Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa
Operacioni pojačavaci sa zbirkom šema

Elektrotehnika Elektrotehnika

Operacioni pojačavaci sa zbirkom šema

Autor: Radojle Radetić
Broj strana: 318
ISBN broj:
Izdavač: InfoElektronika InfoElektronika
Godina izdanja: 2014.

                 
Twitter   Facebook   Linkedin   Pinterest   Email
                 
Rasprodata

 

zbor operacionih pojacavaca je išao u pravcu primene, ali je velika pažnja posvecena i teoretskoj pozadini. Oblasti primene koje je imao na umu, uglavnom su vezane za merno-regulacionu tehniku ali veliki deo materijala je opšteg karaktera.
Izlaganje gradiva ide postupno: prvo se pojedine teme obrađuju na nižem nivou, na bazi prostih modela. U kasnijim poglavljima ide se na precizniju analizu i sintezu kola sa operacionim pojačavačima. Na kraju dolaze detaljni opisi nekih specifičnih rešenja.
Imajući u vidu postupnost izlaganja, knjigu će moći da koriste i početnici i amateri, ali će i upućeni čitaoci naći u njemu interesantne šeme koje dosad nisu videli, prave bisere inženjerske invencije. Mogu je koristiti srednjoškolci i studenti a takođe i inženjeri koji svakodnevno rade na projektovanju i realizaciji elektronskih uređaja.

1. OSNOVNA RAZMATRANJA
1.1. Uvod
1.2. Šematski prikaz OP
1.3. Unutrašnja struktura OP
1.4. Oblici kućišta i raspored izvoda
1.5. Primeri standardnih OP

2. IDEALAN OPERACIONI POJAČAVAČ
2.1. Karakteristike idealnog operacionog pojačavača 2.2. Rad idealnog pojačavača
2.2.1. Rad bez povratne sprege – komparator
2.2.2. Negativna povratna sprega – pojačavač
2.2.3. Pozitivna povratna sprega – komparator sa histerezisom
2.3. Osnovna kola sa idealnim OP
2.3.1. Komparator
2.3.2. Invertujući pojačavač
2.3.3. Sabirač napona - invertujući
2.3.4. Neinvertujući pojačavač
2.3.5. Sleditelj napona – buffer
2.3.6. Integrator
2.3.7. Diferencijator
2.3.8. Kolo za uzorkovanje – sample & hold
2.3.9. Idealna dioda
2.3.10. Pojačavači naizmeničnih signala
2.3.11. Analogni računari

3. REALAN OPERACIONI POJAČAVAČ
3.1. Karakteristike i vrste realnih OP
3.1.1. Napajanje OP
3.1.1.1. Uslovi za pravilan rad OP
3.1.2. Statičke karakteristike realnih OP
3.1.2.1. Pojačanje napona
3.1.2.2. Polarizacione struje
3.1.2.3. Interni ulazni napon operacionog pojačavača (U I,OP )
3.1.2.4. Ulazni ofset napon (U OS,0 )
3.1.2.5. Povratni uticaj izlaznog napona OP
3.1.2.6. Uticaj zajedničkog ulaznog napona – CMRR faktor
3.1.2.7. Uticaj napona napajanja – PSRR faktor
3.1.2.8. Ukupni ulazni napon OP (U I,OP )
3.1.2.9. Kompenzacija ulaznog ofset napona OP
3.1.2.10. Izlazna otpornost OP
3.1.2.11. Struja napajanja OP
3.1.3. Dinamičke karakteristike realnih OP
3.1.3.1. Zavisnost pojačanja od frekvencije
3.1.3.2. Zavisnost faktora CMRR i PSRR of frekvencije
3.1.3.3. OP kao komparator
3.1.3.4. Maksimalna brzina prebacivanja (slew rate)
3.1.4. Šumne karakteristike realnih OP
3.1.4.1. Šum kod otpornika – termički šum
3.1.4.2. Šum kod operacionih pojačavača
3.2. Razni uticaji, smetnje i njihovo otklanjanje
3.3. Zaštita ulaza OP
3.4. Primeri karakteristika OP
3.5. Merenje parametara OP
3.5.1. Merenje struja polarizacije
3.5.2. Merenje ulaznog ofset napona
3.5.3. Merenje pojačanja
3.5.4. Merenje faktora potiskivanja zajedničkog napona - CMRR
3.6. Povratna sprega kod realnog OP
3.6.1. Negativna povratna sprega
3.6.2. Greška pojačanja pojačavača sa realnim OP
3.6.3. Dostizanje stacionarnog stanja izlaznog napona
3.6.4. Pozitivna povratna sprega

4. OPŠTE PRIMENE OPERACIONIH POJAČAVAČA
4.1. Komparatori
4.2. Pojačavači
4.2.1. Neinvertujući pojačavač
4.2.2. Sabirač napona - neinvertujući
4.2.3. Sleditelj napona - buffer
4.2.4. Invertujući pojačavač
4.2.5. Sabirač napona - invertujući
4.2.6. Promena pojačanja kod pojačavača
4.2.7. Pojačavač razlike napona
4.3. Pretvarači napona u struju
4.4. Kola za uzorkovanje napona (sample & hold)
4.5. Detektori vršne vrednosti napona
4.6. Regulatori u sistemima automatske regulacije
4.7. Precizni ispravljač – dvostrani
4.8. Logaritamski pojačavač
4.9. Anti logaritamski (eksponencijalni) pojačavač

5. POJAČAVAČI
5.1. Invertujući pojačavač
5.1.1. Pojačanje
5.1.2. Izlazni ofset napon
5.1.3. Greška pojačavača
5.1.4. Osnovne karakteristike invertujućeg pojačavača
5.2. Neinvertujući pojačavač
5.2.1. Pojačanje neinvertujućeg pojačavača
5.2.2. Izlazni ofset napon
5.2.3. Greška pojačavača
5.2.4. Osnovne karakteristike neinvertujućeg pojačavača
5.3. Diferencijalni pojačavači – pojačavači razlike napona
5.3.1. Izlazni ofset napon pojačavača
5.3.2. Pojačanje zajedničkog napona
5.3.3. Pojačanje diferencijalnog napona
5.3.4. Faktor potiskivanja zajedničkog napona
5.3.5. Osnovne karakteristike ovog diferencijalnog pojačavača
5.3.6. Praktična realizacija
5.3.7. Promena pojačanja i povećanje ulazne otpornosti
5.3.8. Opseg zajedničkog ulaznog napona
5.3.9. Povećanje opsega zajedničkog ulaznog napona
5.3.10. Ulazne otpornosti

5.3.11. Primer gotovog diferencijalnog pojačavača

6. INSTRUMENTACIONI POJAČAVAČI

6.1. Instrumentacioni pojačavač sa dva OP
6.1.1. Opseg ulaznih napona
6.1.2. Promena pojačanja
6.1.3. Opseg ulaznih napona
6.1.4. Osnovne karakteristike diferencijalnog pojačavača sa dva OP
6.1.5. Primer gotovog instrumentacionog pojačavača sa dva OP
6.2. Instrumentacioni pojačavač sa tri OP
6.2.1. Pojačavač sa diferencijalnim ulazom i izlazom
6.2.2. Drugi stepen – diferencijalni pojačavač
6.2.3. Dalje poboljšanje karakteristika
6.2.4. Osnovne karakteristike diferencijalnog pojačavača sa tri OP
6.2.5. Primer gotovog instrumentacionog pojačavača sa tri OP

7. NESTANDARDNI OPERACIONI POJAČAVAČI
7.1. Pojačavači sa čoperskom stabilizacijom ofseta
7.2. Operacioni pojačavači za velike izlazne snage
7.2.1. Proširenje opsega izlaznog napona OP
7.2.2. Povećanje izlazne struje
7.3. Kombinovani pojačavači
7.4. Merenje napona na različitim referentnim potencijalima
7.5. Pojačavači sa galvanskom izolacijom ulaza od izlaza

8. IZVORI REFERENTNOG NAPONA – REFERENCE
8.1. Zener diode
8.2. Referenca na principu energetskog procepa (bandgap)

9. ANALOGNI MNOŽAČI
9.1. Množač na bazi logaritmovanja i antilogaritmovanja
9.2. Množač na bazi kola za kvadriranje
9.3. Množač na bazi Holovog efekta
9.4. Množač na bazi impulsne modulacije
9.5. Množač na bazi promenljive transkonduktanse
9.6. Osnovna kola sa analognim množačima

10. MERENJE ELEKTRIČNIH VELIČINA
10.1. Dekadni delitelj napona
10.2. Detekcija veoma malih napona – lock-in amplifier
10.3. Merenje veoma malih struja – mikroampermetar
10.4. Merenje električne otpornosti
10.5. Merenje aktivne snage
10.6. Merenje električne energije
10.7. Lokator mesta zemljospoja na dalekovodu
10.8. Merenja ostalih električnih veličina

11. MERENJE NEELEKTRIČNIH VELIČINA
11.1. Kola za uobličavanje
11.1.1. Dobijanje kvadrata ulaznog napona
11.1.2. Dobijanje sinusnog napona
11.1.3. Analogna linearizacija
11.2. Linearizacija senzora Pt100
11.3. Merenje zagrevanja elektromotora superpozicijom struja
11.4. Merenje pH vrednosti
11.5. Merenje mehaničkih naprezanja - merni mostovi
11.5.1. Merne trake - princip rada
11.5.2. Merenje napona mosta
11.6. Merenje ostalih neelektričnih veličina

12. JEDNOSTRANO NAPAJANJE OP
12.1. Prednosti i nedostaci dvostranog napajanja
12.2. Jednostrano napajanje OP
12.3. Kvazi jednostrano napajanje
12.4. Jednostrano napajanje pojedinih kola sa OP
12.4.1. Komparatori napona
12.4.2. Invertujući pojačavač
12.4.3. Neinvertujući pojačavač
12.4.4. Diferencijalni pojačavač
12.4.5. Pojačavači naizmeničnih signala

DODATAK – ZBIRKA ŠEMA
 

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

Preporučujemo

Nema slike

Popust cena:
rsd

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272