Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa
Operativni sistemi

Operativni sistemi Operativni sistemi

Operativni sistemi

Autor: Borislav Đorđević
Broj strana: 616
ISBN broj: 8675552742
Izdavač: Mikro knjiga Mikro knjiga
Godina izdanja: 2013.

                 
Twitter   Facebook   Linkedin   Pinterest   Email
                 
Rasprodata

 

Knjiga uvodi čitaoce u osnove savremenih operativnih sistema, jasno definišući koncepte i algoritme korišćene pri projektovanju njihovih pojedinih delova. Može se reći da ova knjiga predstavlja pokušaj demistifikacije operativnih sistema, bez detaljnije analize i interpretacije izvornog koda.

Pored teorijskih postavki, knjiga opisuje i praktične implementacije poznatih operativnih sistema - Windows, Unix/Linux i Mac OS. Sadrži ilustracije važnih principa i algoritama primenjenih u relazicijama operativnih sistema. Na kraju svakog poglavlja data su pitanja i zadaci za vežbu.

Prvenstveno je namenjena studentima, a pogodna je i za početnike koji se prvi put sreću sa ovom materijom. Mogu je koristiti i programeri, administratori sistema, inženjeri, kao i obični korisnici računara koji žele da saznaju više o načinu funkcionisanja operativnih sistema.


Sadržaj


Poglavlje 1: Uvod u operativne sisteme
Poglavlje 2: Jezgro operativnog sistema i upravljanje procesima
Poglavlje 3: Raspoređivanje procesa i dodela procesora
Poglavlje 4: Sinhronizacija procesa
Poglavlje 5: Zastoj
Poglavlje 6: Upravljanje memorijom
Poglavlje 7: Virtuelna memorija
Poglavlje 8: Ulazno-izlazni podsistem
Poglavlje 9: Sekundarne i tercijarne memorije
Poglavlje 10: Sistemi datoteka
Poglavlje 11: Mrežno okruženje
Poglavlje 12: Distribuirani sistemi
Poglavlje 13: Zaštita i sigurnost
Poglavlje 14: Korisnički interfejs
Dodatak A: Familija operativnih sistema Windows
Dodatak B: Mac OS X
Dodatak C: Pitanja i odgovori


O autorima

Dr Borislav Đorđević, diplomirani inženjer elektrotehnike, dugogodišnji je saradnik Instituta "Mihajlo Pupin" i honorarni profesor na Višoj elektrotehničkoj školi. Oblasti interesovanja su mu performanse disk podsistema, teorija operativnih sistema i operativni sistem UNIX. Objavio je veliki broj radova u međunarodnim i domaćim časopisima i na konferencijama, te nekoliko knjiga iz teorije operativnih sistema.


Mr Dragan Pleskonjić, diplomirani inženjer računarske tehnike, radi kao glavni izvršni rukovodilac (CEO) beogradskog dela preduzeća za razvoj softvera "Finsoft Ltd" i honorarni je profesor na Višoj elektrotehničkoj školi. Specijalnost su mu sigurnost računarskih sistema i mreža (posebno bežičnih), kriptografija, projektovanje i razvoj softvera itd. Vodio je značajne projekte razvoja softvera za nekoliko američkih i zapadnoevropskih kompanija. napisao je više knjiga, publikacija, nastavnih materijala i patentnih prijava, kao i stručnih i naučnih radova, objavljenih u časopisima i na konferencijama u zemlji i inostranstvu. član je profesionalnog udruženja ACM, i grupe za kompjutersku sigurnost u okviru ovog udruženja - ACM SIGSAC (Special Interest Group on Security, Audit and Control).

Nemanja Maček radi kao saradnik na katedrama za računarsku tehniku i nove računarske tehnologije na Višoj elektrotehničkoj školi u Beogradu. Oblasti interesovanja su mu operativni sistemi UNIX i Linux, kriptografija i sigurnost računarskih sistema i mreža. Do sada je kao koautor objavio nekoliko knjiga iz oblasti operativnih sistema i računarskih mreža, i veći broj radova na domaćim i međunardonim konferencijama. Učestvovao je u projektovanju informacionih sistema i računarskih mreža.

 

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

Preporučujemo

Nema slike

Popust cena:
rsd

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272