Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa
Rečnik novih kompjuterskih reči i izraza

Rečnici Rečnici

Rečnik novih kompjuterskih reči i izraza

Autor: Mihailo Šolajić
Broj strana: 410
ISBN broj: 9788673104201
Izdavač: Kompjuter biblioteka Kompjuter biblioteka
Godina izdanja: 2007.
Kataloški broj: 401.

                 
Twitter   Facebook   Linkedin   Pinterest   Email
                 
Rasprodata

 

Predstavljamo vam desetak reči ili izraza da biste se lakše odlučili za ovaj rečnik.

assistive technology – pomoćna tehnologija – (1) Assistive technology (AT) je opšti naziv za softver i hardverske uređaje koji ljudima sa posebnim potrebama (hendikepiranim osobama) pomažu u korišćenju kompjutera. To mogu biti specijalno dizajnirani i marketinški promovisani uređaji ili pak “obični” (off-the-shelf) proizvodi namenjeni širokoj potrošnji, koji su na određeni način modifikovani za potrebe osoba sa fizičkim nedostacima. Ova “pomoćna” tehnologija se najčešće primenjuje u uređajima kao što su: međusobno zamenljivi (alternate) miševi i tastature, softver za prepoznavanje glasa, pomoćni programi za uveličavanje slike na ekranu, džojstici sa većim brojem prekidača, te alati za konvertovanje teksta u govor (text-to-speech).
Izvan oblasti kompjuterske i Internet terminologije, izraz assistive technology se može odnositi na svaki uređaj koji je dizajniran tako da ljudima sa posebnim potrebama pomaže u obavljanju svakodnevnih poslova (na primer, invalidska kolica, mehaničke ruke i sl.) (2) Assistive Technology Inc. (ATI) je naziv kompanije koja se bavi razvojem hardverskih i softverskih rešenja za ljude sa posebnim potrebama. Sedište kompanije smešteno je u Bostonu, glavnom gradu države Massachusetts.

bogon – Izveden od žargonskog izraza “bogus” (sa značenjem “nepostojeći” ili “lažan”), termin bogon se u Internet terminologiji često koristi za označavanje lažnih IP adresa; ili, tačnije, za upotrebu neke adrese ili rutera koji nije propisno autorizovan od strane entiteta kojem je ta adresa, odnosno resurs, prvobitno dodeljen.

chip creep – ispadanje čipa – Termin koji se uglavnom odnosi na starije računare. Chip creep ukazuje na problem sa čipovima koji tokom vremena polako ispadaju iz svog ležišta na matičnoj ploči. Ovo ispadanje čipova se dešava usled termičkog širenja, to jest, usled njihovog skupljanja i širenja tokom uzastopnih zagrevanja i hlađenja računara. Mada je ispadanje čipova bilo najuobičajenije kod memorijskih modula starije generacije, ovaj problem se javljao i kod ostalih vrsta čipova koji su se ubacivali u ležišta (sockets) na matičnoj ploči. Radi otklanjanja ovog problema, korisnici starijih računara su često morali da otvaraju poklopce na kućištu kako bi “šetajući” čip ponovo vratili na mesto. Kod savremenih računara ovaj problem nije toliko izražen jer su njihovi čipovi uglavnom zalemljeni na odgovarajuća mesta ili su znatno bolje osigurani u svojim ležištima pomoću različitih poluga i osigurača.

Device Software Optimization – Softverska optimizacija uređaja – Device Software Optimization (DSO) je metodologija koja poslovnim kompanijama omogućava brže, pouzdanije i jeftinije pokretanje većeg broja softverskih aplikacija. DSO obuhvata razvojne procese čitavog preduzeća, a od njegovih prednosti najznačajnije su: standardizacija tehnologija, alata i procesa, mogućnost višekratne upotrebe (reuse) intelektualnog vlasništva, kao i širok ekosistem hardverskih i softverskih poslovnih partnera.

electronic shopping cart – elektronska potrošačka korpa – Vrsta alata (softver ili servis) koji se koristi u elektronskoj trgovini, a igra ulogu korisničkog interfejsa za kupovinu u online prodavnicama. On posetiocima nekog e-commerce web sajta omogućava da željene proizvode ili usluge ubacuje u virtualnu “potrošačku korpu”, koja tokom određenog, unapred definisanog, vremena pamti sve stavke koje su u nju ubačene. Pored toga, potrošačka korpa može biti snabdevena i nekim dodatnim opcijama, kao što su mogućnost promene boje i veličine, izbor količine naručenih proizvoda, kao i linkovi ka srodnim proizvodima. Kada kupac unese svoju adresu, elektronska “korpa” automatski zaračunava cenu poreza i troškove isporuke naručene robe. Ona takođe i trgovcu pruža važne informacije, koje su najčešće transparentne (nevidljive) sa stanovišta kupca, kao što je, na primer, prateći broj narudžbine ili takozvani “kolačić” (cookie) koji se automatski kreira na kupčevom računaru i u sebi sadrži određene informacije koje se mogu iskoristiti za statističku analizu prodaje.

fried – “spržen”, “pregoreo” – U svetu kompjutera, pridev “spržen” koristi se za opisivanje hardverskih komponenata ili čitavog računara, koji je doveden u stanje potpune neupotrebljivosti. Tipičan primer za to je kada se za neki neispravan hard drajv kaže da je spržen. U oblasti elektronskih uređaja uopšte, ovaj termin se koristi za opisivanje komponenata koje su pretrpele nepopravljiva oštećenja usled prekomernog napona, prevelike struje ili pregrevanja.

IP PBX – Skraćenica za Internet Protocol Private Branch eXchange, vrstu telefonskog preklopnika (switch) koji podržava VoIP. IP PBX pruža usluge koje su slične PBX servisima, s tom razlikom što se one isporučuju preko mreža za prenos podataka (data networks), kao što su LAN ili WAN, a ne preko takozvanih preklopničkih (circuit-switched) mreža. IP PBX je tipično u stanju da vrši prebacivanje (svičovanje) poziva između VoIP i lokalnih linija ili između VoIP i klasičnih telefonskih pretplatnika na isti način kao što to čine PBX preklopnici. IP PBX se često označava i kao IPPBX ili IP/PBX.

Labelflash – Tehnologija razvijena od strane kompanija Yamaha Corp. i Fuji Photo Film Co., koja korisnicima omogućava da uz pomoć istog onog lasera koji služi za narezivanje podataka štampaju slike direktno na specijalnom sloju smeštenom na poleđini optičkog diska. Da biste na poleđini diska odštampali neku sliku i tekst, moraćete da upotebite kompletan Labelflash sistem, koji se sastoji od specijalnog Labelflash DVD medijuma (diska) i uređaja za snimanje koji podržava labelflash funkciju. Labelflash tehnologija omogućava kreiranje slike na sloju koji se nalazi 0.6 mm ispod površine diska, a čitav proces traje svega pet minuta.
Labelflash tehnologija je veoma slična LightScribe tehnologiji koju je razvila kompanija HP.

M2M – Uobičajena skraćenica za izraz Machine-to-Machine. M2M predstavlja sposobnost mašina, kompjutera i drugih uređaja da razmenjuju informacije sa ljudima i upravljačkim sistemima poslovnih kompanija, kojima su te informacije potrebne. M2M je izvedena iz telemetrijskih tehnologija i koristi veoma slične, ali ažurirane verzije tih tehnologija. Savremena “ćelijska” (cellular) M2M tehnologija zasniva se na upotrebi “terenskih” (field-deployed) bežičnih uređaja, bežične mreže za prenos signala i odgovarajućeg broja takozvanih back-end servera. U pojedinim slučajevima, izraz M2M se koristi i u značenju Machine-to-Man.

Ontology Web Language – Ontology Web Language (OWL) predstavlja skup tzv. markup jezika, dizajniranih za upotrebu u onim aplikacijama u kojima je potrebno na određeni način obraditi sadržaj informacija, umesto prostog predstavljanja informacija ljudima. OWL ontologijama se opisuje hijerarhijska organizacija ideja unutar nekog domena, na način koji omogućava njihovo kasnije raščlanjivanje (parsing) i shvatanje od strane odgovarajućeg softvera. OWL raspolaže sa više mehanizama za izražavanje značenja i semantike nego što je to slučaj kod XML, RDF i RDF-S jezika. Stoga se može reći da je OWL sveobuhvatniji od pomenutih jezika zbog svoje sposobnosti da kompjuteru razumljiv sadržaj prezentuje na Webu. OWL je sastavni deo W3C preporuka koje se odnose na Semantic Web.

push-to-talk – “pritisni i pričaj” – Push-to-talk (što se skraćeno označava kao PTT ili P2T) je metod dvosmerne komunikacije u kojem se koristi takozvani polu-dupleks (half-duplex) režim rada, gde se prenos govora vrši u oba smera, ali u različitim vremenima. Da bi koristio PTT servis, korisnik mora pritisnuti odgovarajući taster na PTT uređaju kada želi da govori, pa da ga nakon toga otpusti kako bi mogao da čuje svog sagovornika koji primenjuje potpuno isti postupak. Jedan od tipičnih PTT uređaja je svima dobro poznati “voki-toki” (walkie-talkie). Noviji PTT sistemi koriste VoIP radi pružanja PTT servisa preko 3G mreža za prenos podataka. Kao sinonim se koristi još i termin press-to-talk.

 

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

Preporučujemo

Kompjuterski rečnik - XIV izdanje

Kompjuterski rečnik - XIV izdanje

Popust cena:
880.00 rsd

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272
 
     
z