Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa
Projekti kućne automatizacije za Arduino

Elektrotehnika Elektrotehnika

Projekti kućne automatizacije za Arduino

Autor: Günter Spanner
Broj strana: 176
ISBN broj: 9788680134192
Izdavač: InfoElektronika InfoElektronika
Godina izdanja: 2022.

                 
Twitter   Facebook   Linkedin   Pinterest   Email
                 
Rasprodata

 

Arduino ploča je sada postala osnovna komponenta u zajednici proizvođača. Više ne predstavlja uvod u svet mikrokontrolera koji je čuvan samo za stručnjake. Međutim, kada je reč o proširenju mogućnosti osnovne Arduino ploče, pogramer je i dalje u velikoj meri sam. Ako zaista želite da izradite neke inovativne projekte, često je potrebno da pređete na komponentni nivo. To može stvoriti mnogo velikih problema za početnike.
Upravo je u ovoj knjizi objašnjeno kako se može izraditi širok spektar praktičnih projekata pomoću elemenata koji se isporučuju u pojedinačnom kompletu zajedno sa Arduino pločom. Ovaj komplet, pod nazivom „RFID početni komplet za Arduino UNO“, nije ograničen samo na RFID aplikacije, već sadrži više od 30 komponenata, uređaja i modula koji pokrivaju sve oblasti moderne elektronike.
Osim jednostavnijih komponenata, kao što su LED-ovi i otpornici, postoje složeniji i sofisticirani moduli u kojima se koriste sledeće najnovije tehnologije:
· senzor vlažnosti
· LED sa više boja
· velika LED matrica sa 64 svetlosnih tačaka
· 4-znakovni 7-segmentni LED ekran
· infracrveni daljinski upravljač
· kompletni modul LC displeja
· servo
· koračni motor i modul kontrolera
· kompletni modul RFID čitača i sigurnosni kod
Povrh toga moći ćete da izradite precizne digitalne termometre, higrometre, merače ekspozicije i različite alarmne sisteme. Takođe postoje praktični uređaji i aplikacije, kao što su potpuno automatski senzori za kišu, zvučno kontrolisani daljinski upravljač, višefunkcionalna meteorološka stanica i još mnogo toga.
Svi projekti koji su opisani mogu da se izrade pomoću komponenata iz kompleta koji je dostupan za nabavku.

Poglavlja

1 • Kratak uvod u hardver i softver
2 • Pokrenite Arduino – Projekti za početnike
3 • Displeji
4 • Merenje parametara okruženja
5 • Senzori
6 • Motori i servo kontrolišu svet
7 • Sklonite kablove: Kontrolišite bežično
8 • Eksperimentalni projekti za napredne korisnike
9 • Osnove Arduino programiranja
10 • Upotreba biblioteka
11 • Pronalaženje grešaka
12 • Komponente i moduli

Sadržaj

Uvod , 9

Poglavlje 1 • Kratak uvod u hardver i softver , 11
1.1 Prvi test funkcionalnosti, 14
1.2 Programiranje Arduina , 16
1.3 Otpornici - osnovni elementi elektronike , 19
1.4 Da li ste sve dobro povezali? - Kratkospojnici , 20
1.5 LED-ovi , 21 1.6 Baterijsko napajanje za Arduino , 22

Poglavlje 2 • Pokrenite Arduino – Projekti za početnike, 23
2.1 Simulator alarmnog sistema, 23
2.2 SOS poziv za pomoć , 23
2.3 Ambijentalna rasveta sa multikolor LED-om , 24
2.4 Odskakivanje prekidača, 26
2.5 Unos podataka pomoću numeričke tastature , 30
2.6 Signali upozorenja za svaku tačku , 34
2.7 Premalo pinova porta? Treba vam pomerački registar , 37
2.8 Binarni brojač , 38
2.9 Svetla za model avionske piste, 40
2.10 Serijski prenos podataka, 40
2.11 Merenje napona na nizu LED-ova , 42

Poglavlje 3 • Displeji , 46
3.1 LCD za Arduino , 46
3.2 Pažnja! Prikaz signala upozorenja , 49
3.3 Pokretanje sedmosegmentnog displeja , 50
3.4 Pomerački registar za uštedu pina, 55
3.5 Univerzalno rešenje: modul 4 x 7-segmentnog displeja, 57
3.6 Brojač, ali ne za male brojeve , 59
3.7 Biblioteka SevenSeg , 63
3.8 Digitalni sat , 64
3.9 Za brojeve, znakove i ikone: 8 x 8 matrični displej , 64
3.10 „Bežeća“ tačka svetla, 67
3.11 Svetleći smajliji i ikone , 68
3.12 Mini displej koji koristi matrični LED , 71
3.13 Tačka svetla kontrolisana pomoću džojstika, 74

Poglavlje 4 • Merenje parametara okruženja, 77
4.1 Isušite podrum: Higrometar koji prati vlažnost , 77
4.2 Meteorološka stanica sa LC displejem , 80
4.3 Da li je radno mesto dovoljno svetlo? Digitalni luksmetar , 82

Poglavlje 5 • Senzori , 86
5.1 Detektor plamena, 87
5.2 Alarmni sistem sa senzorom nagiba , 90
5.3 Precizno merenje temperature pomoću LM35 senzora, 92
5.4 Merenje niskih temperatura , 94
5.5 Vika ili šapat – merenje nivoa zvuka pomoću senzora zvuka, 95
5.6 Daljinsko upravljanje bez predajnika: Pametni prekidač na pljesak , 98
5.7 Kiša ili sunce? Senzor nivoa vode vas može upozoriti , 100
5.8 Upozorenje za kišu! – Alarm za kišu , 102

Poglavlje 6 • Motori i servo kontrolišu svet , 104
6.1 Koračni motor i modul pokretača motora, 105
6.2 Od obrtaja do pojedinačnih koraka , 107
6.3 Okretna ploča za prikaz nakita ili maketa , 109
6.4 Upotreba džojstika za kontrolu motora, 109
6.5 Servo kao univerzalni aktuator , 110
6.6 Kontrolisano napajanje motora: Servo , 110
6.7 Servo biblioteka, 113 6.8 Precizna kontrola servo motora, 113

Poglavlje 7 • Sklonite kablove: Kontrolišite bežično , 116
7.1 Radi pogodnosti: Daljinsko upravljanje pomoću IR prijemnika, 116
7.2 Daljinski kontrolisani LED, 119
7.3 Bežično čitanje podataka: RFID modul , 120
7.4 Beskontaktna kontrola ulaznih vrata, 124
7.5 Skladištenje podataka u RFID oznakama, 126

Poglavlje 8 • Eksperimentalni projekti za napredne korisnike , 129
8.1 Uvek pravo vreme: RTC modul , 129
8.2 Digitalni satovi i tajmeri za precizna merenja vremena, 134
8.3 Konvejeva „igra života“ , 137
8.4 Zdravo matrice!, 140
8.5 Pokretni tekst, 143
8.6 Uključivanje velike snage: Modul releja, 146
8.7 Daljinski kontrolisana halogenska lampa , 147
8.8 Numerička šifrirana brava , 148

Poglavlje 9 • Osnove Arduino programiranja, 152
Poglavlje 10 • Upotreba biblioteka , 160
Poglavlje 11 • Pronalaženje grešaka , 162
Poglavlje 12 • Komponente i moduli, 163
Poglavlje 13 • Literatura , 184
Poglavlje 14 • Listing slika , 185


Günter Spanner

Autor ima više od 20 godina iskustva kao inženjer elektronike i radio je na rešavanju nekoliko velikih problema. Radi kao predavač, ali napisao je i više od 30 članaka i knjiga o elektronici, mikrokontrolerima i senzorskoj tehnologiji. Takođe je vodio uspešne kurseve i izradio je odgovarajuće strategije za učenje. On je ugledan specijalista u svojoj oblasti, a njegove prezentacije i vebinare posećuje mnogo publike.

 

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

Preporučujemo

Nema slike

Popust cena:
rsd

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272