Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa
ChatGPT od početnika do profesionalca

Preuzmite poglavlje   Preuzmite poglavlje

GPT GPT

ChatGPT od početnika do profesionalca

Autor: Mihailo Zoin
Broj strana: 496
ISBN broj: 9788673105949
Izdavač: Kompjuter biblioteka Kompjuter biblioteka
Godina izdanja: 2023.
Kataloški broj: 571.

                 
Twitter   Facebook   Linkedin   Pinterest   Email
                 
         
   
Naruči ili rezerviši sa 40 % popusta
 
         
         
Cena: 2310 rsd Vi plaćate: 1500 rsd Akcija!

10% dodatnog popusta za 2 ili više knjiga, osim knjiga koje su u pretplati i kompleta knjiga.

• Isporuka za 24 časa (osim za knjige u pretplati)
• Plaćanje kuriru

 

Ako ne znate šta je ChatGPT

Prva 3 poglavlja vam objašnjavaju kako da startujete besplatnu verziju ChatGPT-a i postavite svoje prvo pitanje.

Ako znate šta je ChatGPT, ali niste ga probali

Za vas su DEO II i III, gde se na više od 150 strana objašnjava kroz primere široko polje delovanja ChatGPT-a.

Ako koristite ChatGPT a želite da dobijete više

Ukoliko koristite ChatGPT, knjiga je prepuna saveta i ideja. Svakom problemu možete da priđete iz drugog ugla.

Detaljno o knjizi

Knjiga "ChatGPT od početnika do profesionalca" pruža uvid u svet veštačke inteligencije, sa naglaskom na ChatGPT-u, modelu veštačke inteligencije razvijenom od strane kompanije OpenAI. Ova knjiga je osmišljena da vam pruži sveobuhvatan pregled o korišćenju ChatGPT-a u različitim kontekstima, od prvih koraka do naprednih primena.  Saznaćete o prilagodljivim instrukcijama, tehnikama za poboljšanje loše postavljenih upita, važnosti tona komunikacije i strukturama upita. Od stručnjaka za menadžment projekata, sportskog trenera i marketinškog stručnjaka do novinara, terapeuta i stručnjaka za analizu podataka, istražujemo kako ChatGPT može doprineti u različitim profesionalnim oblastima. Otkrićete kako se ChatGPT može iskoristiti za kreiranje raznolikih sadržaja koji obuhvataju oblasti od umetnosti do nauke. Naučićete šta je sve potrebno da postanete stručnjak u korišćenju ChatGPT-a, bilo da ste početnik ili iskusni korisnik koji želi da unapredi svoje veštine u korišćenju ove fascinantne tehnologije. Knjiga obiluje velikim brojem primera primene specijalizovanih dodataka u ChatGPT-u, kojima se proširuje funkcionalnost i korisnost ChatGPT-a, čineći ga još moćnijim alatom za različite svrhe.

Knjiga je podeljena na 5 delova i dva dodatka:

Deo I: ChatGPT prvi koraci

Deo II: ChatGPT specijalista za skoro sve

Deo III: ChatGPT kreator sadržaja

Deo IV: ChatGPT proširenje mogućnosti putem dodataka

Deo V: ChatGPT stručnjak za pripremu za intervju za posao

Dodaci: A) ChatGPT-V i B) Vežbe sa kompleksnim upitima

Zašto ChatGPT?

ChatGPT je postao nezaobilazan alat u mnogim oblastima: od edukacije, preko poslovanja, pa sve do kreativnih industrija. Njegova sposobnost da generiše tekst koji je gotovo neodlučiv od ljudskog čini ga izuzetno korisnim u različitim primenama.

Uvod

Knjiga ChatGPT od početnika do profesionalca ima za cilj da vam pruži uvid u svet veštačke inteligencije, sa posebnom pažnjom na ChatGPT. Ova knjiga je organizovana u nekoliko poglavlja koja pokrivaju različite aspekte i primene ChatGPT-a, od osnovnih koncepata do naprednih tehnika i praktičnih primena.

U prvom delu knjige, upoznaćete se sa osnovama rada sa ChatGPT-om. Otkrićete kako veštačka inteligencija pokreće ovaj revolucionarni model i kako se on uklapa u širi kontekst tehnologije. Poglavlja u ovom delu pokrivaju sve, od interfejsa i formata odgovora do personalizacije i optimizacije upita.

Zatim, u drugom delu se detaljno istražuju različite uloge koje ChatGPT može preuzeti. Bilo da je reč o stručnjaku za rad sa Excelom, tutoru, ili čak menadžeru projekta, ovde ćete naučiti kako da maksimizirate potencijal ChatGPT-a u različitim scenarijima.

Treći deo knjige je posvećen kreativnim i tehničkim aspektima rada sa ChatGPT-om. Ovo uključuje korišćenje modela za generisanje kreativnih tekstova, tehničkih i akademskih radova, kao i poslovnih dokumenata.

Četvrti deo vodi vas kroz različite dodatke i alate koji mogu poboljšati vašu interakciju sa ChatGPT-om. Ovde se razmatraju dodaci kao što su WebPilot, ai pdf, i Canva, među mnogim drugima, koji vam omogućavaju pretraživanje interneta i pdf dokumenata, kao i brzo i efikasno dizajniranje vizuelnih materijala direktno iz razgovora sa ChatGPT-om.

Peti deo knjige fokusira se na praktične primene ChatGPT-a, kao što su pripremanje za intervjue za posao i pomoć prilikom pisanja dobrog CV-a.

Deo I

1.1 Prvi koraci: Ovo poglavlje je vodič za upoznavanje sa ChatGPT-om, pokrivajući osnovne karakteristike i mogućnosti. Detaljno se istražuje kako ovaj alat može biti koristan u različitim kontekstima i situacijama.

1.2 Veštačka inteligencija i ChatGPT: Poglavlje započinje pregledom osnovnih koncepata veštačke inteligencije, prelazeći na specifičnosti ChatGPT-a i njegovu ulogu u širem domenu tehnologija veštačke inteligencije.

1.3 Tri osnovna načina korišćenja ChatGPT-a: Ovde se razmatraju tri primarne upotrebe ChatGPT-a: za generisanje teksta, kao asistenta u zadacima i za interaktivnu komunikaciju. Ilustruju se scenariji i primeri gde su ovi načini upotrebe najefikasniji.

1.4 Kome je namenjena knjiga: Ovo poglavlje identifikuje ciljne grupe čitalaca, od stručnjaka u veštačkoj inteligenciji do opšte populacije, objašnjavajući kako svaka od ovih grupa može imati koristi od knjige.

1.5 Interfejs ChatGPT-a: Poglavlje se detaljno fokusira na korisnički interfejs ChatGPT-a, pružajući uputstva o organizaciji interfejsa i efikasnom korišćenju alata.

1.6 Formati u kojem ChatGPT može da prikaže svoje odgovore: Ovde se prikazuje kako ChatGPT može da generiše odgovore u različitim formatima, od teksta do tabele i koda, sa objašnjenjem o optimalnoj upotrebi svakog formata.

1.7 Uputstva korisnika ili prilagođene instrukcije: Poglavlje je vodič za personalizaciju interakcija sa ChatGPT-om, uključujući kako postaviti prilagođene instrukcije za model.

1.8 Uputstva za poboljšanje loše napisanih upita: Data je detaljna analiza o tome kako korisnici mogu optimizovati kvalitet svojih upita kako bi dobili tačnije i korisnije odgovore.

1.9 Ton komunikacije koji određuje izlaz ChatGPT-a na upit: Poglavlje se bavi analizom tona u komunikaciji sa ChatGPT-om, ilustrujući kako različiti tonovi mogu uticati na tip i kvalitet odgovora.

1.10 Strukturiranje upita u ChatGPT-u: Ovo poglavlje nudi smernice o tome kako korisnici mogu strukturirati svoje upite da bi dobili najpreciznije i najkorisnije odgovore od ChatGPT-a.

1.11 Postavljanje ograničenja u ChatGPT-u: Poglavlje istražuje kako korisnici mogu postaviti različite vrste ograničenja u interakciji sa ChatGPT-om, sa detaljima o metodama i tehnikama za kontrolu razgovora.

1.12 Nova funkcionalnost ChatGPT-a od septembra 2023. Web Browsing: Ovo poglavlje je posvećeno novoj funkcionalnosti ChatGPT-a dodatoj od septembra 2023. godine, sa fokusom na mogućnosti internet pretrage. Detalji o prednostima i ograničenjima ove nove funkcionalnosti su takođe razmatrani.

Deo II

2.1. Uvod u ChatGPT kao stručnjaka za…: Ovo poglavlje služi kao uvodni deo koji postavlja osnovu za razumevanje kako ChatGPT može delovati kao stručnjak u različitim oblastima, od tehnologije veštačke inteligencije do emocionalne inteligencije.

2.2. ChatGPT u raznim ulogama, a glumac nije: Poglavlje istražuje različite uloge koje ChatGPT može preuzeti, osim uloge glumca. Prikazuje se kako tehnologija može da se adaptira za različite scenarije i potrebe.

2.3. ChatGPT kao stručnjak za rad sa Excelom: Ovo poglavlje donosi detaljnu raspravu o primeni ChatGPT-a u radu sa Microsoft Excelom, od osnovnih funkcija do naprednih analitičkih mogućnosti.

2.4. ChatGPT kao stručnjak za pozitivne misli: Poglavlje je fokusirano na mogućnosti ChatGPT-a u generisanju pozitivnih misli i afirmacija, pružajući korisnicima mentalnu podršku i motivaciju.

2.5. ChatGPT kao stručnjak za sinonime i antonime: U ovom delu se razrađuje kako ChatGPT može asistirati u pronalaženju sinonima i antonima, što je korisno za pisanje i jezičke analize.

2.6. ChatGPT kao stručnjak za spajanje nespojivog: Poglavlje razmatra specifične načine na kojima ChatGPT može kombinovati različite koncepte ili ideje koje se obično smatraju nespojivim, od umetnosti do nauke.

2.7. ChatGPT univerzalni upit za razne uloge: Ovo poglavlje istražuje načine na kojima se ChatGPT može konfigurisati da odgovara na različite uloge kroz univerzalne upite, čime se povećava njegova fleksibilnost i primenljivost.

2.8. ChatGPT kao stručnjak za turizam: Poglavlje se bavi mogućnostima kako ChatGPT može pomoći u planiranju i organizaciji putovanja, od izbora destinacije do rezervacije smeštaja.

2.9. ChatGPT kao stručnjak za sticanje veština: U ovom delu se knjiga fokusira na primenu ChatGPT-a kao alata za podučavanje i sticanje novih veština, od jezika do programiranja.

2.10. ChatGPT kao stručnjak za naprednu analizu podataka: Ovo poglavlje dublje istražuje kapacitete ChatGPT-a u oblasti napredne analize podataka, od vizualizacije do prediktivne analize.

2.11 ChatGPT u ulozi menadžera projekta: Ovo poglavlje istražuje kako ChatGPT može da funkcioniše u ulozi menadžera projekta, pokrivajući osnovne zadatke i odgovornosti koje se obično očekuju od ljudskog menadžera.

2.12 ChatGPT u ulozi sportskog trenera: Poglavlje se bavi definicijom uloge sportskog trenera i načinima na kojima ChatGPT može da bude koristan alat u ovom kontekstu, od taktičkog planiranja do motivacionih govora.

2.13 ChatGPT kao stručnjak za marketing: U ovom poglavlju se razmatraju različiti načini na kojima ChatGPT može da pomaže u marketingu, od automatizacije sadržaja do analize podataka i strategije ciljanja.

2.14 ChatGPT u ulozi analitičara: Poglavlje istražuje mogućnosti ChatGPT-a u ulozi analitičara, fokusirajući se na to kako može pomoći u analizi podataka, izveštavanju i donošenju informisanih odluka.

2.15 ChatGPT u ulozi inženjer upita ili promptova: Ovde se prikazuje kako ChatGPT može da pomogne u kreiranju i optimizaciji upita, što je korisno za sve od pretrage podataka do generisanja sadržaja.

2.16 ChatGPT kao novinar: Poglavlje razmatra kako ChatGPT može da pomaže novinarima u digitalnom dobu, od pisanja članaka do analize aktuelnih tema.

2.17 ChatGPT u ulozi terapeuta: Iako ChatGPT nije licenciran terapeut, poglavlje istražuje kako može da služi kao dodatni resurs u pružanju emocionalne podrške i vođenju kroz terapeutske tehnike.

Deo III

3.1 ChatGPT kao kreator različitih vrsta sadržaja – Uvod: U ovom uvodnom poglavlju, korisnici će saznati kako ChatGPT može delovati kao kreator različitih vrsta sadržaja. Detalji o mogućnostima i upitima koji se mogu koristiti za generisanje sadržaja su takođe obuhvaćeni.

3.2 ChatGPT i kreativno pisanje: Poglavlje se fokusira na ulogu ChatGPT-a u oblasti kreativnog pisanja. Razrađuju se metode i tehnike koje ChatGPT koristi za generisanje umetničkih i kreativnih tekstova.

3.3 ChatGPT za kreiranje tehničkog i akademskog sadržaja: Ovo poglavlje detaljno razmatra kako ChatGPT može biti koristan alat za generisanje tehničkog i akademskog sadržaja. Prikazuje se širok spektar mogućnosti, od izrade tehničkih dokumenata do akademskih radova.

3.4 ChatGPT za kreiranje poslovnih sadržaja: Poglavlje istražuje kako ChatGPT može pomoći u kreiranju različitih vrsta poslovnih dokumenata i izveštaja. Objašnjava se kako koristiti ChatGPT za efikasno i brzo generisanje poslovnih materijala.

Deo IV

4.1 ChatGPT i dodaci – Uvod: Ovo uvodno poglavlje daje pregled o tome kako dodaci (plugins) mogu proširiti funkcionalnosti ChatGPT-a. Obrađuje se kako dodaci mogu dodati dodatne alate i funkcije na već snažnu osnovu koju pruža ChatGPT.

4.2 WebPilot: Poglavlje se fokusira na dodatak WebPilot, koji omogućava ChatGPT-u da pretražuje internet. Detalji o funkcionalnostima i upotrebi su takođe obrađeni.

4.3 Ai PDF: Ai PDF dodatak omogućava interakciju sa PDF dokumentima na različite načine. Poglavlje objašnjava ključne funkcionalnosti i načine upotrebe ovog dodatka.

4.4 Canva: Ovde se razmatra kako se Canva dodatak može koristiti unutar ChatGPT-a za grafički dizajn i kreativne projekte.

4.5 Prompt Perfect: Poglavlje se bavi dodatkom Prompt Perfect, koji koristi sofisticirane algoritme za optimizaciju upita. Detalji o funkcionalnostima i primenama su prikazani.

4.6 AskTheCode: U ovom poglavlju se obrađuje AskTheCode, dodatak namenjen programerima. Prikazuje se kako ovaj dodatak može pomoći u kodiranju i rešavanju programerskih izazova.

4.7 CoderPad: Poglavlje se fokusira na CoderPad, online alatku koja omogućava pisanje, testiranje i izvršavanje koda u realnom vremenu unutar ChatGPT-a.

4.8 Diagr.am: Diagr.am je dodatak koji omogućava vizuelizaciju podataka putem grafikona i dijagrama. Poglavlje detaljno objašnjava kako se ovaj dodatak koristi.

4.9 Earth: Earth je dodatak koji omogućava generisanje mapa i geografskih koordinata. Poglavlje pruža uvid u ovu funkcionalnost i njen potencijal.

4.10 Expedia: Poglavlje se bavi Expedia dodatkom koji omogućava planiranje putovanja direktno kroz ChatGPT. Detalji o funkcionalnostima i upotrebi su razmatrani.

4.11 Make A Sheet: Ovo poglavlje se bavi dodatkom Make A Sheet, koji omogućava korisnicima da generišu CSV datoteke na osnovu unesenih podataka. Detalji o tome kako ovo funkcioniše i u kojim situacijama je korisno su takođe obrađeni.

4.12 Scholar AI: Scholar AI je dodatak koji omogućava pretragu i pristup akademskim resursima. Poglavlje detaljno opisuje kako koristiti ovu funkcionalnost za istraživačke potrebe.

4.13 Scraper: Poglavlje o dodatku Scraper se fokusira na izvlačenje informacija sa veb sajtova. Objašnjava se kako ovaj alat može pomoći korisnicima u prikupljanju podataka sa interneta.

4.14 Zapier: Zapier je alat za automatizaciju koji omogućava povezivanje različitih aplikacija i usluga. Poglavlje daje pregled o tome kako se Zapier može integrisati sa ChatGPT-om za automatizaciju raznih zadataka.

4.15 ChatGPT dodaci za rad sa video materijalom: Ovo poglavlje predstavlja različite dodatke koji su namenjeni za rad sa video materijalom. Detaljno su razmatrane mogućnosti i upotreba ovih dodataka.

4.16 ChatGPT dodaci za veb razvojne timove: Poglavlje se bavi dodacima koji su posebno korisni za veb razvojne timove. Opisuje se širok spektar funkcionalnosti koje mogu olakšati i poboljšati razvoj veb aplikacija.

DEO V

5.1 ChatGPT kao pomoćnik u traženju posla i pripremi za intervju za posao: Ovo poglavlje se bavi ulogom ChatGPT-a kao pomoćnika u pripremi za intervjue za posao. Detaljno se razrađuju metode i strategije koje korisnici mogu primeniti da bi bili što spremniji za predstojeće intervjue.

5.2 ChatGPT kao pomoćnik za pisanje CV-a: U ovom poglavlju, posvećena je pažnja na tome kako ChatGPT može pomoći u pisanju efikasnog i profesionalnog CV-a. Objašnjava se šta je CV i koje su karakteristike dobro napisanog CV-a.

5.3 Šta je važnije od dobro napisanog CV-a: Ovde se istražuje šta je još važno u traženju posla pored dobro napisanog CV-a. Poglavlje pruža uvid u druge aspekte koji mogu imati veliki uticaj na uspeh u traženju posla.

Dodaci: A) ChatGPT-V i B) Vežbe sa kompleksnim upitima

O autoru: Mihailo Zoin je urednik i vlasnik izdavačke kuće „Kompjuter bibliotekaˮ koja postoji od 1986. godine. Napisao je oko dvadesetak knjiga uključujući i svoju prvu i najomiljeniju knjigu „Commodore 128 priručnik za radˮ objavljenu 1986. godinu (pet izdanja), kao i knjige „Windows 95ˮ  (prodata u čak 10.000 primeraka) i „Kompjuterski rečnikˮ (štampana u neverovatnih 14 izdanja). Iskustvo rada na knjizi ChatGPT od početnika do profesionalca bilo mu je podjednako uzbudljivo kao i rad na prvoj knjizi.

 

Komentari

• Marijana Pejic
Radujem se ovoj knjizi!

• Ljubomir Lukić Luča
Interesantno. Kuda će to sve ići dalje ne znam, ali dobro da imamo na srpskom ovakav jedan vodič, jer ova budućnost, već je krenula, hteli mi to ili ne.

• Dejan
Ovo je domaci autor? Da autor je vlasnik u urednik u Kompjuter biblioteci.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

Preporučujemo

ChatGPT od početnika do profesionalca

ChatGPT od početnika do profesionalca

Popust cena:
1500.00 rsd

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272
 
     
z