Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa
Photoshop CS3 na dlanu - KOLORNA KNJIGA

Preuzmite poglavlje   Preuzmite poglavlje

Grafika, Dizajn, Štampa Grafika, Dizajn, Štampa

Photoshop CS3 na dlanu - KOLORNA KNJIGA

Autor: Andy Anderson
Broj strana: 591
ISBN broj: 9788673104119
Izdavač: Kompjuter biblioteka Kompjuter biblioteka
Godina izdanja: 2010.
Kataloški broj: 392.

                 
Twitter   Facebook   Linkedin   Pinterest   Email
                 
Rasprodata

 

Osnovno o knjizi:

Uključuje

 • ACE ciljeve
 • smart filteri
 • digitalno retuširanje
 • četkice
 • count alatka
 • providnost
 • neprovidnost sa slojevima
 • slojevi podešavanja
 • uveličanje
 • maske
 • izvori kloniranja
 • web animacije
 • brza selekcija
 • plug-inovi
 • pametne vođice
 • ugnežđeni slojevi
 • brza maska
 • refine edge
 • kanali
 • device central
 • vanishing point
 • putanje opsecanja
 • spajanje slojeva
 • prilagođene četkice
 • bridge
 • zamena boje
 • histogram paleta
 • magic eraser
 • galerija filtera
 • liquify
 • slojevi oblika
 • radne putanje
 • stil sjaja

Za one koji bi radije voleli da im bude pokazano kako nego rečeno kako

Numerisani koraci vode Vas kroz svaki zadatak

Da li ste znali? Vas upozorava na savete i tehnike

Takođe vidite Vam ukazuje na srodne informacije u knjizi

Zadaci su prestavljeni na jednoj ili dve stranice

Ilustracije sa poklapajućim koracima

Vidite kako da:

 • Pretražujete, organizujete i procesirate fajlove pomoću Adobe Bridge-a i Version Cue-a
 • Upotrebite automatsko poravnanje i mešanje slojeva za rad sa objektima
 • Upotrebite žive filtere da biste prikazali i modifikovali rezultate otvorenih fajlova
 • Upotrebite precizniju korekciju boja da biste poboljšali fotografiju
 • Lako konvertujete slike u crno-bele
 • Upotrebite trikove za sliku da biste promenili ili poboljšali sliku
 • Kreirate atraktivna zaobljenja i specijalne efekte
 • Transformišete običan tekst u sliku koja oduzima dah
 • Kreirate sekvence web animacija na lak način
 • Upotrebite predefinisane alatke za konstruisanje odgovarajuće alatke za odgovarajući posao
 • Testirate sadržaj na različitim ciljnim uređajima pomoću Adobe Device Central.

Perspection je napisao i proizveo knjige o različitim računarskim programima – uključujući Adobe Flash CS3 Professional, Adobe Photoshop CS3 i CS2, Adobe Dreamweaver CS3, Microsoft Office 2007 i 2003, Microsoft Windows Vista i XP, Microsoft Exression Web i Apple Mac OS X Panther. 1991. godine osnovan je Perspection i namenjen je za obezbeđivanje informacija i vežbi koje će ljudima pomoći da efikasnije koriste programe. Perspection je napisao više od 80 računarskih knjiga i prodao je više od 5 miliona kopija.

Uključuje ACE Courseware ciljeve!

Ovaj kurs se susreće sa ciljevima za Adobe Certified Expert (ACE) Program. Po završetku ovog kursa bićete spremni da polažete ispit za ACE kvalifikaciju. Da biste naučili više o tome kako da postanete Adobe Certified Expert posetite www.adobe.com/support/certification/ace.html.

Sadržaj:

Uvod xix

1. Počinjanje sa Photoshopom CS3 1

Instaliranje Photoshopa CS3 2
Pokretanje Photoshopa CS3 4
Prikazivanje Photoshop prozora 6
Prikazivanje i sakrivanje paleta 7
Rad sa paletama 8 Novo!
Rad sa Photoshop alatkama 10
Kreiranje novog dokumenta 12
Selektovanje režima boje i rezolucije 13
Kreiranje novog dokumenta pomoću preseta 14 Novo!
Rad sa nekvadratnim pikselima 15
Otvaranje slika 16
Ubacivanje slika u dokument 17
Importovanje Raw podataka sa digitalnog fotoaparata 18 Novo!
Rad sa Smart objektima 20 Novo!
Menjanje veličine i rezolucije slike 22
Provera ažuriranja i zakrpa 24
Dobijanje pomoći dok radite 26
Kreiranje personalizovanih saveta 27
Snimanje dokumenta 28
Upotreba statusne linije 30
Zatvaranje dokumenta 31
Napuštanje Photoshopa 32

2. Razumevanje navigacije i mernih sistema 33

Menjanje veličine prikaza pomoću Navigator palete 34
Menjanje područja prikaza pomoću Navigator palete 35
Menjanje boje okvira prikaza Navigator palete 36
Menjanje režima prikaza ekrana 37 Novo!
Menjanje prikaza pomoću Zoom alatke 38
Povećanje ili smanjivanje uveličanja 40
Pomeranje slika u prozoru dokumenta 41
Pomeranje slojeva između dva otvorena dokumenta 42
Rad sa Info paletom 43
Menjanje načina na koji Info paleta meri boju 44
Rad sa jednom slikom u više prozora 45
Rad sa lenjirima 46
Kreiranje beleški 48
Kreiranje audio poruke 49
Kreiranje preseta alatke 50

3. Prilagođavanje vašeg način rada 51

Optimizacija Photoshopa 52
Podešavanje osnovnih parametara 54
Modifikovanje parametara za rukovanje fajlovima 56 Novo!
Rad sa parametrima interfejsa 58 Novo!
Rad sa parametrima kursora 59
Kontrolisanje providnosti i parametara game 60
Rad sa jedinicama i lenjirima 62
Rad sa vođicama, mrežom i isečcima i brojevima 64 Novo!
Selektovanje plug-inova 66
Selektovanje rezanja diskova 67
Alociranje memorije i cache-a slike 68 Novo!
Rad sa slovima 70 Novo!
Upravljanje bibliotekama pomoću Preset Manager-a 71
Podešavanje radnog prostora 72 Novo!
Definisanje tastera za prečice 73
Kreiranje prilagođenog korisničkog interfejsa 74
Upotreba table za crtanje 76

4. Savladajte umetnost selekcije 77

Upotreba Rectangular Marquee alatke 78
Upotreba Elliptical Marquee alatke 79
Upotreba Single Row i Single Column Marquee alatke 80
Upotreba Lasso Marquee alatke 81
Upotreba Magnetic Lasso alatke 82
Upotreba Polygonal Lasso alatke 84
Upotreba Quick Selection alatke 85 Novo!
Upotreba Magic Wand alatke 86
Selektovanje po rasponu boje 87
Fino podešavanje ivice selekcije 88 Novo!
Modifikovanje postojeće selekcije 89
Dodavanje, oduzimanje i opsecanje selekcije 90
Upotreba kanala za kreiranje i čuvanje selekcija 92
Upotreba slobodne transformacije i transformacije 94
Upotreba pametnih vođica 96

5. Rad sa slojevima 97

Razumevanje palete Layers 98
Definisanje oznake i karakteristika sloja 99
Kreiranje novog sloja 100
Selektovanje slojeva 102
Kreiranje grupe sloja 103
Kreiranje selekcije iz sloja 104
Kreiranje sloja iz selekcije 105
Konvertovanje pozadine u sloj 106
Kontrolisanje informacija o slici pomoću Layers palete 108
Pomeranje slojeva između dokumenata 109
Upotreba Merge Layer opcija 110
Povezivanje i razvezivanje slojeva 111
Rad sa režimima mešanja slojeva 112
Dupliranje sloja 113
Brisanje slojeva 114
Menjanje parametara sloja 115
Rad sa Layer Comps paletom 116
Eksportovanje slojeva kao fajlova 117
Podešavanje opcija Layers palete 118

6. Rad sa History paletom 119

Podešavanje opcija History palete 120 Novo!
Rad sa linearnom i nelinearnom istorijom 122
Kontrolisanje kreativnog procesa sa snimcima 124
Dupliranje stanja istorije u drugom dokumentu 125
Snimanje stanja istorije dokumenta 126
Pregled tekstualnog fajla stanja istorije 127
Kontrolisanje stanja istorije 128
Kombinovanje History Brush sa stanjem istorije 130
Upotreba Art History Brush 132
Menjanje Eraser alatke u History Brush 133

7. Rad sa slojevima podešavanja, filterima i alatkama 135

Kreiranje sloja podešavanja 136
Modifikovanje sloja podešavanja 137
Spajanje slojeva podešavanja 138
Kreiranje privremene kompozitne slike 139
Grupisanje slojeva podešavanja 140
Brisanje sloja podešavanja 141
Upotreba režima mešanja i neprovidnosti sa slojevima 142
Upotreba maski sa slojevima podešavanja 144
Kreiranje maski sa selekcijom 145
Upotreba Add Noise filtera 146
Upotreba Reduce Noise filtera 147
Održavanje ispravne perspektive pomoću Vanishing Point-a 148 Novo!
Rad sa Lens Correction filterom 150
Upotreba Box, Surface i Shape Blur filtera 152
Upotreba Gaussian Blur i Despeckle filtera 154
Upotreba Unsharp Mask filtera 155
Upotreba Smart Sharpen filtera 156
Upotreba Clone Stamp alatke 158 Novo!
Upotreba Dodge i Burn alatki 159
Upotreba Healing Brush i Patch alatki 160 Novo!
Rad sa Spot Healing Brush alatkom 162
Rad sa Red Eye alatkom 163
Kontrolisanje tonalnog raspona 164
Rad sa Histogram paletom 166

8. Razumevanje boja i kanala 167

Rad sa 8, 16 i 32 bitnim slikama 168
Rad sa Channels paletom 170
Rad sa režimima boja 171
Razumevanje RGB režima boje 172
Razumevanje CMYK režima boje 173
Razumevanje Grayscale režima boje 174
Razumevanje Bitmap režima boje 175
Razumevanje Indexed režima boje 176
Razumevanje Lab režima boje 178
Razumevanje Duotone režima boje 179
Upotreba Multi-Channel režima boje 180
Upotreba Replace Color podešavanja 181
Rad sa paletom sa bojama 182
Rad sa Swatches paletom 184
Upotreba Stroke i Fill komandi 186
Kreiranje Spot Color kanala 188
Upotreba varijacija podešavanja 189
Upotreba podešavanja nivoa i komandi 190
Upotreba Auto Contrast-a i Color komandi 191
Upotreba Curves i Color podešavanja 192 Novo!
Upotreba Hue/Saturation i Desaturate komandi 194
Upotreba Match Color podešavanja 195
Upotreba Selective Color podešavanja 196
Upotreba Channel Mixer podešavanja 197 Novo!
Upotreba Gradient Map podešavanja 198
Upotreba Photo Filter podešavanja 199
Upotreba Shadow/Highlight podešavanja 200
Upotreba Exposure podešavanja 201
Upotreba Invert i Equalize podešavanja 202
Upotreba Threshold i Posterize podešavanja 203
Upotreba Black & White podešavanja 204 Novo!

9. Upotreba Paint, Shape Drawing i Eraser alatki 205

Razumevanje Foreground i Background boja 206 Novo!
Upotreba Painting Engine 208
Modifikovanje Brushes palete 209
Selektovanje setova vrhova četkica 210
Kreiranje prilagođenih vrhova četkica 211
Snimanje prilagođenih vrhova četkica 212
Rad sa Painting Engine 213
Rad sa Brush i Airbrush alatkama 214
Rad sa Pencil alatkom 215
Rad sa Auto Erase 216
Rad sa Line alatkom 217
Upotreba Standard Shape alatke 218
Rad sa Custom Shape alatkom 220
Kreiranje sopstvenog oblika 221
Snimanje setova sopstvenih oblika 222
Upotreba Paint Bucket alatke 223
Rad sa Eraser alatkama 224
Rad sa Magic Eraser alatkom 226
Kreiranje i primenjivanje gradijenata 227
Kreiranje i snimanje prilagođenih gradijenata 228
Upotreba Color Replacement alatke 230

10. Kreiranje maski sloja i maski kanala 231

Razumevanje uloge maski sloja 232
Kreiranje maske sloja 233
Rad sa Paint alatkama 234
Upotreba selekcija za generisanje složenih maski sloja 235
Upotreba maski sloja za generisanje blage providnosti 236
Mešanje slika sa maskama sloja 237
Upotreba maske sloja za kreiranje vignete 238
Kreiranje jedinsvene okvirne linije maske sloja 239
Razumevanje maski kanala 240
Kreiranje maski kanala od nule 241
Modifikovanje opcija maske kanala 242
Kreiranje maski kanala iz selekcija 243
Kreiranje maski kanala iz izvornih kanala boje 244
Učitavanje maski kanala 246
Pomeranje maski kanala između dokumenata 248
Kombinovanje maski kanala 249
Upotreba Quick Mask režima 250
Rad sa opcijama Quick maske 251
Modifikovanje selekcija sa Quick Mask režimom 252

11. Upotreba Paths palete 253

Razumevanje vektorskih i rasterizovanih slika 254
Konvertovanje selekcije u putanju 255
Rad sa Pen alatkama 256
Kreiranje putanja pomoću Freeform Pen alatke 258
Upotreba Magnetic opcije sa Freeform Pen alatkom 259
Dodavanje i brisanje sidrišnih tačaka 260
Modifikovanje sidrišnih tačaka 262
Modifikovanje postojećih linija pravca 264
Konvertovanje pravih tačaka u krive tačke 265
Rad sa putanjom opsecanja 266
Ispunjavanje područja slike pomoću putanja 268
Uokviravanje područja slike pomoću putanja 269
Kreiranje oblika kao putanja 270
Eksportovanje putanja u Adobe Illustrator 271
Eksportovanje putanja pomoću Export metoda 272

12. Rad sa stilovima sloja 273

Razumevanje stilova sloja 274
Dodavanje stila sloja 275
Kreiranje i modifikovanje Drop Shadow 276
Rad sa Bevel i Emboss 278
Rad sa Contour i Texture 280
Primenjivanje Color Overlay 282
Upotreba Stroke stila sloja 283
Upotreba Pattern Overlay 284
Rad sa Outer Glow i Inner Shadow 286
Primenjivanje stila Inner Glow 288
Kreiranje prilagođenih stilova sloja 290
Kreiranje prilagođenih stilova pomoću Styles palete 292
Pomeranje postojećih stilova sloja 294

13. Dobijanje kreativnih slova 295

Upotreba Standard Type alatki 296
Rad sa Type opcijama 298
Rad sa Character paletom 300
Rad sa Paragraph paletom 302
Podešavanje Anti-Aliasing opcija 303
Upotreba Warp Text opcije 304
Upotreba Spell Check-a 306
Pronalaženje i zamenjivanje teksta 307
Upotreba Rasterize Type komande 308
Kreiranje radnih putanja i oblika iz Type slojeva 309
Kreiranje slojeva oblika 310
Kreiranje maske slova 311
Izolovanje piksela slike pomoću maske slova 312
Kreiranje ChiseledType pomoću maske slova 314
Upotreba maski za generisanje specijalnih efekata 316
Kreiranje i modifikovanje teksta na putanji 318

14. Manipulisanje slikama sa filterima 319

Rad sa Filter galerijom 320
Kreiranje i rad sa Smart filterima 322 Novo!
Primenjivanje više filtera na sliku 323
Modifikovanje slika pomoću Liquify 324
Rad sa opcijama Liquify alatkom 326
Rad sa opcijama Liquify maske 328
Rad sa Liquify View opcijama 329
Kreiranje Liquify Mesh 330
Primenjivanje Liquify Mesh 331
Upotreba Lens Blur filtera 332
Rad sa Photo filterima 334
Režimi mešanja i efekti filtera 335
Građenje sopstvenog šablona 336
Upotreba Fade komande 338
Kontrolisanje filtera pomoću selekcije 339
Upotreba maske kanala za kontrolisanje efekata filtera 340
Zaštita slika pomoću vodenih žigova 342
Prikazivanje različitih efekata filtera 344

15. Automatizacija rada pomoću akcija 347

Ispitivanje Actions palete 348
Građenje nove akcije 350
Snimanje akcije 351
Dodavanje stopera u akciju 352
Kontrolisanje reprodukovanja komande 353
Dodavanje komande u akciju 354
Brisanje komande iz akcije 355
Rad sa modalnim kontrolama u akciji 356
Menjenje redosleda komandi u akciji 357
Kopiranje akcije 358
Pokretanja akcije unutar akcije 359
Snimanje akcija u setove 360
Snimanje akcija kao fajlova 361
Pomeranje i kopiranje akcija između setova 362
Ubacivanje komande koja ne može da se snimi u akciju 363
Upotreba poboljšanog skriptovanja 364
Poboljšanje procesa sa dropletima 366
Upotreba dropleta 368

16. Kontrolisanje izlaza slike 369

Rad sa Page Setup na Macintoshu 370
Rad sa Page Setup u Windowsu 371
Podešavanje opcija za štampanje dokumenta 372 Novo!
Podešavanje opcija štampanja 374 Novo!
Štampanje dokumenta na Macintoshu 376 Novo!
Štampanje dokumenta u Windowsu 378 Novo!
Štampanje dela dokumenta 379 Novo!
Štampanje jedne kopije 380
Razumevanje formata fajla 381
Snimanje dokumenta sa različitim formatom fajla 382
Ubacivanje informacija fajla u dokument 384
Razumevanje kompresije fajla 386
Pripremanje Cliparta za web 388
Pripremanje fotografije za web 390
Pripremanje slike za štampu 392
Pripremanje slike za inkdžet ili laserski štampač 394
Razumevanje rezolucije monitora, slike i uređaja 396

17. Rad sa Automate komandama 397

Rad sa Batch File procesiranjem 398
Kreiranje PDF fajla 400 Novo!
Kreiranje kontaktne stranice 402
Rad sa promenom uslovnog režima 404
Upotreba Crop i Straighten Photos komande 405
Konvertovanje višestraničnog PDF-a u PSD 406
Dizajniranje personalizovanog paketa slika 408
Upotreba Web Photo Gallery komande 410
Upotreba Photomerge-a 412 Novo!
Spajanje slika u HDR-u 414 Novo!
Procesiranje više fajlova slika 416
Upotreba Fit Image komande 418

18. Upravljanje bojom sa monitora za štampu 419

Kreiranje dosledne boje 420
Kalibrisanje pomoću hardvera i softvera 421
Podešavanje Soft-Proof boja 422
Menjanje sa Additive (RGB) na Subtractive (CMYK) 424
Rad sa ciljem renderovanja 425
Štampanje tvrdog probnog otiska 426
Rad sa upravljanjem boja 428
Ugrađivanje ICC Color profila 430
Dodeljivanje različitih profila u dokument 431
Konvertovanje kolornog prostora u drugi profil 432
Rad sa Out-Of-Gamut komandom 434
Štampanje ciljne slike 435
Upotreba Hue/Saturation za boje van game 436
Upotreba Sponge alatke za boje van game 438
Upotreba onlajn servisa za štampanje fotografija ili slanje emailom 440

19. Dizajniranje za web i uređaje 441

Snimanje za web 442
Rad sa Save for Web opcijama 444
Optimizovanje slike za veličinu fajla 445
Rad sa web formatima fajla 446
Optimizovanje JPEG dokumenata 448
Optimizovanje GIF dokumenata 450
Optimizovanje PNG-8 dokumenata 452
Optimizovanje PNG-24 dokumenta 454
Optimizovanje WBMP dokumenta 455
Kreiranje animiranog GIF-a 456
Rad sa animacijama 458 Novo!
Isecanje slika na lak način 460
Rad sa isečcima 462
Uređivanje isečaka 464
Snimanje isečene slike za web 466
Dodavanje HTML teksta ili URL linka isečku 468
Definisanje i editovanje varijabli web podataka 470
Eksportovanje direktno na video 472
Eksportovanje slike u Zoomify 474 Novo!

20. Proširenje Photoshopa CS3 475

Brojni objekti u slici 476 Novo!
Uzimanje mera slike 478 Novo!
Poravnanje i kombinovanje slojeva 480 Novo!
Otvaranje video fajlova i sekvenci slike 482 Novo!
Kreiranje video sloja 483 Novo!
Modifikovanje video sloja 484 Novo!
Razdvajanje video sloja 486 Novo!
Kloniranje sadržaja video sloja 487 Novo!
Podešavanje izvora više klonova 488 Novo!
Rad sa 3D fajlovima 489 Novo!
Istraživanje drugih Photoshop CS3 proširenih funkcija 490 Novo!

21. Zajednički rad sa drugim Adobe programima 491

Istraživanje Adobe programa 492 Novo!
Istraživanje Adobe Bridge-a 493 Novo!
Počinjanje sa Adobe Bridge-om 494 Novo!
Dobijanje fotografije sa digitalnog fotoaparata 495 Novo!
Rad sa Raw slikama sa digitalnog fotoaparata 496 Novo!
Rad sa slikama pomoću Adobe Bridge-a 498 Novo!
Automatizovanje zadataka u Adobe Bridge-u 500
Uzimanje fotografija iz Adobe Stock Photos 501
Upravljanje fajlovima pomoću Adobe Version Cue-a 502 Novo!
Početak sastanka pomoću Adobe Acrobat Connect-a 503 Novo!
Podešavanje parametara u Adobe Bridge-u 504 Novo!
Istraživanje Adobe Device Central 506 Novo!
Provera sadržaja pomoću Adobe Device Centrala 507 Novo!
Upotreba Adobe Extension Managera 508

Radionice: Spajanje svega u jedno 509

Projekat 1: Kreiranje crteža od nule 509
Projekat 2: Kreiranje oštrije slike 512
Projekat 3: Vraćenje života u nasleđene slike 514
Projekat 4: Poboljšanje kontrasta slike 517
Projekat 5: Bojenje slike u sivim tonovima (Grayscale) 519
Projekat 6: Uklanjanje složenih informacija o slici 521
Projekat 7: Upravljanje slikama pomoću maski 524
Projekat 8: Budite kreativni pomoću slojeva podešavanja 526
Projekat 9: Kreiranje iluzije dubine 529
Projekat 10: Simuliranje filmova sa velikim kontrastom 531
Želite još projekata 533
Nove funkcije 535 Novo!
Adobe Certified Expert 539
Indeks 545

 

Komentari

• Boris Pravilovic
Ovo je definitivno kompletan vodič za Photoshop CS3! Ne treba Vam nikakav kurs već samo udžbenik Photoshop CS3 na dlanu...

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

Preporučujemo

QuarkXPress 6

QuarkXPress 6

Popust cena:
440.00 rsd

InDesign CS2 praktične vežbe

InDesign CS2 praktične vežbe

Popust cena:
1150.00 rsd

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272