Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa
Prenos električne energije: Leksikon pojmova

Elektrotehnika Elektrotehnika

Prenos električne energije: Leksikon pojmova

Autor: Radojle Radetić
Broj strana: 114
ISBN broj: 9788680134451
Izdavač: InfoElektronika InfoElektronika
Godina izdanja: 2023.

                 
Twitter   Facebook   Linkedin   Pinterest   Email
                 
Rasprodata

 

Osnovna pretpostavka za razumevanje i praćenje neke tehničke oblasti je poznavanje njene terminologije. Time prestaje potreba za pretpostavljanjem i podrazumevanjem a samim tim smanjuje se mogućnost nesporazuma.

Elektroenergetika je oblast koja je pažljivo birala svoju terminologiju i u tom pogledu ona spada u dobro uređene oblasti po jasnoći svojih pojmova. Ovaj leksikon bi trebalo da sledi taj put i da doprinese podizanju ove oblasti na još viši nivo.

Cilj ovog leksikona je da se na jednom mestu nađu i objasne najčešće pominjani pojmovi iz oblasti prenosa električne energije. Značenje pojmova u najvećem broju preuzeto je iz postojećih dokumenata AD Elektromreža Srbije (EMS), JP Elektroprivreda Srbije (EPS), propisa, dostupne literature i obilne građe sa interneta. Cilj nije bio da se obuhvate svi postojeći pojmovi. Izbor pojmova je relativan, i rezultat je ličnog osećaja priređivača.

Izrada ovog leksikona ujedno je bila i prilika da se pojedini pojmovi bolje pojasne, ali i da se za neke ponude drugačija ili potpuno nova objašnjenja. Pri tome, težnja je bila da se objašnjenja svedu na formu definicije kad god je to bilo dovoljno a tamo gde nije, data su šira objašnjenja. Šta je definicija?

Definicija – predstavlja jasno tumačenje, odnosno određivanje značenja jednog pojma po njegovim osnovnim svojstvima. Pri definisanju koriste se najbliži srodni, opšte poznati pojmovi i ističu razlike prema drugim sličnim pojmovima. Pri tome prvenstveno ukazuje se na ono šta pojam jeste a samo izuzetno šta nije. Od definicije se očekuje da bude kratka, ali i da jasno određuje pojam na koji se odnosi.

U ovom leksikonu prednost je data domaćim izrazima. Tamo gde ne postoji adekvatan domaći izraz, koristi se strani (na primer; rasklopna oprema). Za termine; uklopiti i isklopiti, domaći izrazi su; uključiti i isključiti. Termin rasklopiti u našem jeziku znači rastaviti na sastavne delove a sklopiti – vratiti u prvobitno stanje. U tom smislu mogli bi da se koriste termini “prekidačka i rastavna oprema”. Priređivač je o ovome konsultovao više kompetentnih stručnjaka iz ove oblasti i stekao utisak da je termin “rasklopna oprema“ je opšteprihvaćen i da treba da ostane.

Kod objašnjenja nekih pojmova napravljene su manje promene. Neka objašnjenja su dodatno proširena, ponegde i matematičkim izrazima. Slike govore više od reči pa su neki pojmovi, pored objašnjenja dodatno ilustrovani. Zato ovo nije samo rečnik pojmova. Ovo je više od rečnika – Leksikon pojmova.

Za pojmove za koje nisu pronađena objašnjenja priređivač je pokušao da ih ponudi, po svom poznavanju stvari (na primer: uklopno stanje, kvitiranje trasa dalekovoda, rasplet dalekovoda, itd.).

Pojmovi su podeljeni u 18 tematskih oblasti. Redosled navođenja pojmova u njima je izvršen prema srodnosti. Na ovaj način obuhvaćeno je preko 620 termina. Radi lakšeg nalaženja traženog pojma na kraju knjige dat je registar pojmova po abecednom redu sa naznačenim oblašću kojoj pripada i stranicom na kojoj se nalazi.

U delovima 19 i 20 dati su izrazi za pojedina stanja elemenata EES i elektroenergetske opreme, kao i skraćenice koje se koriste u praksi. Na ovaj način obuhvaćeno je ukupno 25 stanja i 72 skraćenice.

Ovaj leksikon je namenjen svima koje interesuje oblast prenosa električne energije počev od montera, tehničara, studenata elektrotehnike, inženjera, itd.

Detaljan opis
OPŠTI POJMOVI

2. OSNOVNI POJMOVI ELEKTROTEHNIKE

3. REGULATIVA

4. ELEKTROPRIVREDA I TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE

5. ELEKTROENERGETSKI SISTEM – OPŠTE

6. ELEKTROENERGETSKI SISTEM – UPRAVLJANJE

7. ELEKTROENERGETSKI SISTEM – NORMALAN RAD

8. ELEKTROENERGETSKI SISTEM – STANJE POREMEĆAJA

9. TRAFOSTANICE I RAZVODNA POSTROJENJA – OPŠTE

10. TRAFOSTANICE I RAZVODNA POSTROJENJA – VN OPREMA

11. TS/RP – SOPSTVENA (KUĆNA) POTROŠNJA

12. TS/RP - NADZOR I KOMANDOVANJE

13. TS/RP – RELEJNA ZAŠTITA

14. TS/RP – MERENJE I SIGNALIZACIJA

15. DALEKOVODI

16. ODRŽAVANJE VISOKONAPONSKE OPREME

17. IZVOĐENJE RADOVA

18. BZR, ZOP I ZŽS

18.1. Bezbednost i zdravlje na radu (BZR)

18.2. Zaštita od požara (ZOP)

18.3. Zaštita životne sredine (ZŽS)

19. STANJA ELEMENATA EES I EE OPREME – IZRAZI

20. SKRAĆENICE

21. INDEKS POJMOVA PO ABECEDNOM REDU

22. LITERATURA

O AUTORU

 

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

Preporučujemo

Nema slike

Popust cena:
rsd

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272