Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa
Praktikum za vežbe i repetitorijum iz Građevinskih materijala 1

Građevinarstvo Građevinarstvo

Praktikum za vežbe i repetitorijum iz Građevinskih materijala 1

Autor: Marina Aškrabić
Broj strana: 100
ISBN broj: 9788674666685
Izdavač: Akademska misao Akademska misao
Godina izdanja: 2019.

                 
Twitter   Facebook   Linkedin   Pinterest   Email
                 
Rasprodata

 

Praktikum za vežbe i repetitorijum iz Građevinskih materijala 1

Osnovna namena Praktikuma za vežbe i repetitorijuma iz Građevinskih materijala 1 je da omogući studentima odgovarajuću pripremu i uspešno praćenje laboratorijskih vežbanja iz ovog predmeta. Takođe, ovaj Praktikum treba da im pomogne u procesu razumevanja i savladavanja gradiva koje se obrađuje na predavanjima i, konačno, da im posluži kao polazna osnova za pripremu i polaganje ispita iz Građevinskih materijala 1. Sadržaj Praktikuma neposredno je vezan za program nastave na predmetu Građevinski materijali 1, koji se na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sluša tokom drugog semestra u okviru prve godine osnovnih studija. Praktikum je koncipiran tako da se sastoji iz pet celina koje pokrivaju pet vežbi, od kojih se prve dve odnose na ispitivanje opštih svojstava građevinskih materijala (parametri stanja, strukturne karakteristike, fizička svojstva, deformaciona svojstva i čvrstoće materijala pod statičkim opterećenjima). Treća vežba bavi se problematikom ispitivanja kamena i opekarskih proizvoda, a četvrta agregatom (granulatom). Konačno, poslednja – peta vežba tretira oblasti ispitivanja svojstava cementa i maltera. Sve vežbe sastoje se iz uvodnog (teorijskog) dela, posle koga sledi praktični deo - u koji se unose rezultati laboratorijskih ispitivanja. Na kraju su data pitanja za vežbu i računski primeri koje studenti treba samostalno da rešavaju - na za to priloženim listovima. Praktikum takođe sadrži kratke definicije i objašnjenja u vezi sa svojstvima građevinskih materijala, sve neophodne formule, kao i opis metodologije pojedinih ispitivanja, praćen odgovarajućim crtežima, skicama i/ili fotografijama laboratorijske opreme. Sve vežbe su tako koncipirane da se, uz redovno praćenje predavanja i izvesne manje pripreme, mogu završiti na samom času. Eventualno, studenti mogu naknadno (kao domaći zadatak), da dovrše rešavanje numeričkih primera koji se nalaze na kraju svake vežbe. Prisustvo vežbama iz predmeta Građevinski materijali 1 je obavezno, a studenti po završetku vežbanja (u dogovoru sa svojim asistentom), predaju Praktikum na detaljan pregled i ocenjivanje. Na kraju, autori žele da izraze veliku zahvalnost recenzentima, prof. dr Mihailu Muravljovu i prof. dr Dragici Jevtić, na stručnoj pomoći, veoma korisnim sugestijama i dragocenim savetima tokom pisanja i tehničke pripreme ovog Praktikuma.

Autori

 

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

Preporučujemo

Nema slike

Popust cena:
rsd

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272
 
     
z