Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa
OpenGL Vodič za programere

Programiranje Programiranje

OpenGL Vodič za programere

Autor: Dave Shreiner
Broj strana: 896
ISBN broj: 978-86-7310-362-4
Izdavač: Kompjuter biblioteka Kompjuter biblioteka
Godina izdanja: 2007.
Kataloški broj: 343.

                 
Twitter   Facebook   Linkedin   Pinterest   Email
                 
Rasprodata

 

OpenGL vodič za programere (peto izdanje) obezbeđuje konačne i sveobuhvatne informacije o OpenGL-u i OpenGL pomoćnoj biblioteci. Prethodno izdanje je “pokrivalo” OpenGL u verziji 1.4. Peto izdanje najprodavanije “crvene knjige” sadr`i najnovije karakteristike OpenGL verzija 1.5 i 2.0, uključujući i uvodne napomene o OpenGL Shading jeziku.

U ovoj knjizi ćete pronaći jasna objašnjenja OpenGL funkcionalnosti i mnogih osnovnih tehnika u vezi sa računarskom grafikom, kao što su kreiranje i renderovanje 3D modela, interaktivan pregled objekata iz različitih perspektiva i korišćenje efekata senki, osvetljenja i postavljanja tekstura, uključujući i mapiranje tekstura, ublažavanje oštrih ivica objekata, efekat magle i atmosferske efekte, NURBS, obradu slika i još mnogo štošta. Analizirane su i mnoge druge ključne teme, kao što su poboljšavanje performansi, OpenGL proširenja i tehnike za rad na različitim platformama.

Ovo izdanje je znatno prošireno da bi uključilo nove karakteristike OpenGL verzija 1.5 i 2.0, uključujući:

  • skladištenje polja čvorova u baferu objekata u cilju bržeg renderovanja
  • postavljanje upita za detaljnije testiranje u vezi sa vidljivošću objekata
  • mape tekstura čije dimenzije nisu stepen broja dva
  • sprajtove koji se sastoje od tačaka
  • izdvojene matrične operacije za RBG i alfa objekte
  • smeštanje podataka u veći broj kolornih bafera korišćenjem GLSL-a

Najznačajnije od svega je da se u ovom izdanju razmatra OpenGL Shading Language (GLSL) i objašnjava mehanika korišćenja ovog novog jezika u procesu kreiranja kompleksnih grafičkih efekata i povećanja snage računanja OpenGL-a.

OpenGL tehnička biblioteka obezbeđuje uputstvo i referentne knjige za OpenGL. Ona omogućava programerima da u praksi razumeju OpenGL i prikazuje im kako da u potpunosti iskoriste njegove potencijale. Ova biblioteka, koju je originalno razvio SGI, razvija se dalje pod pokroviteljstvom Komisije za razvoj OpenGL arhitekture (Architecture Review Board – ARB), industrijskog konzorcijuma koji je odgovoran za usmeravanje razvoja OpenGL-a i njemu srodnih tehnologija. Komisiju za razvoj OpenGL arhitekture sačinjavaju lideri u industriji računarske grafike: 3Dlabs, Apple, Dell, IBM, Intel, NVIDIA, SGI i Sun Microsystems.

Dave Shreiner je OpenGL inženjer u SGI kompaniji, gde radi sa OpenGL-om od njegovog nastanka, a sa ra~unarskom grafikom više od 15 godina. On redovno predstavlja svoje radove na SIGGRAPH i drugim konferencijama širom sveta, a koautor je knjige OpenGL Reference Manual (izdavač Addison-Wesley).

adresa: www.awprofessional.com

Kratak sadržaj

1. Uvod u OpenGL
2. Upravljanje stanjima i crtanje geometrijskih objekata
3. Pregled sadržaja
4. Boje
5. Osvetljenje
6. Mešanje boja, ublažavanje oštrih ivica objekata, magla i postavljanje poligona pod odgovarajućim uglom
7. Liste za prikazivanje
8. Crtanje piksela, bitmapa, fontova i slika
9. Mapiranje tekstura
10. Bafer frejma
11. Prikaz složenih poligona i kriva ili površina čija je jednačina drugog stepena
12. Evaluatori i NURBS
13. Selekcija i povratna informacija
14. Napredne tehnike
15. OpenGL 2.0 i OpenGL Shading Language
A. Redosled operacija
B. Promenljive stanja
C. OpenGL i windows sistemi
D. Osnove GLUT-a: OpenGL Utility Toolkit
E. Računanje normalnih vektora
F. Homogene koordinate i matrice transformacije
G. Programerski saveti
H. OpenGl nepromenljivost
I. Ugrađene OpenGL Shading Language promenljive i funkcije
Rečnik
Indeks

 

Komentari

• Sanja Petrovic
Odlicna knjiga, sve je lepo i detaljno objasnjeno, ima puno primera koji mnogo olaksavaju ucenje.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

Preporučujemo

Flash CS4

Flash CS4

Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++

Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272