Excelu 211
10 Formiranje radnog lista u Excelu 239
11 Dizajn radnog lista u Excelu 281
12 Kreiranje prezentacije u PowerPointu 305
13 Prikaz i isporu?ivanje PowerPoint prezentacije 343
14 Kreiranje baze podataka u Accessu 375
15 Pronalaženje i rad sa podacima u Accessu 405
16 Prikaz podataka pomo?u Accessa 423
17 Komunikacija pomo?u Outlooka 447
18 Upravljanje podacima u Outlooku 489
19 Kreiranje publikacije u Publisheru 519
20 Dizajn publikacije u Publisheru 537
21 Publikovanje Office dokumenata na Webu 557
22 Zaštita Office dokumenata 575
23 Revizija i deljenje Office dokumenata 605
24 Proširivanje funkcionalnosti Officea 647
Novine u Officeu 2007 673
Microsoft Certified Applications Specialist 683
Indeks 691

 

Komentari

• Igor Medovarski
Sve preporuke za svakoga, izuzetno korisna i odlična knjiga.

• Boris Pravilovic
Ovo je komplatan vodič za Office 2007, može koristiti svi od početnika do administratora i programera. Udžbenik za sva vremena!

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

Preporučujemo

Office 2003 – za 24 časa

Office 2003 – za 24 časa

Popust cena:
800.00 rsd

PowerPoint 2007 na dlanu

PowerPoint 2007 na dlanu

Popust cena:
1230.00 rsd

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272
 
     
z