Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa
SolidWorks 2008 Parametarsko modelovanje

Preuzmite poglavlje   Preuzmite poglavlje

AutoCad, ArchiCAD, SolidWorks, Catia, Pro/Engineer AutoCad, ArchiCAD, SolidWorks, Catia, Pro/Engineer

SolidWorks 2008 Parametarsko modelovanje

Autor: Randy H. Shih
Broj strana: 384
ISBN broj: 9788673104287
Izdavač: Kompjuter biblioteka Kompjuter biblioteka
Godina izdanja: 2008.
Kataloški broj: 409.

                 
Twitter   Facebook   Linkedin   Pinterest   Email
                 
         
   
Naruči ili rezerviši sa 40 % popusta
 
         
         
Cena: 1430 rsd Vi plaćate: 1150 rsd

10% dodatnog popusta za 2 ili više knjiga, osim knjiga koje su u pretplati i kompleta knjiga.

• Isporuka za 24 časa (osim za knjige u pretplati)
• Plaćanje kuriru

 

Istorijat

 

SolidWorks Corporation je 1993. godine osnovao Jon Hirschtick, sa sedištem u Concord-u, Massachusetts, a izdali su svoj prvi proizvod, SolidWorks 95, 1995. godine. Godine 1997. godine, Dassault Systèmes, koji su poznatiji po svom CATIA CAD programu, kupili su kompaniju i trenutno poseduju 100% deonica. Kompanijom je od 2001. godine do jula 2007. godine rukovodio John McEleney, a sada je predsednik kompanije Jeff Ray.

Tržište

Solidworks primarno koriste inženjeri mašinstva i dizajneri. Korisnici ovog programa su kako pojedinci tako i velike kompanije, a on je zastupljen u većini segmenata proizvodnog tržišta, a jedine oblasti u kojima nije zastupljen su svemirska i automobilska industrija (u kojima se prevashodno koristi CATIA i Unigraphics CAD program).

Komercijalna prodaja se obavlja preko indirektnih kanala, koji uključuju prodavce i partnere širom sveta. Direktni konkurentski proizvodi SolidWorks-a su Autodesk Inventor, Solid Edge i Pro/ENGINEER.

SolidWorks je 3D mehanički CAD (computer-aided design) program koji se pokreće na Microsoft Windowsu a razvio ga je SolidWorks Corporation - filijala Dassault Systèmes-a, S. A. (Suresnes, France). SolidWorks je predstavljen 1995. kao jeftini konkurent CAD programima kao što je Pro/ENGINEER, SDRC I-DEAS, Unigraphics i CATIA, a trenutno je jedan od najpopularnijih proizvoda na tržištu mehaničkih CAD programa srednje klase.

Kratak sadržaj

Predgovor
Zahvalnica

Poglavlje 1
Osnovne napomene

Uvodne napomene 1-2
Razvoj geometrijskog modeliranja korišćenjem računara 1-2
Parametarsko modeliranje zasnovano na osnovnim karakteristikama 1-6
Osnove korišćenja programa SolidWorks 1-7
Podešavanje mernih jedinica 1-9
Osnovni elementi radne površine programa SolidWorks 1-11
Korišćenje tastera miša 1-15
[Esc] taster – prekidanje izvršavanja komandi 1-15
Mežno dostupan sistem pomoći 1-16
Napuštanje programa SolidWorks 1-16
Kreiranje direktorijuma koji sadrži CAD datoteke 1-17

Poglavlje 2
Osnove parametarskog modeliranja

Uvod 2-2
Adjuster projekat 2-3

Startovanje programa SolidWorks 2-3
Raspored elemenata na radnoj površini programa SolidWorks 2-4
Podešavanje mernih jedinica 2-5
Keiranje grubih skica 2-6
Korak 1: Keiranje grube skice 2-7
Grafički kursori 2-7
Simboli koji definišu geometrijske relacije 2-9
Korak 2: Primenjivanje/Modifikovanje relacija i dimenzija 2-10
Promena standardnih dimenzija 2-11
Funkcije za pregledanje crteža – Zoom i Pan 2-12
Modifikovanje dimenzija skice 2-13
Korak 3: Kreiranje osnovnog oblika modela 2-14
Izometrijsko pregledanje – Isometric View 2-15
Rotiranje trodimenzionalnog oblika – Rotate View 2-15
Rotiranje i pregledanje sa različitih strana– Korišćenje tastera sa strelicama 2-17
Pregledanje – Pomoćni tasteri 2-18
Alati za pregledanje – Heads-up View paleta sa alatkama 2-20
Orijentisanje pogleda 2-21
Stil za prikazivanje 2-22
Ortografska projekcija i perspektiva 2-22
Podešavanje karakteristika Heads-up View palee sa alatkama 2-22
Ravan crteža 2-23
Korak 4-1: Dodavanje Extruded Boss funkcionalnosti 2-25
Korak 4-2: Dodavanje Extruded Cut funkcionalnosti 2-28
Snimanje gotovog modela 2-30
Pitanja 2-31
Vežbe 2-32

Poglavlje 3
Koncepti konstruktivne geometrije

Uvod 3-2
Binarno stablo 3-3
Locator projekat 3-4
Strategija modeliranja – CSG binarno stablo 3-5
Startovanje programa SolidWorks 3-6
Podešavanje GRID i SNAP intervala 3-7
Definisanje osnovnog oblika 3-8
Modifikovanje dimenzija skice 3-10
Izmena dimenzija 3-10
Kompletiranje osnovnog geometrijskog oblika 3-11
Kreiranje novog geometrijskog oblika 3-12
Kreiranje kružnog isečka 3-15
Kreiranje šupljine korišćenjem Hole šablona 3-18
Kreiranje pravougaonog isečka 3-21
Pitanja 3-24
Vežbe 3-25

Poglavlje 4
Projektno stablo sa karakteristikama

Uvod 4-2
Startovanje programa SolidWorks 4-3
Kreiranje korisnički definisanog šablona 4-4
Saddle Bracket projekat 4-8
Strategija modeliranja 4-9
SolidWorks FeatureManager projektno stablo 4-10
Kreiranje osnove 4-10
Dodavanje dodatnog geometrijskog oblika 4-13
Kreiranje dvodimenzionalnog crteža 4-14
Preimenovanje karakteristika delova 4-16
Podešavanje širine 4-17
Dodavanje šupljine 4-18
Dodavanje isečka pravougaonog oblika 4-20
Modifikovanje dela zasnovano na prethodno izvršenim operacijama 4-21
Izmena projekta 4-22
Pitanja 4-25
Vežbe 4-26

Poglavlje 5
Osnovne napomene o geometrijskim relacijama

Dimenzije i relacije 5-2
Kreiranje jednostavnog projekta trougaone plo?e 5-2
Potpuno definisana geometrija 5-3
Startovanje programa SolidWorks 5-3
Prikazivanje postojećih relacija 5-4
Primena geometrijskih ogranićenja vezanih za relacije i dimenzije 5-5
Unapred definisane i relane dimenzije 5-10
Uklanjanje postojećih relacija 5-11
Primena Fully Define Sketch alata 5-12
Dodavanje geometrijskih oblika 5-13
Podešavanje relacija 5-16
Parametarske relacije 5-17
Dimenzione vrednosti i dimenzione promenljive 5-19
Parametarski izrazi 5-20
Pregledanje definisanih izraza 5-21
Dodavanje povezanih dimenzija 5-23
Snimanje modela u datoteku 5-27
Pitanja 5-28
Vežbe 5-29

Poglavlje 6
Alati za kreiranje geometrijskih oblika

Uvod 6-2
Gasket projekat 6-2
Strategija modeliranja 6-3
Startovanje programa SolidWorks 6-4
Krieranje dvodimenzionalne skice 6-5
Ažuriranje skice prevlačenjem entiteta 6-7
Dodavanje relacija 6-9
Korišćenje komandi Trim i Extend 6-10
Dodavanje dimenzija korišćenjem Fully Define Sketch alata 6-13
Potpuno definisani geometrijski oblik 6-15
Krieraje isečaka i kompletiranje crteža 6-16
Crtanje profila 6-17
Redefinisanje skice i profila 6-18
Kreiranje složenih isečaka 6-21
Pitanja 6-25
Vežbe 6-26

Poglavlje 7
Parent/Child odnosi i BORN tehnika

Uvod 7-2
BORN tehnika 7-2
U-Bracket projekat 7-3
Startovanje programa SolidWorks 7-3
Primena BORN tehnike 7-4
Kreiranje dvodimenzionalne skice osnovnog oblika 7-5
Kreiranje prvog ulegnuća 7-11
Primena Parent/Child relacije 7-11
Kreiranje drugog geometrijskog oblika 7-12
Kreiranje prvog isečka 7-15
Kreiranje drugog isečka 7-16
Provera definisanih Parent/Child relacija 7-18
Izmena Parent dimenzija 7-19
Modifikovanje projekta 7-20
Uklanjanje delova crteža 7-21
Drugačiji pristup za postizanje CENTER_DRILL efekta 7-22
Uklanjanje Rect_Cut efekta 7-23
Kreiranje kružnog isečka 7-24
Fleksibilni projektni pristup 7-26
Snimanje modela u datoteku 7-27
Pitanja 7-28
Vežbe 7-29

Poglavlje 8
Delovi crteža i asocijativna funkcionalnost

Crtanje na osnovu delova i asocijativna funkcionalnost 8-2
Startovanje programa SolidWorks 8-3
Režim crtanja 8-3
Podešavanje svojstava dokumenta 8-6
Podešavanje svojstava radnog lista korišćenjem unapred definisanih formata radnog lista 8-7
Otvaranje Drawing palete sa alatkama 8-7
Kreiranje tri standardna pogleda 8-8
Izmena pozicije sa koje se posmatra objekat 8-8
Dodavanje novog radnog lista 8-9
Definisanje osnovnog pogleda 8-10
Dodavanje izometrijskog pogleda korišćenjem View palete 8-12
Podešavanje View skale 8-13
Prikazivanje dimenzija oblika 8-14
Podešavanje pozicije na kojoj se prikazuju dimenzije, prikazivanje i uklanjanje dimenzija 8-15
Dodavanje dodatnih dimenzija – referentne dimenzije 8-17
Prikazivanje tangentne ivice 8-19
Dodavanje centralnih markera, centralnih linija, i skiciranje objekata 8-19
Ažuriranje radnog lista i ažuriranje formata radnog lista 8-23
Kompletiranje crteža 8-23
Linkovi svojstava 8-25
Asocijativna funkcionalnost – Izmena dimenzija objekata 8-30
Snimanje datoteke koja sadrži crtež 8-33
Snimanje šablona za crtanje 8-33
Pitanja 8-35
Vežbe 8-36

Poglavlje 9
Referentna geometrija i dodatni pogledi

Referentna geometrija 9-2
Dodatni pogledi u dvodimenzionalnim crtežima 9-2
Rod-Guide projekat 9-2
Strategija za modeliranje 9-3
Startovanje programa SolidWorks 9-4
Primena BORN tehnike 9-4
Kreiranje osnovnog oblika 9-5
Kreiranje referentne ravni pod uglom 9-7
Kreiranje dvodimenzionalne skice na referentnoj ravni 9-10
Primena Convert Entities Opcije 9-10
Kompletiranje geometrijske figure 9-14
Kreiranje nagiba referentne ravni 9-15
Kreiranje dodatnog isečka korišćenjem referentne ravni 9-16
Kreiranje novog dvodimenzionalnog crteža i dodavanje osnovnog pogleda 9-18
Definisanje novog pogleda 9-19
Prikazivanje dimenzija elemenata 9-21
Podešavanje skale pogleda 9-22
Podešavanje pozicije na kojoj se prikazuju dimenzije, prikazivanje i uklanjanje dimenzija 9-23
Prikazivanje tangentne ivice 9-25
Dodavanje centralnih oznaka i centralnih linija 9-26
Upravljanje skalama pogleda i radnog lista 9-28
Kompletiranje crteža 9-29
Ažuriranje izometrijskog pogleda 9-31
Pitanja 9-32
Vežbe 9-33

Poglavlje 10
Primena simetrije u projektima

Uvod 10-2
Obrnuti projekat: PULLEY 10-2
Strategija modeliranja – obrnuto projektovanje 10-3
Startovanje programa SolidWorks 10-4
Kreiranje dvodimenzionalne skice objekta 10-4
Primena obrnutog projektovanja 10-8
Preslikavanje objekata u ogledalu 10-9
Kreiranje dodatnog isečka korišćenjem konstrukcione geometrije 10-10
Cirkularni šablon 10-15
Režim crtanja – Definisanje nove granične linije i naslovnog bloka 10-17
Kreiranje novog šablona za crtanje 10-20
Definisanje pogleda 10-21
Očitavanje dimenzija – Komanda Model Items 10-24
Snimanje datoteke koja sadrži crtež 10-25
Asocijativna funkcionalnost – Izazov prilikom projektovanja 10-26
Dodavanje centralnih linija u šablon 10-28
Kompletiranje crteža 10-29
Pitanja 10-32
Vežbe 10-33

Poglavlje 11
Napredni alati za trodimenzionalno projektovanje

Uvod 11-2
Primenjivanje tankih ivica: Dryer Housing 11-2
Strategija modeliranja 11-3
Startovanje programa SolidWorks 11-4
Kreiranje dvodimenzionalne skice objekta 11-4
Kreiranje oblika objekta 11-7
Postavljanje referentnih ravni 11-8
Kreiranje dvodimenzionalnih skica na referentnim ravnima 11-9
Kreiranje gornjeg dela objekta 11-12
Kreiranje kružnih ivica objekta 11-14
Kompletiranje ovalnog oblika objekta 11-15
Kreiranje trodimezionalnih ivica i traka 11-16
Kreiranje omotača 11-17
Kreiranje pravougaonog isečka 11-18
Kreiranje linearnog šablona 11-20
Kreiranje Swept funkcionalnosti 11-23
Pitanja 11-28
Vežbe 11-29

Poglavlje 12
Modeliranje sklopa – primena svih prethodno opisanih tehnika

Uvod 12-2
Metodologija modeliranja sklopa 12-2
Shaft Support sklop 12-3
Delovi 12-3
(1) Okovratnik 12-3
(2) Ležište 12-4
(3) Osnovna ploča 12-4
(4) Zavrtanj 12-5
Startovanje programa SolidWorks 12-6
Svojstva dokumenta 12-6
Ubacivanje prve komponente 12-7
Ubacivanje druge komponente 12-8
Stepeni slobode 12-9
Formiranje sklopa 12-9
Implementiranje prvog spoja 12-11
Implementiranje drugog spoja 12-12
Ogranieno pomeranje 12-13
Implementiranje trećeg spoja 12-14
Unos treće komponente 12-17
Primena koncentričnih i koincidentnih spojeva 12-17
Kreiranje zavrtnja korišćenjem SmartMates efekta 12-19
Šematski prikaz sklopa u rasklopljenom stanju 12-23
Snimanje modela sklopa 12-25
Ažuriranje komponenti 12-25
Podešavanje crteža modela sklopa 12-27
Definisanje materijala od koga je sačinjen objekat 12-28
Izmena materijala od koga je sačinjen objekat 12-30
Kompletiranje šeme sklopa 12-32
Izvoz materijala od koga je sačinjen objekat 12-35
Zaključak 12-35
Pregled odluka koje su donete prilikom modeliranja 12-36
Pitanja 12-36
Vežbe 12-37

Indeks

 

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

Preporučujemo

AutoCAD 2023, 2D crtanje i 3D modelovanje

AutoCAD 2023, 2D crtanje i 3D modelovanje

Popust cena:
2460.00 rsd

Inženjerski dizajn i grafika pomoću SolidWorksa 2014

Inženjerski dizajn i grafika pomoću SolidWorksa 2014

Popust cena:
2900.00 rsd

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272